نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

- این حجم‌ از نرسیدن در همه‌یِ اَدوار بی سابقه است! با این اوصاف، می‌ترسم پس از مرگ ‌هم به تو نرسم.. پس اینکه می‌گویند ؛ -آدم به آدم می‌رسد- از کجا درآمده ؟! #مهدیه_صدر

- این حجم‌ از نرسیدن در همه‌یِ اَدوار بی سابقه است! با این اوصاف، می‌ترسم پس از مرگ ‌هم به تو نرسم.. پس اینکه می‌گویند ؛ -آدم به آدم می‌رسد- از کجا درآمده ؟! #مهدیه_صدر

۳ هفته پیش
5K
الان گرمید نمیفهمید ، وقتی موقعِ جدول بازی کردن ، سوال نوشت آغوش و سه حرفی بود .. گفتین بَغل به‌جا جَدول مُحکم توو بغلش گُم شدین میفهمید من چی میگم .. وقتی نگاتون کرد ...

الان گرمید نمیفهمید ، وقتی موقعِ جدول بازی کردن ، سوال نوشت آغوش و سه حرفی بود .. گفتین بَغل به‌جا جَدول مُحکم توو بغلش گُم شدین میفهمید من چی میگم .. وقتی نگاتون کرد ، گفت : «دقّت کردی از وقتی من هستم هَر روز داری خوشگل‌تر میشی؟» ، ...

۳ هفته پیش
3K
الان گرمید نمیفهمید ، وقتی موقعِ جدول بازی کردن ، سوال نوشت آغوش و سه حرفی بود .. گفتین بَغل به‌جا جَدول مُحکم توو بغلش گُم شدین میفهمید من چی میگم .. وقتی نگاتون کرد ...

الان گرمید نمیفهمید ، وقتی موقعِ جدول بازی کردن ، سوال نوشت آغوش و سه حرفی بود .. گفتین بَغل به‌جا جَدول مُحکم توو بغلش گُم شدین میفهمید من چی میگم .. وقتی نگاتون کرد ، گفت : «دقّت کردی از وقتی من هستم هَر روز داری خوشگل‌تر میشی؟» ، ...

۳ هفته پیش
5K
گیریم دستَم را وِل کردی و رفتی .. خوب جانِ دل، بعدِ این رفتن و رفتن، من نَباید باشم و یک لیوان‌چای دستَت بدهم؟ خَسته میشوی خُب .. #مهدیه_صدر

گیریم دستَم را وِل کردی و رفتی .. خوب جانِ دل، بعدِ این رفتن و رفتن، من نَباید باشم و یک لیوان‌چای دستَت بدهم؟ خَسته میشوی خُب .. #مهدیه_صدر

۳ هفته پیش
4K
من در نهایتِ شب به سر میبرم.. غرق در حجمِ تاریکی‌ها.. جایی میان هجومِ ظلمات .. تو به عنوانِ

من در نهایتِ شب به سر میبرم.. غرق در حجمِ تاریکی‌ها.. جایی میان هجومِ ظلمات .. تو به عنوانِ "کور سوی امید" خاموش نشو! نا اُمیدم نکن.. #مهدیه_صدر #http://dl.nicmusic.net/nicmusic/019/096/Yasin%20Torki%20-%20Be%20Man%20Adat%20Kon%20-%20128.mp3

۱۳ آبان 1397
6K
عَلاقه‌هاتان را جار نزنید .. رابطه‌ای که هَر لحظه‌اش ، حتّی خصوصی‌تَرین اتّفاق‌‌هایش، قرار است پُستی شود تا لایکی بگیرد و چند نفر «به‌به» و «چه‌چه» کُنند ، پایدار نیست .. حتّی اگر هزاران نَفر ...

عَلاقه‌هاتان را جار نزنید .. رابطه‌ای که هَر لحظه‌اش ، حتّی خصوصی‌تَرین اتّفاق‌‌هایش، قرار است پُستی شود تا لایکی بگیرد و چند نفر «به‌به» و «چه‌چه» کُنند ، پایدار نیست .. حتّی اگر هزاران نَفر کامنت بگذارند: «پایدار» .. بعضی چیزها را برای خودتان دو نَفری نگه دارید .. قلبتان ...

