نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#زیبای خفته😍 لایک وفالوشم...

#زیبای خفته😍 لایک وفالوشم...

۷ ثانیه پیش
9
کدومین؟؟؟🤔

کدومین؟؟؟🤔

۲۳ ثانیه پیش
16
#بل😍 لایک وفالوشم...

#بل😍 لایک وفالوشم...

۳۳ ثانیه پیش
25
کدومین؟؟؟🙄 😉

کدومین؟؟؟🙄 😉

۵۴ ثانیه پیش
38
#فیونا😍 لایک وفالوشم...

#فیونا😍 لایک وفالوشم...

۱ دقیقه پیش
38
#السا😍 لایک وفالوشم...

#السا😍 لایک وفالوشم...

۱ دقیقه پیش
54
خیلی زشت شده ن؟؟😢 کامنت لطفاا❤ 💔

خیلی زشت شده ن؟؟😢 کامنت لطفاا❤ 💔

۲ دقیقه پیش
69
#سفیدبرفی😍 لایک وفالوشم...

#سفیدبرفی😍 لایک وفالوشم...

۲ دقیقه پیش
59
#گیسوکمند😍 لایک وفالوشم...

#گیسوکمند😍 لایک وفالوشم...

۲ دقیقه پیش
87
ما اونقدر واسه به دست اوردن از دست دادیم که دیگه خسته شدیم آقای قاضی....

ما اونقدر واسه به دست اوردن از دست دادیم که دیگه خسته شدیم آقای قاضی....

۱۰ دقیقه پیش
356
چالش...کدوم بهتره؟

چالش...کدوم بهتره؟

۱۳ دقیقه پیش
284
میدونے؟ من عاشق شبام... یهو همه میرن...... کسی کنارت نمیمونه ... فقط خودت میمونی و اهنگ های لعنتی... فقط خودت میدونی و اشکات ... تنهای تنها .... غرق میشی تو‌ گذشته ات... دیگه هیچی نمیفهمی.... ...

میدونے؟ من عاشق شبام... یهو همه میرن...... کسی کنارت نمیمونه ... فقط خودت میمونی و اهنگ های لعنتی... فقط خودت میدونی و اشکات ... تنهای تنها .... غرق میشی تو‌ گذشته ات... دیگه هیچی نمیفهمی.... یهو میبینی .. عه صبح شد .... #missyasnaa

۱۷ دقیقه پیش
579
من بمیرم برای هیچکی مهم نیست 😔 😔 😔 😔 😔

من بمیرم برای هیچکی مهم نیست 😔 😔 😔 😔 😔

۱۷ دقیقه پیش
411
🙂 ❤

🙂 ❤

۱۸ دقیقه پیش
591
۲۰ دقیقه پیش
406
ما برای هیچکس رفیق نیمه راه نبودیم... اونا جایی که براشون خوب بود پیاده شدن

ما برای هیچکس رفیق نیمه راه نبودیم... اونا جایی که براشون خوب بود پیاده شدن

۲۱ دقیقه پیش
598
۲۲ دقیقه پیش
1K
۲۳ دقیقه پیش
794
👋 👋 👋

👋 👋 👋

۲۷ دقیقه پیش
482
۲۸ دقیقه پیش
532