نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۳۸ ثانیه پیش
30
۴۵ ثانیه پیش
26
fuck this shit i'm out...skip this fuckin life...fuck the ones who hate u....just give a fuck to them😉 😋 😂 🔥 💫 #f_u_c_k

fuck this shit i'm out...skip this fuckin life...fuck the ones who hate u....just give a fuck to them😉 😋 😂 🔥 💫 #f_u_c_k

۱ دقیقه پیش
69
۴ دقیقه پیش
176
۴ دقیقه پیش
176
حوصلت سر بره چیکار میکنی؟

حوصلت سر بره چیکار میکنی؟

۸ دقیقه پیش
282
حوصلم پوکید بحرفیم😤 😩

حوصلم پوکید بحرفیم😤 😩

۱۱ دقیقه پیش
343
۱۲ دقیقه پیش
271
God, I ask of you that help me to get what I want.

God, I ask of you that help me to get what I want.

۱۲ دقیقه پیش
285
می‌توانی که فریبم بدهی با نظری پنجه‌انداخته‌ای سوی شکار دگری آه! دیوانه آن لحظه ی چشمان توام که پلنگانه به قربانی خود می‌نگری آنچنان رد شو که آشفته کنی موی مرا ای که آسوده دل ...

می‌توانی که فریبم بدهی با نظری پنجه‌انداخته‌ای سوی شکار دگری آه! دیوانه آن لحظه ی چشمان توام که پلنگانه به قربانی خود می‌نگری آنچنان رد شو که آشفته کنی موی مرا ای که آسوده دل از بیشه ی من می‌گذری مرهمی‌بهتر از این نیست که زخمم بزنی عشق، آماده بکن ...

۱۲ دقیقه پیش
967
۱۳ دقیقه پیش
284
#cafe☕

#cafe☕

۱۳ دقیقه پیش
356
😟 😞

😟 😞

۱۳ دقیقه پیش
352
مَن که میگم همِچے تویِ یه جمله خلآصه میشه:“ #طرفـ باید اهلت باشه” خیلے حرف هس تو این یه جمله کوتاه اَگه #اهلت باشه یعنے میشناسه تو رو، اگه تو رو بشناسه خوب بلده کجا ...

مَن که میگم همِچے تویِ یه جمله خلآصه میشه:“ #طرفـ باید اهلت باشه” خیلے حرف هس تو این یه جمله کوتاه اَگه #اهلت باشه یعنے میشناسه تو رو، اگه تو رو بشناسه خوب بلده کجا صدآشو بالا ببره برات، کجا پایینـ بیاره :) چه حرفایے رو درِ گوشت بگه و ...

۱۳ دقیقه پیش
964
🍁 🍃 Life is a series of thousands of tiny miracles. Notice them. زندگی مجموعه ای هزاران معجزه ی کوچیکه. بهشون توجه کن.

🍁 🍃 Life is a series of thousands of tiny miracles. Notice them. زندگی مجموعه ای هزاران معجزه ی کوچیکه. بهشون توجه کن.

۱۴ دقیقه پیش
472
۱۴ دقیقه پیش
390
😎

😎

۱۵ دقیقه پیش
362
پاییز🍁

پاییز🍁

۱۵ دقیقه پیش
315