نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اےکاش!!!!!! یکے بــــــُـود جورےدُوسَــــــم داشت که شَبا با خَنده میخوابـــــیدَم نه با بــــــُـغض!!

اےکاش!!!!!! یکے بــــــُـود جورےدُوسَــــــم داشت که شَبا با خَنده میخوابـــــیدَم نه با بــــــُـغض!!

۱۴ بهمن 1397
7K
اےکاش!!!!!! یکے بــــــُـود جورےدُوسَــــــم داشت که شَبا با خَنده میخوابـــــیدَم #محمد

اےکاش!!!!!! یکے بــــــُـود جورےدُوسَــــــم داشت که شَبا با خَنده میخوابـــــیدَم #محمد

۲۳ دی 1397
12K
اےکاش!!!!!! یکے بــــــُـود جورےدُوسَــــــم داشت که شَبا با خَنده میخوابـــــیدَم نه با بــــــُـغض!!

اےکاش!!!!!! یکے بــــــُـود جورےدُوسَــــــم داشت که شَبا با خَنده میخوابـــــیدَم نه با بــــــُـغض!!

۱۳ مهر 1397
3K
ای کاش تو بےخواهش واِصرار بیایے ‌ اےکاش کہ بےدغدغہ این بار بیایے این گفتم و گفتے کہ بہ جزدَرد ندارد بے حاشیہ بَرگرد کہ دل

ای کاش تو بےخواهش واِصرار بیایے ‌ اےکاش کہ بےدغدغہ این بار بیایے این گفتم و گفتے کہ بہ جزدَرد ندارد بے حاشیہ بَرگرد کہ دل "مخاطب خاص" ندارد مواظب باشید تو شلوغیاے دور و برتون آدمِ روزاے تنهاییتونُ گم نکنید... از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monlightyy @fuoad

۲۸ مرداد 1397
5K
چهارقل خواندم و اےکاش که تاثیر کند حالِ آشوبِ دلم یک دفعه تغییرکند! لشکرغم نرسدمحض خداسمت دلم سرتسلیم فروآردو تاخیرکند گفته بودم که ترَکهاےدلم معلوم است یک نفرهست اگرفرصت تعمیرکند

چهارقل خواندم و اےکاش که تاثیر کند حالِ آشوبِ دلم یک دفعه تغییرکند! لشکرغم نرسدمحض خداسمت دلم سرتسلیم فروآردو تاخیرکند گفته بودم که ترَکهاےدلم معلوم است یک نفرهست اگرفرصت تعمیرکند

۱۵ خرداد 1397
5K
اےکاش علی شویم وعالےباشیم همسفره کاسه سفالی باشیم چون سکه به دست کودکےبرق زنیم نان آورسفره هاےخالی باشیم #علےگونه باشیم نذاریم کسےسرگرسنه زمین بذاره

اےکاش علی شویم وعالےباشیم همسفره کاسه سفالی باشیم چون سکه به دست کودکےبرق زنیم نان آورسفره هاےخالی باشیم #علےگونه باشیم نذاریم کسےسرگرسنه زمین بذاره

۱۴ خرداد 1397
8K
💚 🍃 🍃 #امـام‌حسنےام • • آخرین ڪاشے صحن حسنے را اےکاش زنـده باشیم در آن لحظه و ما بگذاریم • • #آخریه‌روزشیعه‌برات‌حرم‌میسازه 🍃 💚 🍃

💚 🍃 🍃 #امـام‌حسنےام • • آخرین ڪاشے صحن حسنے را اےکاش زنـده باشیم در آن لحظه و ما بگذاریم • • #آخریه‌روزشیعه‌برات‌حرم‌میسازه 🍃 💚 🍃

۲۰ فروردین 1397
6K
اےکاش توبودےکه بخوانےغزلم را اشعارمراخوب بخوانےوببینی اجلم را ازدرددلم پیرشدم تاب ونفس رفت اےکاش توبودےکه بگیرےبغلم را یک عمربه قلبم زده ام حسرت آنکه یک لحظه بمیرم که ببینم عسلم را

اےکاش توبودےکه بخوانےغزلم را اشعارمراخوب بخوانےوببینی اجلم را ازدرددلم پیرشدم تاب ونفس رفت اےکاش توبودےکه بگیرےبغلم را یک عمربه قلبم زده ام حسرت آنکه یک لحظه بمیرم که ببینم عسلم را

۲۰ مرداد 1396
6K
قلم بنویس دردم را که دردل دردهادارم قلم بنویس ازحالم که امشب غصه هادارم قلم بنویس ازعمرم که عمرےخون دل خوردم قلم اےکاش چون زادم همان دم نیزمیمردم

