نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۶ دقیقه پیش
185
【 شْـــاخْــــ 】 شــُدن ✗✪↜گــُـٍِـٍـٍٍٍٍـٍٰٓـٍٍٍٍٰٰٰٰٓٓٓٓـٍٰٓٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓٓـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـــــــــرگـــارو 【 رامْ 】☞ ☟ ☜کـــَـــٍِـٍٰٓـٍٍٍٍٰٰٓٓـٍٰٰٓٓـٍٍٍٍٰٰٰٰٓٓٓٓـٍٰٓٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓٓـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـــــــــــــردٰمْ ☞ ☜سـَـٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٰٰٰٰٓٓٓٓـٍٰٓٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓٓـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍــــــــگــــــــــٰـا【 شْـــاخْــــ 】 شــُدن بـَـرامـٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٰٰٰٰٓٓٓٓـٍٰٓٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٰٓٓٓٓـٍٰٓٓـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـــــــــــــ↝✪✗ ✟≒☜ـٰـــهٰـــٰٓـٰٓـٰٰٓٓٓٓٓـِٰٰٰٰٓٓٓٓٓــʘ͜͡ʘـــِٰٰٰٰٰٰٰـٰٰٰٰٓٓٓٓـٰٰٓٓـٰٓـٓــهٰـــٰ☞≒✟ #عکس_نوشته

【 شْـــاخْــــ 】 شــُدن ✗✪↜گــُـٍِـٍـٍٍٍٍـٍٰٓـٍٍٍٍٰٰٰٰٓٓٓٓـٍٰٓٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓٓـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـــــــــرگـــارو 【 رامْ 】☞ ☟ ☜کـــَـــٍِـٍٰٓـٍٍٍٍٰٰٓٓـٍٰٰٓٓـٍٍٍٍٰٰٰٰٓٓٓٓـٍٰٓٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓٓـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـــــــــــــردٰمْ ☞ ☜سـَـٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٰٰٰٰٓٓٓٓـٍٰٓٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٓٓٓـٍـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍــــــــگــــــــــٰـا【 شْـــاخْــــ 】 شــُدن بـَـرامـٍِـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٰٰٰٰٓٓٓٓـٍٰٓٓٓـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٰٓٓٓٓـٍٰٓٓـٍٍٍٍـٍـٍـٍـٍـــــــــــــ↝✪✗ ✟≒☜ـٰـــهٰـــٰٓـٰٓـٰٰٓٓٓٓٓـِٰٰٰٰٓٓٓٓٓــʘ͜͡ʘـــِٰٰٰٰٰٰٰـٰٰٰٰٓٓٓٓـٰٰٓٓـٰٓـٓــهٰـــٰ☞≒✟ #عکس_نوشته

۵۲ دقیقه پیش
2K
☜ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــﻮﺩﺗـﻮ نــــٓٓـٰٓـٓـٓــزڹ بـــٓٓـٰٓـٓـٓــہ ✘ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــــﺮﯾﺖ✘ ↫ڪــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ ﻫﻤـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ ﭼﯿــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮ ﻧﺸــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮڹ ﻣﯿـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﺪﮦ↬ ‏ ✘ﺭﻧــــــــٓـ⊙̯͡⊙ــــﮓ‏ ﭘـــٓـ⊙̯͡⊙ــــــــﺮﯾــــٓٓـٰٓـٓـٓـــﺪﺕ✘ #عکس_نوشته

☜ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــﻮﺩﺗـﻮ نــــٓٓـٰٓـٓـٓــزڹ بـــٓٓـٰٓـٓـٓــہ ✘ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــــﺮﯾﺖ✘ ↫ڪــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ ﻫﻤـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ ﭼﯿــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮ ﻧﺸــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮڹ ﻣﯿـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﺪﮦ↬ ‏ ✘ﺭﻧــــــــٓـ⊙̯͡⊙ــــﮓ‏ ﭘـــٓـ⊙̯͡⊙ــــــــﺮﯾــــٓٓـٰٓـٓـٓـــﺪﺕ✘ #عکس_نوشته

