ویژه کنید
عکس و تصویر #پاسگاه_زید . #حکایت ما حکایت #حُرّ است؛ می‌پنداشتیم مأموریم و معذور؛ می‌پنداشتیم نمی‌توانیم نفسْ‌ مان ...

#پاسگاه_زید
.
#حکایت ما حکایت #حُرّ است؛
می‌پنداشتیم مأموریم و معذور؛ می‌پنداشتیم نمی‌توانیم نفسْ‌ مان را اطاعت نکنیم...
.
حکایت ما حکایت حُرّ است؛
سر درگمیم،در جو بدی‌ها گرفتار شدیم؛ ذاتمان بد نیست، جانمان بد نیست؛ امام را #دوست داریم...
.
حکایت ما حکایت حُرّ است؛
فکر نمی‌کردیم مخالفت ما، #گناه ما، کار را به اینجا می‌کشد که شمشیر‌های ناجوانمردانه #غیبت امام را احاطه می‌کند...
.
حکایت ما حکایت حُرّ است؛
فکر نمی‌کردیم که من و کوتاهی‌های #من هم می‌تواند مانع حرکت او گردد و یا باعث غم و اندوه او و همراهان و همدلانش...
.
و حکایت ما حکایت حُرّ است؛
خدا می‌داند #پشیمانیم!
.
حکایت ما حکایت حُرّ است؛
به ارزیابی رسیده‌ایم،چه کنیم؟ ولی خدا را همراه شویم یا یزید و ابن ‌زیاد #شهوات و نفس ْ‌مان را؟!
کمی حریت و آزادگی می‌خواهد...
.
حکایت ما حکایت حُرّ است؛
به نتیجه رسیده‌ایم عذر تقصیر به محضر امام خود بیاوریم و از خود او #مدد بخواهیم،به دامن او #متوسل شویم و از ساحت مقدس او عذرخواهی کنیم که #طبیب است و درد حُرّ را می‌داند...
.
حکایت ما حکایت حُرّ است؛
راه‌ها را رفته‌ایم و #خسته ‌ایم،از سپهسالاری #شیطان خسته‌ایم،از سربازی و فرمانروایی جنود شیطان خسته‌ایم!
نوکری #امام را برگزیده‌ایم...
.
حکایت ما حکایت حُرّ است؛
خسته، نادم و پشیمان،می‌تواند امام نپذیردمان، که ما دلش را به #درد آورده‌ایم! می‌تواند ردّمان کند؛ اما حکایت او #حکایت_امام است و حکایت ما #حکایت_حر...
.
.
و ای #کاش حکایت ما، حکایت حُرّ بود؛
#مردانه گذشته را جبران می‌کردیم،امام را یاری و #جان فدایش می‌کردیم...
.
و ای #کاش حکایت ما، حکایت حُرّ بود؛
محبت و دعای امام شامل مان می‌شد، سرمان را به زانو می‌گرفت و منزلتی به عظمت حُرّ می‌یافتیم که البته کسی به عظمت یاران امام حسین(ع) - حُرّ و دیگران - نخواهد رسید...
.
و ای #کاش حکایت ما، حکایت حُرّ بود؛
عاقبت او بخیر شد و ما هنوز در میانه راه و #امتحانات فراوان...
.
کاش می شد مثل حر باشیم و به پای امام مان #پیر شویم...
.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...