ویژه کنید
عکس و تصویر سه میمون #خردمند (به ژاپنی: 三猿) میمونهایی سمبلیک در فرهنگ ژاپنی هستند که با کمک ...

سه میمون #خردمند (به ژاپنی: 三猿)
میمونهایی سمبلیک در فرهنگ ژاپنی هستند که با کمک #هنرهای_تجسمی بیانگر:
#شَر_نبین (see no evil) ،
#شَر_نشنو (hear no evil) ،
و #شَر_نگو (speak no evil) هستند.

یکی از میمونها، #میزارو (Mizaru) #چشمهایش را می‌پوشاند که بیانگر #ندیدن #شر و #بدی است.
میمون دوم، #کیکازارو (Kikazaru)، #گوشهایش را می‌پوشاند و #بدیها را #نمی‌شنود
و میمون سوم، #ایوازارو (Iwazaru)، #دهانش را پوشانده و #بدی #نمی‌گوید.
گاهی میمون چهارمی هم به اینها افزوده می‌شود به نام #شیزارو (Shizaru)، که سمبلی است بیانگر این پند:
#بدی_نکن (do no evil)،
این میمون گاهی شکم خود و گاهی اندام ت.ن.ا.س.ل.ی خود را می‌پوشاند و یا فقط دستهایش را به سینه به صورت صلیب رویهم می‌گذارد.

این مجسمه‌ها در قرن هفدهم روی در معبد مقدس "توشو-گو" در شهر نیکو در استان توچیگی در ژاپن تراشیده شده‌اند.

این اندرز اخلاقی شاید همراه یک افسانه بودایی قرن هشتم چینی به ژاپن آمده باشد.

در زبان چینی یک عبارت مشابه در گلچین #کنفسیوس هست به معنای "
به آنچه که برخلاف آداب مرسوم برازندگی است نگاه نکن،
آنچه که برخلاف آداب مرسوم برازندگی است گوش نکن
و آنچه که برخلاف آداب مرسوم برازندگی است نگو" .

ممکن است که این عبارت خلاصه شده اندرز کنفسیوس چینی باشد. (البته در آموزه‌های ایران باستان هم همان " #پندار_نیک، #گفتار_نیک، #کردار_نیک " به نوعی تداعی کننده این اندرز می‌تواند باشد).

برخی هم این اندرزها را به معتقدات #کوشین (Kōshin) ارتباط دادند.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...