نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بساطمان جور شد! کمی من.. کمی تو.. و بی‌نهایت عشق ! ...

بساطمان جور شد! کمی من.. کمی تو.. و بی‌نهایت عشق ! ...

۱۲ تیر 1398
17
دلم آغوش می خواهد!! کمی گرم و کمی تب دار .

دلم آغوش می خواهد!! کمی گرم و کمی تب دار .

۲۹ فروردین 1397
48
دلم آغوش می خواهد........!! کمی گرم و کمی تب دار

دلم آغوش می خواهد........!! کمی گرم و کمی تب دار

۲۷ فروردین 1397
34
زیاد خواه نیستم یک کلبه جنگلی کمی هیزم،کمی آتش،مه جنگلی کمی مستی،کمی مهتاب و بوی یار و بوی یار و بوی یار :)

زیاد خواه نیستم یک کلبه جنگلی کمی هیزم،کمی آتش،مه جنگلی کمی مستی،کمی مهتاب و بوی یار و بوی یار و بوی یار :)

۱۴ مهر 1396
86
دلم کمی خدا می‌خواهد، کمی سکوت و عجیب دلم بریدن می‌خواهد...! کمی اشک، کمی زندگی و کمی آغوش کمی دور شدن از این جسم آدم کمی دور شدن...

دلم کمی خدا می‌خواهد، کمی سکوت و عجیب دلم بریدن می‌خواهد...! کمی اشک، کمی زندگی و کمی آغوش کمی دور شدن از این جسم آدم کمی دور شدن...

۱۱ مهر 1396
23
دلم کمی خدا می‌خواهد، کمی سکوت و عجیب دلم بریدن می‌خواهد...! کمی اشک، کمی زندگی و کمی آغوش کمی دور شدن از این جسم آدم کمی دور شدن...

دلم کمی خدا می‌خواهد، کمی سکوت و عجیب دلم بریدن می‌خواهد...! کمی اشک، کمی زندگی و کمی آغوش کمی دور شدن از این جسم آدم کمی دور شدن...

۲۳ شهریور 1396
44
بخند .. دلم کمی هوا می خواهد و تابستان کمی خنکا ..

بخند .. دلم کمی هوا می خواهد و تابستان کمی خنکا ..

۱۰ تیر 1396
7
فقط کمی آشفته‌م کمی سردرگمم کمی گیج و پریشانم کمی ناخوش‌احوالم کمی پرخاشگرم کمی عصبی‌ام کمی بیشتر از قبل ساکتم کمی بیشتر از قبل سیگار میکشم کمی خود خوری میکنم کمی خودآزار شده‌ام کمی ناراحتم ...

فقط کمی آشفته‌م کمی سردرگمم کمی گیج و پریشانم کمی ناخوش‌احوالم کمی پرخاشگرم کمی عصبی‌ام کمی بیشتر از قبل ساکتم کمی بیشتر از قبل سیگار میکشم کمی خود خوری میکنم کمی خودآزار شده‌ام کمی ناراحتم و همه‌ی این کم‌ها ، در کنار هم مجموعه‌ای بزرگ میشود از کمبود‌هایم و تو ...

۳۱ خرداد 1396
353
دلم کمی دیوانگی میخواهد.. کمی تو را و کمی از لبخندت را همین @پ

دلم کمی دیوانگی میخواهد.. کمی تو را و کمی از لبخندت را همین @پ

۱۰ بهمن 1395
18
دلم کمی دیوانگی میخواهد.. کمی تو را. .. و کمی از لبخندت را ..

دلم کمی دیوانگی میخواهد.. کمی تو را. .. و کمی از لبخندت را ..

۳ اردیبهشت 1395
49
متوسط من کمی خوب و کمی بد ...شماها چی ؟؟؟

متوسط من کمی خوب و کمی بد ...شماها چی ؟؟؟

۲۱ اسفند 1394
17
منو برف وزمستان و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم ...

منو برف وزمستان و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم گلاویز و کمی تو دوباره رقص تو در خاطر من منو چشمان خونریز و کمی ...

۷ بهمن 1394
66
منو بارانِ پائیز و کمی تو و یک یادِ غم انگیز و کمی تو شکوهِ صبحِ من پاشید از هم ز غمهایِ سحرخیز و کمی تو دوباره رودِ اندوهِ تو جاری و من با غم ...

منو بارانِ پائیز و کمی تو و یک یادِ غم انگیز و کمی تو شکوهِ صبحِ من پاشید از هم ز غمهایِ سحرخیز و کمی تو دوباره رودِ اندوهِ تو جاری و من با غم گلاویز و کمی تو دوباره رقصِ تو در خاطرِ من منو چشمانِ خونریز و کمی ...

۶ آذر 1394
26
منو باران پائیز و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم ...

منو باران پائیز و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم گلاویز و کمی تو دوباره رقص تو در خاطر من منو چشمان خونریز و کمی ...

۲۹ آبان 1394
27
منو باران پائیز و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم ...

منو باران پائیز و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم گلاویز و کمی تو دوباره رقص تو در خاطر من منو چشمان خونریز و کمی ...

۱۱ آبان 1394
85
منو باران پائیز و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم ...

منو باران پائیز و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم گلاویز و کمی تو دوباره رقص تو در خاطر من منو چشمان خونریز و کمی ...

۸ آبان 1394
24
منو باران پائیز و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم ...

منو باران پائیز و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم گلاویز و کمی تو دوباره رقص تو در خاطر من منو چشمان خونریز و کمی ...

۷ آبان 1394
37
منو باران پائیز و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم ...

منو باران پائیز و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم گلاویز و کمی تو دوباره رقص تو در خاطر من منو چشمان خونریز و کمی ...

۴ آبان 1394
6
منو باران پائیز و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم ...

منو باران پائیز و کمی تو و یک یاد غم انگیز و کمی تو شکوه صبح من پاشید از هم ز غمهای سحرخیز و کمی تو دوباره رود اندوه تو جاری و من با غم گلاویز و کمی تو دوباره رقص تو در خاطر من منو چشمان خونریز و کمی ...

۲۶ مهر 1394
19