نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

به‌بعضیام‌باید‌گفت‌کاش‌نصف‌این‌غرورت‌،شعور‌داشتی.

به‌بعضیام‌باید‌گفت‌کاش‌نصف‌این‌غرورت‌،شعور‌داشتی.

۱۵ ثانیه پیش
16
✋😂😂😂

✋😂😂😂

۴ دقیقه پیش
262
تو‌اکسیژن‌ریه‌های‌منی،‌دارم‌از‌نبود‌‌نفست‌میمیرم...

تو‌اکسیژن‌ریه‌های‌منی،‌دارم‌از‌نبود‌‌نفست‌میمیرم...

۱۰ دقیقه پیش
489
واسه‌برگردوندن‌چیزی‌که‌مال‌توئه‌تردید‌نکن‌مخصوصا‌اگر‌قلبت‌باشه.

واسه‌برگردوندن‌چیزی‌که‌مال‌توئه‌تردید‌نکن‌مخصوصا‌اگر‌قلبت‌باشه.

۱۳ دقیقه پیش
594
۱۴ دقیقه پیش
766
۱۵ دقیقه پیش
785
کسیکه‌واقعا‌بخوادت‌هر روز تلاش میکنه،مجبور‌نیستی‌بهش‌یادآوری‌کنی...

کسیکه‌واقعا‌بخوادت‌هر روز تلاش میکنه،مجبور‌نیستی‌بهش‌یادآوری‌کنی...

۱۵ دقیقه پیش
695
۱۵ دقیقه پیش
943
آدم‌ها‌به‌خاطر‌عجیبب‌ترین‌دلیل‌ها‌یا‌بعضی‌وقتا‌بدون‌هیچ‌دلیلی‌میرن...

آدم‌ها‌به‌خاطر‌عجیبب‌ترین‌دلیل‌ها‌یا‌بعضی‌وقتا‌بدون‌هیچ‌دلیلی‌میرن...

۱۷ دقیقه پیش
870
کامران جونم این عکس به تو گذاشتم عشقم دلم برات یه ذره شده کاشکی امشب اینجا بودی

کامران جونم این عکس به تو گذاشتم عشقم دلم برات یه ذره شده کاشکی امشب اینجا بودی

۱۹ دقیقه پیش
986
هیچوقت‌نمیتونی‌توضیح‌بدی‌خداحافظی‌کردن‌با‌کسی‌که‌عاشقشی‌چقد‌دردناکه:'(

هیچوقت‌نمیتونی‌توضیح‌بدی‌خداحافظی‌کردن‌با‌کسی‌که‌عاشقشی‌چقد‌دردناکه:'(

۲۰ دقیقه پیش
1K
۲۰ دقیقه پیش
1K
۲۱ دقیقه پیش
1K
۲۱ دقیقه پیش
1K
۲۲ دقیقه پیش
1K
میتونم‌حس‌کنم‌داری‌فراموشم‌میکنی...

میتونم‌حس‌کنم‌داری‌فراموشم‌میکنی...

۲۲ دقیقه پیش
1K
۲۲ دقیقه پیش
1K
همه‌مردم‌یکیو‌دارن‌که‌هیچوقت‌نمیاد...

همه‌مردم‌یکیو‌دارن‌که‌هیچوقت‌نمیاد...

۲۳ دقیقه پیش
1K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۹ دقیقه پیش
1K