نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لعنت به...

لعنت به...

۱ دقیقه پیش
47
همه بگین

همه بگین

۲ دقیقه پیش
120
#dead #silence

#dead #silence

۲ دقیقه پیش
124
فهمیدی
عکس بلند

فهمیدی

۳ دقیقه پیش
181
۵ دقیقه پیش
207
۵ دقیقه پیش
201
۶ دقیقه پیش
220
۷ دقیقه پیش
257
۷ دقیقه پیش
266
۸ دقیقه پیش
275
۸ دقیقه پیش
274
۸ دقیقه پیش
275
۹ دقیقه پیش
268
۹ دقیقه پیش
281
۹ دقیقه پیش
296
۱۰ دقیقه پیش
374
۱۰ دقیقه پیش
300
۱۰ دقیقه پیش
300
😂 😂 😂

😂 😂 😂

۱۱ دقیقه پیش
411
انسان های موفق ، اهداف خیلی صریح و شفافی دارند.✔ آنها می دانند کیستند و دنبال چیستند.✔ آن ها اهدافشان را می نویسند و برای بدست آوردنشان برنامه ریزی می کنند. ✔ هدفی که روی ...
عکس بلند

انسان های موفق ، اهداف خیلی صریح و شفافی دارند.✔ آنها می دانند کیستند و دنبال چیستند.✔ آن ها اهدافشان را می نویسند و برای بدست آوردنشان برنامه ریزی می کنند. ✔ هدفی که روی کاغذ نوشته نشده است صرفا یک خیال محض است. ✔ منظور از اهداف ،تنها اهداف ...

۱۱ دقیقه پیش
1K