ویژه کنید
عکس و تصویر #یهـ دستـ خطـ مُردهـ پُـر از حـرفـو خواهشـ #یهـ شبــ خاطرهـ هاشـو دیـد رفـتـ سـراغـشـ ...

#یهـ دستـ خطـ مُردهـ پُـر از حـرفـو خواهشـ
#یهـ شبــ خاطرهـ هاشـو دیـد رفـتـ سـراغـشـ
#یهـ دخـتـر تـوے خـلـوتـ پـر از اشـکـ و بـالـشـ
#تـو هـمـونـ دفـتـرهـ قـرمـز نـوشــتـهـ بـا عـشـق
#بـگـو دسـ.ـتـ.ـاتـ تـوے دسـتـاے کـیـهـ
#بـگـو حـرفـاتـ دربـارهـ کـیـهـ
#بـگـو الانـ تـو مـالـهـ کـے شـدے
#تـو گـوشـیـتـ عـکـسـاے کـیـهـ
#ایـنـ روزا روزاے آخـرهـ
#نـمـے تـونـمـ دوومـ بـیـارمـ
#دیـگـهـ تـمـومـهـ کـارمـ واسـهـ #رفـتـنـتـ هـمـه یهـ بـهـونهـ دارنـ
#خـیـلـے راحـتـ مـیـرے از کـنـارمـ تـویـے# کـهـ مـیـگـفـتـے تا همیشهـ عـاشـقـمے
#مـنـ هـنـو مـونـدهـ یـادمـ کـهـ الـکـے# هـے مـیـگـفـتـے دوسـتـ دارمـ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...