نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خواب از پی آن آید تا عقل تو بستاند دیوانه کجا خسبد دیوانه چه شب داند نی روز بود نی شب در مذهب دیوانه آن چیز که او دارد او داند او داند .

خواب از پی آن آید تا عقل تو بستاند دیوانه کجا خسبد دیوانه چه شب داند نی روز بود نی شب در مذهب دیوانه آن چیز که او دارد او داند او داند .

۵۶ دقیقه پیش
528
آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی کی بود ؟ کجا رفت ؟ چرا بود و چرا نیست ؟! .

آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی کی بود ؟ کجا رفت ؟ چرا بود و چرا نیست ؟! .

۵۸ دقیقه پیش
544
درد داریم که این موقع شب بیداریم ورنه هر آدم سالم سر شب میخوابد...! .

درد داریم که این موقع شب بیداریم ورنه هر آدم سالم سر شب میخوابد...! .

۵۸ دقیقه پیش
566
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
#Art

#Art

۲ ساعت پیش
2K
#Art

#Art

۲ ساعت پیش
2K
#Art

#Art

۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
#طرح خام

#طرح خام

۳ ساعت پیش
2K
#طرح خام
عکس بلند

#طرح خام

۳ ساعت پیش
2K
#طرح خام

#طرح خام

۳ ساعت پیش
2K
#طرح خام

#طرح خام

۳ ساعت پیش
2K
#طرح خام

#طرح خام

۳ ساعت پیش
2K
#طرح خام

#طرح خام

۳ ساعت پیش
2K
#طرح خام

#طرح خام

۳ ساعت پیش
2K
#طرح خام

#طرح خام

۳ ساعت پیش
2K
#طرح خام
عکس بلند

#طرح خام

۳ ساعت پیش
2K
#طرح خام

#طرح خام

۳ ساعت پیش
2K
#طرح خام

#طرح خام

۳ ساعت پیش
2K