نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

_شما نمیخوای بخوابی ؟ +نمیدونم...شما چی؟ _نمیدونم +خوابت میاد یا نه؟ _هم میتونم بخوابم هم میتونم نخوابم +مثه من _بیداری دلیل میخواد خب +دلیل داری؟ _دلیل میشی؟ +دوس داری بشم؟ _شدی... دوشبه چهار میخوابم من ...

_شما نمیخوای بخوابی ؟ +نمیدونم...شما چی؟ _نمیدونم +خوابت میاد یا نه؟ _هم میتونم بخوابم هم میتونم نخوابم +مثه من _بیداری دلیل میخواد خب +دلیل داری؟ _دلیل میشی؟ +دوس داری بشم؟ _شدی... دوشبه چهار میخوابم من همیشه ساعت یک خواب بودم #علی_سلطانی

۱ روز پیش
6K
- از نظر من همه حالشون بده. فقط بعضیا میتونن تظاهر به خوب بودن کنن، بعضیا نمیتونن! + تو چی؟ تو حالت خوبه؟ - میبینی که، دارم میخندم. #علی_سلطانی

- از نظر من همه حالشون بده. فقط بعضیا میتونن تظاهر به خوب بودن کنن، بعضیا نمیتونن! + تو چی؟ تو حالت خوبه؟ - میبینی که، دارم میخندم. #علی_سلطانی

۱ روز پیش
3K
مخترع دوربین عکاسی اگر می دانست ساعتها حرف زدن با یک عکسِ بی جان چه بر سر آدم می آورد هیچگاه دست به این چنین اختراعی نمیزد ! #علی_سلطانی

مخترع دوربین عکاسی اگر می دانست ساعتها حرف زدن با یک عکسِ بی جان چه بر سر آدم می آورد هیچگاه دست به این چنین اختراعی نمیزد ! #علی_سلطانی

۲ روز پیش
7K
آخرین حرف هایمان را زدیم دلت گیرِ من بود اما قصدِ رفتن داشتی... . مثل بچه ای که میخواهد بخوابد و خوابش نمی برد... آخرین لحظات سرم را روی پاهایت گذاشتم با دقت برایم شعر ...

آخرین حرف هایمان را زدیم دلت گیرِ من بود اما قصدِ رفتن داشتی... . مثل بچه ای که میخواهد بخوابد و خوابش نمی برد... آخرین لحظات سرم را روی پاهایت گذاشتم با دقت برایم شعر میخواندی با ظرافت موهایم را چنگ میزدی پلک هایم را بسته بودم و داشتی با ...

۴ روز پیش
5K
صبحانه را میتوان با دِسِرِ عاشقانه های شیرین میل کرد وقتی اَلَکی حواسم را پرتِ روزنامه خواندن کنم و از فنجان تو چای بنوشم و بعد با کلی آب و تاب بگویم: عجیب است...چقدر چایِ ...

صبحانه را میتوان با دِسِرِ عاشقانه های شیرین میل کرد وقتی اَلَکی حواسم را پرتِ روزنامه خواندن کنم و از فنجان تو چای بنوشم و بعد با کلی آب و تاب بگویم: عجیب است...چقدر چایِ امروز خوش طعم شده...! چشمانت به خنده بیفتد و لقمه ی نیمه گاز زده ام ...

۱ هفته پیش
5K
پنج شنبه را باید چای دم کرد تلفن را کشید پرده را بست خاموش و کم نور و مست پنج شنبه را باید روبه روی هم نشست باید از تو نوشت باید آرام گونه ات ...

پنج شنبه را باید چای دم کرد تلفن را کشید پرده را بست خاموش و کم نور و مست پنج شنبه را باید روبه روی هم نشست باید از تو نوشت باید آرام گونه ات را بوسید #علی_سلطانی

۱ هفته پیش
8K
پنج شنبه را باید چای دم کرد تلفن را کشید پرده را بست خاموش و کم نور و مست پنج شنبه را باید روبه روی هم نشست باید از تو نوشت باید آرام گونه ات ...

