ویژه کنید
عکس و تصویر #قواعد دیکته انگلیسی /**/ 1- کلماتی که به y ختم میشوند. الف. اگر قبل از ...

#قواعد دیکته انگلیسی


/**/

1- کلماتی که به y ختم میشوند.

الف. اگر قبل از y یکی از حروف صدادار a-e-i-o-u باشد ، در هنگام اضافه کردن پسوندهای s یا ed ، y تغییر نمیکند.

Boy…………..boys

Play…………..played

ب. اگر قبل از y حرف بی صدا باشد، در هنگام اضاافه کردن s یا ed ، y به ie تبدیل میشود.

City…………cities

Study………….studies

2-حذف e آخر کلمه

هر گاه به کلماتی که به e ختم می شوند ing اضافه کنیم ، e حذف میشود.

Come + ing………..coming

Write + ing………….writing

نکته1

Dye (رنگ کردن) ، be (بودن) و فعل هایی که به ee ختم میشوند از این قانون پیروی نمی کنند.

Be + ing………..being

See + ing………. seeing

نکته2

هنگام اضافه کردن ing به فعل، اگر فعل به ie ختم شود، ie را به y تبدیل میکنیم.

Tie + ing ……………… tying

Die + ing………………..dying

2- تکرار شدن حرف آخر کلمه

اگر قبل از حرف آخر کلمه ،حرف صداداری وجود داشته باشد، با اضافه کردن er-est-ed-ing حرف آخر دو بار نوشته میشود.

Run + ing…… running

Begin + ing……… beginning

Admit + ed……….. admitted

Hot + est……….. hottest

Big + er ………… bigger

نکته1

اگر قبل از حرف آخر کلمه دو حرف صدادار وجود داشته باشد یا کلمه به x ختم شود، حرف آخر فقط یک بار نوشته میشود.

Eat + ing ………… eating

Box + ing ……….. boxing

نکته2

اگر استرس روی حرف قبل از آخر نباشد، حرف آخر تکرار نمی شود.

Enter + ing …………entering

Open + ing…………. opening


🍎 کانال انگلیسی عمومی👇 👇
@general_english_channel
〰 〰 〰 〰 😇 😇 〰 〰 〰 〰
‌‌‌‌‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...