نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ای شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا هم محرم عشق تو هم محرم تو جانا ‌ ‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌(😏 ) #دونت_کپی 😑 ‌‌ ‌ ...

ای شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا هم محرم عشق تو هم محرم تو جانا ‌ ‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌(😏 ) #دونت_کپی 😑 ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #شعر #شاعر #شب #چراغ #نور ...

۱۱ ساعت پیش
11K
چو آمد جان جان جان نشاید برد نام جان به پیشش جان چه کار آید مگر از بهر قربان را ‌ ‌ [حافظ] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌(😏 ) #دونت_کپی ...

چو آمد جان جان جان نشاید برد نام جان به پیشش جان چه کار آید مگر از بهر قربان را ‌ ‌ [حافظ] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌(😏 ) #دونت_کپی 😑 ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #شعر #شاعر ...

۱۱ ساعت پیش
11K
بی مهر رخت روز مرا نور نماندست وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست ‌ هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست ‌ [حافظ] ‌ ‌ ...

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست ‌ هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست ‌ [حافظ] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌(😏 ) #دونت_کپی 😑 ‌‌ ‌ ‌ ‌ ...

۱۲ ساعت پیش
10K
کاش آن به خشم رفتهٔ ما آشتی کنان بازآمدی که دیدهٔ مشتاق بر در است ‌ جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی وین دم که می‌زنم ز غمت دود مِجمَر است ‌ ‌‌‌ [سعدی] ...

کاش آن به خشم رفتهٔ ما آشتی کنان بازآمدی که دیدهٔ مشتاق بر در است ‌ جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی وین دم که می‌زنم ز غمت دود مِجمَر است ‌ ‌‌‌ [سعدی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌#فوتو_بای_می ‌#دونت_کپی 😑 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ...

۱۲ ساعت پیش
12K
شور غم عشقش چنین حیف است پنهان داشتن در گوش نی رمزی بگو تا برکشد آواز را ‌ ‌ ‌[سعدی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر ...

شور غم عشقش چنین حیف است پنهان داشتن در گوش نی رمزی بگو تا برکشد آواز را ‌ ‌ ‌[سعدی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون #فاز #دیوانه #دل #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس ...

۱۲ ساعت پیش
10K
مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم نه گوش فهم بماند نه هوش استفهام 😐 😐 ‌ ‌‌‌ [سعدی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌پ.ن: دلم میخواد فکر کنی تصویر و ...

مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم نه گوش فهم بماند نه هوش استفهام 😐 😐 ‌ ‌‌‌ [سعدی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌پ.ن: دلم میخواد فکر کنی تصویر و کپشن بی ربطه 😐 ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری ...

۱۲ ساعت پیش
11K
شد کهربا به خون جگر لعل آبدار از می خزان چهرهٔ ما رنگ برنداشت 😑 ‌ ‌‌‌ [صائب تبریزی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #خزان #درد #عاشقانه ...

شد کهربا به خون جگر لعل آبدار از می خزان چهرهٔ ما رنگ برنداشت 😑 ‌ ‌‌‌ [صائب تبریزی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #خزان #درد #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #دل #برگ #زمستان ...

۱۲ ساعت پیش
11K
چیست خاک تیره تا باشد تماشاگاه ما؟ سیرها در خویشتن چون آسمان داریم ما ‌ ‌‌‌ [صائب تبریزی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ستاره #ماه #عاشقانه #شعر ...

چیست خاک تیره تا باشد تماشاگاه ما؟ سیرها در خویشتن چون آسمان داریم ما ‌ ‌‌‌ [صائب تبریزی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ستاره #ماه #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #دل #کهکشان #زمستان #شفق ...

۱۲ ساعت پیش
10K
از تو دل ار سفر کند با تپش جگر کند بر سر پاست منتظر تا تو بگوییش بیا ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #نهنگ ...

از تو دل ار سفر کند با تپش جگر کند بر سر پاست منتظر تا تو بگوییش بیا ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #نهنگ #سفر #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #دل ...