۷ آبان 1397
13K
عادَت داشتیم تا دَمه صُبح با هَم چَت‌ کُنیم .. از هَمه چی می‌گفتیم.. کار ، درس ، آینده ، زندگی ، خانواده .. خُلاصه از هَمه چی .. یادَمه یه شب که نَه نزدیکای ...

عادَت داشتیم تا دَمه صُبح با هَم چَت‌ کُنیم .. از هَمه چی می‌گفتیم.. کار ، درس ، آینده ، زندگی ، خانواده .. خُلاصه از هَمه چی .. یادَمه یه شب که نَه نزدیکای صبح ، وقتی‌ که داشت از آینده‌‌ی دونفره‌ای حَرف میزد که من نقشِ پُر رنگی ...

۲ مهر 1397
13K
ما دُخترا عادَت داریم حِرص در بیاریم ... مخصوصاً وقتی میبینیم کسی خاطرخواهِمون شده ! وقتی ببینیم اون خاطرخواه ، روی فلان آدمِ اطرافمون حساسه بیشتر حرص درمیاریم ... شما پسرا چه میدونید وقتی اسمی ...

ما دُخترا عادَت داریم حِرص در بیاریم ... مخصوصاً وقتی میبینیم کسی خاطرخواهِمون شده ! وقتی ببینیم اون خاطرخواه ، روی فلان آدمِ اطرافمون حساسه بیشتر حرص درمیاریم ... شما پسرا چه میدونید وقتی اسمی که شما روش حساسید رو میبریم و شما چپ چپ نگاه میکنین چه حالِ خوشی ...

۶ شهریور 1397
13K
کی به کیه ؟! اصلاً من دلم می‌خواد ، گشتِ ارشاد به اینکه‌ تو‌ خیابون ماچِت کردم گیر بده .. بعدشَم شبیه هَمون وقتا که می‌گفتی:

کی به کیه ؟! اصلاً من دلم می‌خواد ، گشتِ ارشاد به اینکه‌ تو‌ خیابون ماچِت کردم گیر بده .. بعدشَم شبیه هَمون وقتا که می‌گفتی: "مثلِ این بچّه تُخسا نگاه نکن .." هَمون جوری زُل بزنم‌ تو چشمش بگم دِلم خواست .. اینکه‌‌ بَعدش چی میشه‌ام، خوب مُهمه ‌مَگه ...

۲۷ مرداد 1397
8K
تاریخ تِکرار نمیشه... هَمَش دل خوش کُنَکِه... مثلاً قراره باز بیای بِهِم بگی :

تاریخ تِکرار نمیشه... هَمَش دل خوش کُنَکِه... مثلاً قراره باز بیای بِهِم بگی : "بخند چال بیوفته من ازش نفت استخراج کنم..." مثلا قراره باز تو اوج گرمای مرداد آب و آتیشو مِتر کنیم؟ مثلا قراره بازَم بِشینی تو کافه زُل بزنی به تِئاتر شهر بگی : "آخه این اَدا ...

۲۶ مرداد 1397
6K
مادربُزرگم همیشه میگه : «اگه ‌دلت پُر بود از آدما ، بُرو تو آشپزخونه ، ظَرف بشور و با دیواراش درد و دل کن .. اینجوری هم دلت سبُک میشه، هم خونه‌ت تَمیز ..» دستام ...

مادربُزرگم همیشه میگه : «اگه ‌دلت پُر بود از آدما ، بُرو تو آشپزخونه ، ظَرف بشور و با دیواراش درد و دل کن .. اینجوری هم دلت سبُک میشه، هم خونه‌ت تَمیز ..» دستام پوست ‌پوست شدن ، بَس که درد و دل کردم :) . . . #مهدیه_صدر ...

