ویژه کنید
عکس و تصویر 💕 ســــــــــلام به تک تک اجیها و داداشیهای عزیز و دوست داشتنیم فدای محبتت تک ...
💕 ســــــــــلام به تک تک اجیها و داداشیهای عزیز و دوست داشتنیم فدای محبتت تک تک دوستان از جان عزیز ترم 🙏 🙏 🌹 🌹 🌹 🌹
🔴 نــــمـــــیـــــدانـــــمم ڪـــــدامـــــیـــــنـ🍀 جـــــمـــــلـــــہ را بـــــراے تـــــوصـیـفـــــ🌷 مـــــحـــــبـتـــــ هـــــایـتـونـــــ🌷 🌷 بـــــنـویـــــســـــمـــــ
🔴 نـــــمـــــیـــــدانـــــم چـــــگـــــونـــــہ شـــــمـــــا را تـــــوصـــــیـــــفـــــڪـــــنـــــمـــــ🌷 🌷
🔴 دوســـــتـــــۍ از جـــــنـــــســـــ🌷 🌷 🌷 بـــــلـــــور ؛🌷 🌷

🔴 آســـــمـــــانـــــی و مـــــهـــــربـــــونـــــۍ🌷 🌷 🌷 🌷 چـــــقــدر زیـــــبـــــا واژه هـــــا را آســـــمـــــانـی مـــــۍ ڪـــــنـــــیـــــد 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷

🔴 از خـــــداونـــــد ســـــپاســـــگـــــذارم**
....چـــــونـــــ🌷 🌷 زیـــــبـــــاســـــتـ🌷 🌷
زیـــــبـــــایی را دوســـــتـ دارمـم 🔻

🔴 و زیـــــبـــــایـی هـــــایـــــی چـــــون شـــــمـــــا آفـــــریـــــد 🌷 🌷 🌷 🌷
💕 💕 بـــــا آرزوی خـــــوشـــــبـــــخـــــتـۍ و عـــــاقـــــبـــــتـــــبـــــخـــــیـــــرۍ شـــــمـــــا دوســـــتان عـــــزیـــــز تـــــر از جـــــانـــــمـــــممم💕 💕 💕 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...