نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جیگروک من😘 😘 😘 😘

جیگروک من😘 😘 😘 😘

۱ ساعت پیش
526
۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
یک پدر در سی سال پیش و یک فرزند یک ساله بفداش... و إن یکاد الذین...

یک پدر در سی سال پیش و یک فرزند یک ساله بفداش... و إن یکاد الذین...

۲ ساعت پیش
2K
اتان پسر بچه 4 ساله انگلیسی که به بیماری خاصی مبتلاست حرکت دستان او متقارن است. وقتی یکی از دستانش را حرکت میدهد دیگری ناخودآگاه همان کار را تکرار میکند.

اتان پسر بچه 4 ساله انگلیسی که به بیماری خاصی مبتلاست حرکت دستان او متقارن است. وقتی یکی از دستانش را حرکت میدهد دیگری ناخودآگاه همان کار را تکرار میکند.

۳ ساعت پیش
2K
گفته میشود از روی حالت دست نوزادان میتوان فهمید که گرسنه هستند یا سیر ! 🤔 نوزادی که دستش را مشت کرده عموما گرسنه است و نوزادی که دستش را باز کرده سیر شده است ...

گفته میشود از روی حالت دست نوزادان میتوان فهمید که گرسنه هستند یا سیر ! 🤔 نوزادی که دستش را مشت کرده عموما گرسنه است و نوزادی که دستش را باز کرده سیر شده است ! بفرستید برا اونایی که نوزاد دارن :))

۳ ساعت پیش
2K
راستی حواست هست ؟! آخرین ماه پائیز 🍁 از میانه گذشته و بار سفر برای رفتن بسته زمستان با سوز و سرما در راه است اما من برایت آرزو میکنم تمام روزگارت بهاری باشد و ...

راستی حواست هست ؟! آخرین ماه پائیز 🍁 از میانه گذشته و بار سفر برای رفتن بسته زمستان با سوز و سرما در راه است اما من برایت آرزو میکنم تمام روزگارت بهاری باشد و بس صبح بخیر 🌞

۳ ساعت پیش
2K
امیر حافظ تو یه روز پاییزی

امیر حافظ تو یه روز پاییزی

۴ ساعت پیش
2K
چنان به فکر تو در خویشتن فرو رفتیم که خشک شد چو سبو دست زیر سر ما را #آسمان_عابی

چنان به فکر تو در خویشتن فرو رفتیم که خشک شد چو سبو دست زیر سر ما را #آسمان_عابی

۴ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
3K
سه تا چــیز ... مــصرف زیادش ... دل آدمارو ... مـــیزنه ... 👈 🏻 شــیرینی خامه ای ...! 👈 🏻 مــحبت 👈 🏻 تــوجه بــیش از حــد ... هـــمیشه ... انــدازش و رعایــت کــنید ...! ...

سه تا چــیز ... مــصرف زیادش ... دل آدمارو ... مـــیزنه ... 👈 🏻 شــیرینی خامه ای ...! 👈 🏻 مــحبت 👈 🏻 تــوجه بــیش از حــد ... هـــمیشه ... انــدازش و رعایــت کــنید ...! 💛

۱۳ ساعت پیش
7K
شبتون سرشار خوشی

شبتون سرشار خوشی

۱۴ ساعت پیش
8K
۱۴ ساعت پیش
8K
#PRIVATEFUI

#PRIVATEFUI

۱۵ ساعت پیش
8K
مادر که میشوی دیگر خودت نیستی مادر که میشوی دیگر نه میتوانی خسته شوی نه بیمار حتی آرزوی مرگ هم نمیتوانی بکنی مادر که میشوی باید محکم باشی باید غصه هایت را بریزی کنج دلت ...

مادر که میشوی دیگر خودت نیستی مادر که میشوی دیگر نه میتوانی خسته شوی نه بیمار حتی آرزوی مرگ هم نمیتوانی بکنی مادر که میشوی باید محکم باشی باید غصه هایت را بریزی کنج دلت باید لبخند بسازی گوشه ی لبت باید محبت باشی و دلواپسی باید صبر باشی و ...

۱۵ ساعت پیش
9K