۵۵ دقیقه پیش
2K
هَوا خیلیییی سَرده… نه !! سَردِته ؟؟؟ نه !! الآن سَردته ؟؟؟؟ نه …چرا هِی اینو اَزَم می پُرسی ؟!؟! آخه دارَم سَعی می کُنم یه بَهونه واسه بَغَل کردنت پِیدا کنم …! #عکس_نوشته

هَوا خیلیییی سَرده… نه !! سَردِته ؟؟؟ نه !! الآن سَردته ؟؟؟؟ نه …چرا هِی اینو اَزَم می پُرسی ؟!؟! آخه دارَم سَعی می کُنم یه بَهونه واسه بَغَل کردنت پِیدا کنم …! #عکس_نوشته

۵۸ دقیقه پیش
2K
۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
2K
فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛ که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم فقـــَـط شرمنده جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![ #عکس_نوشته

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛ که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم فقـــَـط شرمنده جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![ #عکس_نوشته

۱ ساعت پیش
2K
شـــــــــــایـــــد مــــــــــن بــــــد بـــــاشـــــَـم ولــــــــــــــی تــــو بــــــــد بــــــــودن هـــــــــــــم فـــــوق الــــــــــــــعاده ام #عکس_نوشته

شـــــــــــایـــــد مــــــــــن بــــــد بـــــاشـــــَـم ولــــــــــــــی تــــو بــــــــد بــــــــودن هـــــــــــــم فـــــوق الــــــــــــــعاده ام #عکس_نوشته

۱ ساعت پیش
3K
عـ ـمو فـ ـدا هـ ـی سیـ ـنگـل سیـ ـنگـل نکـ ـن مــ ـن سیـ ــنگلـ ـترم امـ ـ ـا سـ ـنگـ ـینـ ـتـ ـرم #عکس_نوشته

عـ ـمو فـ ـدا هـ ـی سیـ ـنگـل سیـ ـنگـل نکـ ـن مــ ـن سیـ ــنگلـ ـترم امـ ـ ـا سـ ـنگـ ـینـ ـتـ ـرم #عکس_نوشته

۱ ساعت پیش
3K
اگــــــــِـه بِـخــوای بــــا مــــــــــــن بِــــپَّـــری نـــــَبـایـَد اَز اِرتـِــــفـاع بِـــــتَـرســـــی …✘ #عکس_نوشته

اگــــــــِـه بِـخــوای بــــا مــــــــــــن بِــــپَّـــری نـــــَبـایـَد اَز اِرتـِــــفـاع بِـــــتَـرســـــی …✘ #عکس_نوشته

۱ ساعت پیش
3K
ﻣـَﻦ ﻫـَﺮﮐــَـﺴے ﻧـﯿﺴـﺘـَمـ ﮐـ ه ﻫـَﺮﮐـَﺴے ﺑــیـآد ســَـﻤـتم #عکس_نوشته

ﻣـَﻦ ﻫـَﺮﮐــَـﺴے ﻧـﯿﺴـﺘـَمـ ﮐـ ه ﻫـَﺮﮐـَﺴے ﺑــیـآد ســَـﻤـتم #عکس_نوشته

۱ ساعت پیش
3K
۱ ساعت پیش
3K
مهـــربونیمــــو با ضــعفــم اشـتبـــــاه نگیـــر ســـرد بشم حتــی اگه خودتــــو اتیــــش بزنـــــی گـــــرم نمیشم #عکس_نوشته

مهـــربونیمــــو با ضــعفــم اشـتبـــــاه نگیـــر ســـرد بشم حتــی اگه خودتــــو اتیــــش بزنـــــی گـــــرم نمیشم #عکس_نوشته

۱ ساعت پیش
3K
۱ ساعت پیش
3K
هر جور خودت رو دوست داشته باشی به آدم ها هم یاد میدی همون جور تو رو دوست داشته باشن #عکس_نوشته

هر جور خودت رو دوست داشته باشی به آدم ها هم یاد میدی همون جور تو رو دوست داشته باشن #عکس_نوشته

۱ ساعت پیش
3K
۱ ساعت پیش
3K
۱ ساعت پیش
3K
۱ ساعت پیش
3K