۸ مرداد 1397
1K
عاشِق نَشین .. اگه می‌شین ، عاشقِ یکی بشین که بمونه .. چون اگه اینجوری نباشه، ناراحتیِ «ریه» می‌گیرین .. #مهدیه_صدر

عاشِق نَشین .. اگه می‌شین ، عاشقِ یکی بشین که بمونه .. چون اگه اینجوری نباشه، ناراحتیِ «ریه» می‌گیرین .. #مهدیه_صدر

۱۰ فروردین 1397
8K
...🗣 مُنتظر تو راهرویِ دانِشگاه بَرای رَفع دِلتنگی وُ یه دیدارِ کوتاه تا شُروعِ کِلاس بَعدی وُ حَرف زَدنایِ مَکتوب ، با نِوشتَن رو جُزوه وُ گیر دادَنای حِراسَت به پیش هَم نِشستن وُ

...🗣 مُنتظر تو راهرویِ دانِشگاه بَرای رَفع دِلتنگی وُ یه دیدارِ کوتاه تا شُروعِ کِلاس بَعدی وُ حَرف زَدنایِ مَکتوب ، با نِوشتَن رو جُزوه وُ گیر دادَنای حِراسَت به پیش هَم نِشستن وُ "مَقنعه‌تو دُرست کُن .." وُ "یَقه پیرهَنت کَج شُده .." وُ "این پِسره بِره از یِکی ...

۵ اسفند 1396
5K
عادَت داشتیم تا دَمه صُبح با هَم چَت‌ کُنیم .. از هَمه چی می‌گفتیم.. کار ، درس ، آینده ، زندگی ، خانواده .. خُلاصه از هَمه چی .. یادَمه یه شب که نَه نزدیکای ...

عادَت داشتیم تا دَمه صُبح با هَم چَت‌ کُنیم .. از هَمه چی می‌گفتیم.. کار ، درس ، آینده ، زندگی ، خانواده .. خُلاصه از هَمه چی .. یادَمه یه شب که نَه نزدیکای صبح ، وقتی‌ که داشت از آینده‌‌ی دونفره‌ای حَرف میزد که من نقشِ پُر رنگی ...

۱۴ بهمن 1396
11K
روزهای زیادی از‌‌‌ نیامَدنت گُذشته .. جانا ، به نَظرم اگر ‌قَصدت تنبیهِ من هَم بود ، حاصل شُد .. لُطفاً تمام کُن این بازیه نسبتاً کثیف را .. لُطفاً کمی هَم

روزهای زیادی از‌‌‌ نیامَدنت گُذشته .. جانا ، به نَظرم اگر ‌قَصدت تنبیهِ من هَم بود ، حاصل شُد .. لُطفاً تمام کُن این بازیه نسبتاً کثیف را .. لُطفاً کمی هَم "برگرد" ‌.. #مهدیه_صدر

۲۵ آذر 1396
6K
روزهای زیادی از‌‌‌ نیامَدنت گُذشته .. جانا ، به نَظرم اگر ‌قَصدت تنبیهِ من هَم بود ، حاصل شُد .. لُطفاً تمام کُن این بازیه نسبتاً کثیف را .. لُطفاً کمی هَم

روزهای زیادی از‌‌‌ نیامَدنت گُذشته .. جانا ، به نَظرم اگر ‌قَصدت تنبیهِ من هَم بود ، حاصل شُد .. لُطفاً تمام کُن این بازیه نسبتاً کثیف را .. لُطفاً کمی هَم "برگرد" ‌.. #مهدیه_صدر

۶ آذر 1396
6K
میگما ،این هَوائه بَدجور سوز داره‌ها.. بُزرگوار ، دستِ هَمو بگیریم و بریم فَرحزاد جیگر بزنیم ، نظرته ..؟! یا مثلاً بارون که گرفت ،بریم سمتِ هر جا که از این برگِ زرد و نارنجیا ...

میگما ،این هَوائه بَدجور سوز داره‌ها.. بُزرگوار ، دستِ هَمو بگیریم و بریم فَرحزاد جیگر بزنیم ، نظرته ..؟! یا مثلاً بارون که گرفت ،بریم سمتِ هر جا که از این برگِ زرد و نارنجیا ریخته، هِی عکس بگیریم .. اصلاً بریم از این چرخ‌دَستی چرکا باقالی بگیریم بخوریم .. ...

۶ آذر 1396
13K
بیا و غافلگیرش کُن .. بیا و باش و این

بیا و غافلگیرش کُن .. بیا و باش و این "آبانِ" لاکِردار را "آسان" کُن .. ❤ ❤ ️ #مهدیه_صدر

۳ آبان 1396
7K