قلم بنویس دردم را که دردل دردهادارم قلم بنویس ازحالم که امشب غصه هادارم قلم بنویس ازعمرم که عمرےخون دل خوردم قلم اےکاش چون زادم همان دم نیزمیمردم

۱ تیر 1396
702
اےکاش واقعاخواب بود😔

اےکاش واقعاخواب بود😔

۵ خرداد 1396
741
☆🕊 🗯 ♡ای کاش تو بےخواهش 🗯 ♡واِصرار بیایے ‌☆🕊 🗯 ♡اےکاش کہ 🗯 ♡بےدغدغہ این بار بیایے ☆🕊 🗯 ♡این گفتم و گفتے 🗯 ♡کہ بہ جزدَرد ندارد ☆🕊 🗯 ♡بے حاشیہ بَرگرد 🗯 ...

☆🕊 🗯 ♡ای کاش تو بےخواهش 🗯 ♡واِصرار بیایے ‌☆🕊 🗯 ♡اےکاش کہ 🗯 ♡بےدغدغہ این بار بیایے ☆🕊 🗯 ♡این گفتم و گفتے 🗯 ♡کہ بہ جزدَرد ندارد ☆🕊 🗯 ♡بے حاشیہ بَرگرد 🗯 ♡کہ دل "مَرد" ندارد

۱۷ اسفند 1395
3K
ای کاش تو بےخواهش واِصرار بیایے اےکاش کہ بےدغدغہ این بار بیایے این گفتم و گفتے کہ بہ جزدَرد ندارد بے حاشیہ بَرگرد کہ دل

ای کاش تو بےخواهش واِصرار بیایے اےکاش کہ بےدغدغہ این بار بیایے این گفتم و گفتے کہ بہ جزدَرد ندارد بے حاشیہ بَرگرد کہ دل "مَرد" ندارد...

۸ اسفند 1395
3K
قلم بنویس دردم را که دردل دردهادارم قلم بنویس ازحالم که امشب غصه هادارم قلم بنویس ازعمرم که عمرےخون دل خوردم قلم اےکاش چون زادم همان دم نیزمیمرد

قلم بنویس دردم را که دردل دردهادارم قلم بنویس ازحالم که امشب غصه هادارم قلم بنویس ازعمرم که عمرےخون دل خوردم قلم اےکاش چون زادم همان دم نیزمیمرد

۲ شهریور 1395
5K
قلم بنویس دردم را که دردل دردهادارم قلم بنویس ازحالم که امشب غصه هادارم قلم بنویس ازعمرم که عمرےخون دل خوردم قلم اےکاش چون زادم همان دم نیزمیمردم

قلم بنویس دردم را که دردل دردهادارم قلم بنویس ازحالم که امشب غصه هادارم قلم بنویس ازعمرم که عمرےخون دل خوردم قلم اےکاش چون زادم همان دم نیزمیمردم

۲ شهریور 1395
2K
آرزویم فقط این است زمان برگردد تیرهایےکه رهاشدبه کمان برگردد سالهامنتظرسوت قطارم که کسی باسلام وگل سرخ و چمدان برگردد من نوشتم که تورادوست ندارم اےکاش نامه ام گم بشود،نامه رسان برگردد

آرزویم فقط این است زمان برگردد تیرهایےکه رهاشدبه کمان برگردد سالهامنتظرسوت قطارم که کسی باسلام وگل سرخ و چمدان برگردد من نوشتم که تورادوست ندارم اےکاش نامه ام گم بشود،نامه رسان برگردد

۳۱ مرداد 1395
4K
کسےکه منتظر میماند تا انتخاب شود، هیچوقت خوشبختے را تجربه نخواهد کرد! براے خوشبخت شدن باید جسور بود و دل را به دریا زد! اصلاً باید هرچه در این دلِ لعنتے میگذرد را بریزید بیرون! ...

کسےکه منتظر میماند تا انتخاب شود، هیچوقت خوشبختے را تجربه نخواهد کرد! براے خوشبخت شدن باید جسور بود و دل را به دریا زد! اصلاً باید هرچه در این دلِ لعنتے میگذرد را بریزید بیرون! نهایتش این است؛ زندگے ات را با "اےکاش" ها پیش نمیبرے....

۲۷ مرداد 1395
6K
جاےسرخ؛ بوسه هایت؛ بادلم مےگویم... که هواے رابطه گرم بود... اےکاش... باز...

جاےسرخ؛ بوسه هایت؛ بادلم مےگویم... که هواے رابطه گرم بود... اےکاش... باز...

۱۹ تیر 1395
3K