پنج شنبه را باید چای دم کرد تلفن را کشید پرده را بست خاموش و کم نور و مست پنج شنبه را باید روبه روی هم نشست باید از تو نوشت باید آرام گونه ات را بوسید #علی_سلطانی

۱ هفته پیش
9K
ما انسان ها گاهی دیر قدر همدیگر را میدانیم! وقتی یک نفر را از دست میدهیم تازه یادش میکنیم، خوبی هایش از جلوی چشمانمان میگذرد، مینشینیم خاطراتی که با او رقم خورده را مرور میکنیم، ...

ما انسان ها گاهی دیر قدر همدیگر را میدانیم! وقتی یک نفر را از دست میدهیم تازه یادش میکنیم، خوبی هایش از جلوی چشمانمان میگذرد، مینشینیم خاطراتی که با او رقم خورده را مرور میکنیم، غصه میخوریم، بغض میکنیم و با خود میگوییم کاش بودی، کاش به همین راحتی از ...

۱ هفته پیش
19K
غلت میزند روی شانه ی سمت چپ نوک دماغش میخورد به نوک دماغم میخندد... چشمانِ بدونِ میکاپ اش برق میزند نفس گرم اش میرسد به لبم موهایش را کنار میزنم موهایش را نفسِ عمیق میکشم ...

غلت میزند روی شانه ی سمت چپ نوک دماغش میخورد به نوک دماغم میخندد... چشمانِ بدونِ میکاپ اش برق میزند نفس گرم اش میرسد به لبم موهایش را کنار میزنم موهایش را نفسِ عمیق میکشم از پیشانی نوازش میکنم تا زیر چانه اش آبِ دهانش را قورت میدهد میگوید لطفا ...

۱ هفته پیش
5K
پنج شنبه را باید چای دم کرد تلفن را کشید پرده را بست خاموش و کم نور و مست پنجشنبه را باید رو به روی هم نشست باید از تو نوشت باید آرام گونه ات ...

پنج شنبه را باید چای دم کرد تلفن را کشید پرده را بست خاموش و کم نور و مست پنجشنبه را باید رو به روی هم نشست باید از تو نوشت باید آرام گونه ات را بوسید #علی_سلطانی

۲ هفته پیش
7K
پنج شنبه را باید چای دم کرد تلفن را کشید پرده را بست خاموش و کم نور و مست پنج شنبه را باید روبه روی هم نشست باید از تو نوشت باید آرام گونه ات ...

پنج شنبه را باید چای دم کرد تلفن را کشید پرده را بست خاموش و کم نور و مست پنج شنبه را باید روبه روی هم نشست باید از تو نوشت باید آرام گونه ات را بوسید #علی_سلطانی 💟 @pretymind

۲ هفته پیش
7K
تازگی ها با هر کسی صحبت میکنی از یک رابطه ی نیمه تمام و بر هم خورده سخن میگوید! بعضی ها هم قربانش بروم برهم زدنشان به هفته نمیرسد که دیگری را میگویند

تازگی ها با هر کسی صحبت میکنی از یک رابطه ی نیمه تمام و بر هم خورده سخن میگوید! بعضی ها هم قربانش بروم برهم زدنشان به هفته نمیرسد که دیگری را میگویند" عشقم و فدایت شوم و یکی یدونم و اما این خیلی مهم است : همیشگی ام! یعنی ...

۳ هفته پیش
8K
بارون نمیومد ولی هوا خیلی دل بود گفتم برم بیرون یه قدم بزنم ، یه نفس بکشم! زدم بیرون از کجا تا کجا رفتم تو یه خیابونی که چراغ داشته باشه...درخت داشته باشه...یجوری باشه که ...

بارون نمیومد ولی هوا خیلی دل بود گفتم برم بیرون یه قدم بزنم ، یه نفس بکشم! زدم بیرون از کجا تا کجا رفتم تو یه خیابونی که چراغ داشته باشه...درخت داشته باشه...یجوری باشه که آدم هوس کنه قدم بزنه. رفتم تو خیابون... دیدی یه وقتایی گریَت نمیادو زور میزنی ...

