نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

📝 زندگی مثل اتوبوس شلوغیه که تاجایی برای نشستن پیدا میکنی راننده میگه آخرخطه!

📝 زندگی مثل اتوبوس شلوغیه که تاجایی برای نشستن پیدا میکنی راننده میگه آخرخطه!

۱ دقیقه پیش
27
۱ دقیقه پیش
32
۳ دقیقه پیش
65
۳ دقیقه پیش
64
۳ دقیقه پیش
65
علم بهتره یا آغوش؟ فصل اگه پاییز باشه یار اگه کنار باشه بادِ آروم اگه پرده رو تکون بده بوی بارون اگه قاطی بشه با بویِ عطرِ تنش تو بگو کل دنیا یا آغوش؟ تو ...

علم بهتره یا آغوش؟ فصل اگه پاییز باشه یار اگه کنار باشه بادِ آروم اگه پرده رو تکون بده بوی بارون اگه قاطی بشه با بویِ عطرِ تنش تو بگو کل دنیا یا آغوش؟ تو بگو بهشت یا آغوش؟ آغوش! آغوش!

۱۴ دقیقه پیش
327
خورشید خانم آفتاب کن شب را اسیر خواب کن مجمر نور را وردار یخ زمین را آب کن

خورشید خانم آفتاب کن شب را اسیر خواب کن مجمر نور را وردار یخ زمین را آب کن

۲۳ دقیقه پیش
402
بهترین حس دنیا اینه ک یکی دوستت داشته باشع

بهترین حس دنیا اینه ک یکی دوستت داشته باشع

۳۰ دقیقه پیش
386
#فانتزی #عکس نوشته

#فانتزی #عکس نوشته

۳۰ دقیقه پیش
557
#فانتزی #عکس نوشته

#فانتزی #عکس نوشته

۳۳ دقیقه پیش
570
#فانتزی #عکس نوشته

#فانتزی #عکس نوشته

۳۴ دقیقه پیش
584
#فانتزی #عکس نوشته

#فانتزی #عکس نوشته

۴۰ دقیقه پیش
671
#عکس نوشته #فانتزی

#عکس نوشته #فانتزی

۴۲ دقیقه پیش
685
#فانتزی

#فانتزی

۴۴ دقیقه پیش
615
#جهنم از این جهنم راه فراری نیس...

#جهنم از این جهنم راه فراری نیس...

۴۴ دقیقه پیش
525
۴۵ دقیقه پیش
468
#عکس نوشته #فانتزی

#عکس نوشته #فانتزی

۴۹ دقیقه پیش
828
#عکس نوشته #فانتزی

#عکس نوشته #فانتزی

۵۰ دقیقه پیش
812
۵۱ دقیقه پیش
502
#عکس نوشته #فانتزی

#عکس نوشته #فانتزی

۵۵ دقیقه پیش
855