۱۲ ساعت پیش
9K
ساحل نفس رها کن به تک دریا رو کاندر این بحر تو را خوف نهنگی نبود ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #نهنگ #دریا #عاشقانه ...

ساحل نفس رها کن به تک دریا رو کاندر این بحر تو را خوف نهنگی نبود ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #نهنگ #دریا #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #دل #کهکشان #زمستان ...

۱۲ ساعت پیش
8K
ترسم این قوم که بر دردکشان می‌خندند در سر کار خرابات کنند ایمان را ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #فریاد #درد #عاشقانه #شعر #شاعر ...

ترسم این قوم که بر دردکشان می‌خندند در سر کار خرابات کنند ایمان را ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #فریاد #درد #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #دل #کهکشان #زمستان #شفق #فاز ...

۱۲ ساعت پیش
8K
اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد گناه بخت پریشان و دست کوته ماست 😑 ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #فریاد #پریشان #عاشقانه ...

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد گناه بخت پریشان و دست کوته ماست 😑 ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #فریاد #پریشان #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #دل #کهکشان #زمستان ...

۱۲ ساعت پیش
8K
تا خانه هر یک از در او راهی به طریق کهکشان است ‌ ‌‌‌ [وحشی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ستاره #ماه #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم ...

تا خانه هر یک از در او راهی به طریق کهکشان است ‌ ‌‌‌ [وحشی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ستاره #ماه #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #دل #کهکشان #زمستان #شفق #فاز #خدا #آسمان ...

۱۲ ساعت پیش
7K
دارم دلی همچون جهان تا می‌کشد کوه گران من که کشم که کی کشم زین کاهدان واخر مرا ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ستاره ...

دارم دلی همچون جهان تا می‌کشد کوه گران من که کشم که کی کشم زین کاهدان واخر مرا ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ستاره #ماه #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #دل ...

۱۲ ساعت پیش
7K
بدو گویم به جان تو که بی‌تو ای حیات جان نه شادم می‌کند عشرت نه مستم می‌کند صهبا 😑 ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری ...

بدو گویم به جان تو که بی‌تو ای حیات جان نه شادم می‌کند عشرت نه مستم می‌کند صهبا 😑 ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #فشفشه #نور #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ ...

۱۲ ساعت پیش
7K
اول شرابی درکشی سرمست گردی از خوشی بیخود شوی آنگه کنی آهنگ ما آهنگ ما ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ستاره #ماه #عاشقانه #شعر ...

اول شرابی درکشی سرمست گردی از خوشی بیخود شوی آنگه کنی آهنگ ما آهنگ ما ‌ ‌‌‌ [مولوی] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ستاره #ماه #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #دل #کهکشان #زمستان #شفق ...

۱۲ ساعت پیش
6K
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند گر تو نمی‌پسندی تغییر کن قضا را ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #غم #پروانه #عاشقانه #شعر ...

در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند گر تو نمی‌پسندی تغییر کن قضا را ‌ ‌‌‌ [حافظ] ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #غم #پروانه #عاشقانه #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #دل #برگ #زمستان #سرخ ...

۱۲ ساعت پیش
6K
#فوتو_بای_می (😏 ) #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ماه #ستاره #چراغ #آبی #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #photo_by_me #سفر #زمستان #نجوم #شفق #نور #آسمان #رنگی #دونت_کپی 😑

#فوتو_بای_می (😏 ) #هنر #هنری #هنر_عکاسی #عکس_هنری #ماه #ستاره #چراغ #آبی #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #photo_by_me #سفر #زمستان #نجوم #شفق #نور #آسمان #رنگی #دونت_کپی 😑

۱۷ ساعت پیش
7K
گفتی اندر خواب بینی بعد این روی مرا ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نیست #شعر

گفتی اندر خواب بینی بعد این روی مرا ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نیست #شعر

۱ روز پیش
4K
با کسی‌ نباش که از بی‌ کسی‌ اش می‌‌نالد با کسی‌ باش که در جمعِ کسان تو را می‌خواهد #شعر

با کسی‌ نباش که از بی‌ کسی‌ اش می‌‌نالد با کسی‌ باش که در جمعِ کسان تو را می‌خواهد #شعر

۱ روز پیش
4K