ویژه کنید
عکس و تصویر اهم اهم تولد دآریم 😂 🌙 تولدت مبآرک حور حور معن 😻 💕 تو یکی ...

اهم اهم تولد دآریم 😂 🌙
تولدت مبآرک حور حور معن 😻 💕
تو یکی از قدیمی ترین دوستآمی ...مدت زیآدیع بآهم دوستیم نه؟؟😎 💫
ازین بع بعدم مجبوری تحملم کنی هاهاها😂 💜
کیوتیع مهن امیدوآرم بع آرزوهآی قشنگت برسی بآ ایتکع میدونم پشتکآرشو دآری و حتمآ میتونی🎈
همیشه بخند چون خیلی بت میآد 🤗 نذآر فکرآی الکی بآعث بشن خوشحآلیآت خرآب شع👊
ایشالآ یروز اون آقآهه بالا رو از نزدیک میبینی میری موهآشو میکشی میگی عنتر میدونی بخآطرت چی کشیدم؟؟😂 ❤
روزآی بدو خوب زیآدی بآهم دآشتیم بآ اینکه خآطرهآی بدمون خیلی وقته وآسم پآک شدن امیدوآرم وآسه توهم همینطور بآشع🌙
بهترینآ رو وآست میخآم چون بهترینی حوریم👭 ❤
دوست دآرم خیلی زیآد😊 ❤
#Daniel#wannaone

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...