ویژه کنید
عکس و تصویر 🎈 میگویند کسی که زیر آب میماند و غرق میشود قبل از #مرگ احساس میکند ...

🎈
میگویند کسی که زیر آب میماند و غرق میشود قبل از #مرگ احساس میکند میتواند زیر آب بماند و دیگر تلاشی نمیکند! ثانیه های قبل از مرگ ثانیه های مهمی هستند، مغز احساس میکند میتواند زیر آب بماند میخواهد که بماند. فاصله ای وجود دارد قبل از مرگ، فاصله ای اندک بین توهم و تلاش نکردن! این اشتباه مغزیست به علت نرسیدن اکسیژن که بدن دست از تقلا برمیدارد و فرد تسلیم میشود و مرگ ارام او را در برمیگیرد.

من شبیه به این #غرق شدن را در آدمهای زیادی دیده ام اما نه زیر آب! بلکه در خشکی! زمانی که نشسته اند، راه میروند، غذا میخورند، میرقصند اما غرق شده اند. غرق در گذشته ای که آنها را هر لحظه به توهم نزدیک تر میکند. برای من زندگی شبیه یک جریان است. مثل رودی بزرگ یا دریایی بزرگ که قرار است به اقیانوسی بزرگتر وصل شود. در آب جریان وجود دارد. اما برای من به عنوان یک انسان زندگی در سطح این دریا امکان پذیر است. کافیست مدت زمان زیادتری را در عمق آب باقی بمانم. غرق میشوم . #گذشته شبیه عمق دریاست. #اکنون شبیه شنا کردن و گاهی رها شدن در سطح دریاست و #آینده تمامِ آن مسیریست که میخواهیم طی میکنیم.

غرق شدن در گذشته ناگهان رخ نمیدهد ما ناگهان #غرق نمیشویم. ما شبیه موجوداتی هستیم که برای این نوع دریا طراحی شده ایم. تا به دریا وارد شده ایم شنا کردن را آموخته ایم و در این مسیر رها بودن، به زیر اب رفتن، شیرجه زدن و خیلی چیزهای دیگر را یاد گرفته ایم. پس چرا بسیاری از آدمها غرق میشوند؟ غرق میشوند چون از قسمتی از #عمق دریا نمیتوانند گذر کنند. مدام به عمق برمیگردند و مرور میکنند. از دست داده اند و نمیتوانند اجازه دهند خاطرات بروند و ته دریا ته نشین شوند. نمیگذارند گذشته به عمق برگردد! و ارام ارام با بخشی از گذشته شان غرق میشوند. گذشته ما و خاطرات ما و ادمهای در خاطراتمان آرام آرام میروند جایی در اعماق دریا غرق میشوند و ما برای ادامه ی زندگی باید به #سطح برگردیم و با جریان همراه شویم.

کافیست وقتی به عمق میرویم کم کم برای گرفتن اکسیژن به سطح برنگردیم. آرام آرام توهم زندگی جاودانه در گذشته مان، ما را فرا خواهد گرفت و آن زمان است که دیگر برگشت به زندگی سخت تر و سخت تر خواهد شد. اگر مدت زمان زیادیست که در عمق هستید به سطح دریا بیایید. کمی استراحت کنید، #اکسیژن بگیرید آدمها را ببینید که در حال حرکتند، آب را ببینید که همچنان در حرکت است، به خودتان یادآوری کنید برای غرق شدن همیشه فرصت دارم بهتر است فعلا کمی شنا کنم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...