۴ هفته پیش
10K
#عاشقانه چه فرقی میکند....؟ صدای چکه کردن قطرات آب در سینک ظرفشویی یا صدای باران؟ وقتی معشوقه ای نباشد... برای همراهیِ خیس انگیز این هوای دلبرانه...! که پایش را بکوبد بر چاله هایی که پر ...

#عاشقانه چه فرقی میکند....؟ صدای چکه کردن قطرات آب در سینک ظرفشویی یا صدای باران؟ وقتی معشوقه ای نباشد... برای همراهیِ خیس انگیز این هوای دلبرانه...! که پایش را بکوبد بر چاله هایی که پر آب شده اند و تمام تن ات ر ا خیسِ باران کند کاملا که خیس ...

۴ هفته پیش
17K
ما انسان ها گاهی دیر قدر همدیگر را میدانیم! وقتی یک نفر را از دست میدهیم تازه یادش میکنیم، خوبی هایش از جلوی چشمانمان میگذرد، مینشینیم خاطراتی که با او رقم خورده را مرور میکنیم، ...

ما انسان ها گاهی دیر قدر همدیگر را میدانیم! وقتی یک نفر را از دست میدهیم تازه یادش میکنیم، خوبی هایش از جلوی چشمانمان میگذرد، مینشینیم خاطراتی که با او رقم خورده را مرور میکنیم، غصه میخوریم، بغض میکنیم و با خود میگوییم کاش بودی، کاش به همین راحتی از ...

۴ هفته پیش
7K
‌فکرِ صدا زدنِ تو با نام خانوادگی من دل ضعفه‌ای ست که خدا کند خوب نشود! #علی_سلطانی

‌فکرِ صدا زدنِ تو با نام خانوادگی من دل ضعفه‌ای ست که خدا کند خوب نشود! #علی_سلطانی

۱۹ آذر 1396
9K
#ماجراخیلی #ساده #بود آقای فروشنده بدون اینکه سوالی بپرسد رفت وشیشه ی عطری آورد. هنوز سلام هم نکرده بودم که یک ژست فرانسوی گرفت. گفت.. ce parfunm est costume pour vous #یعنی #این #عطر #به ...

#ماجراخیلی #ساده #بود آقای فروشنده بدون اینکه سوالی بپرسد رفت وشیشه ی عطری آورد. هنوز سلام هم نکرده بودم که یک ژست فرانسوی گرفت. گفت.. ce parfunm est costume pour vous #یعنی #این #عطر #به #شما #می آید! بوکردم ودیدم بله همان قبلی است. گفتم نه #اشتباه می کنید این ...

۱۹ آذر 1396
21K
هوا سرد شده عزیزم #تُ فکر نمی کنی جایِ دست هایت در جیب هایم خالیست؟ #علی_سلطانی

هوا سرد شده عزیزم #تُ فکر نمی کنی جایِ دست هایت در جیب هایم خالیست؟ #علی_سلطانی

۱۸ آذر 1396
7K
دلتنگی اگر قیافه داشت حتما شبیه ما دوتا بود چشمهایش به من میرفت لبهایش به تو! #علی_سلطانی

دلتنگی اگر قیافه داشت حتما شبیه ما دوتا بود چشمهایش به من میرفت لبهایش به تو! #علی_سلطانی

۱۸ آذر 1396
10K
فرقی نمیکند کنار دریا باشی وسطِ مهمانی کنج اتاق یا هر جایِ دیگر...! روزهایِ تعطیل بویِ تنهایی در سَرِ آدم میپیچد...! باید یک نفر باشد بدونِ غرور دوستت بدارد آنقدر صمیمی که اگر در مدتِ ...

فرقی نمیکند کنار دریا باشی وسطِ مهمانی کنج اتاق یا هر جایِ دیگر...! روزهایِ تعطیل بویِ تنهایی در سَرِ آدم میپیچد...! باید یک نفر باشد بدونِ غرور دوستت بدارد آنقدر صمیمی که اگر در مدتِ یک ساعت برای بیستمین بار میخواستی حالش را بپرسی دل دل نکنی فکر نکنی با ...

۱۷ آذر 1396
8K