ویژه کنید
عکس و تصویر #grammar 🌻 🌻 ضمیر و انواع ان: 💥 💥 ضمیر کلمه است که به جای ...

#grammar

🌻 🌻 ضمیر و انواع ان:
💥 💥 ضمیر کلمه است که به جای اسم و معادل ان مینشیند و برای رفع تکرار اسم می آید.

🌸 🌸 ضمایر فاعلی:
📍 این ضمایر عبارتند از
🔑 من I
🔑 تو you
🔑 او (مذکر) he
🔑 او (مونث) she
🔑 آن ( اشیا و حیوانات) it
🔑 ما we
🔑 شما you
🔑 آنها they

🔸 🔸 نکته:
💎 💎 ضمیر باید با مرجع خود مطابقت داشته باشه
🔶 یعنی اگر مرجع مذکر باشد ضمیر He و اگر مونث باشد she و اگر خنثی باشد it استفاده می شود.

مثال:🔰 👇 🔰 👇 🔰 👇

1⃣ Ali is in my class
📗 علی در کلاس من است

2⃣ He is a clever student.
📕 او دانشجوی باهوشی است.

3⃣ Maryam is a teacher.
She is a house- wife as well.
📗 مریم معلم است.
📕 او یک زن خانه دار هم می باشد

🔸 🔸 نکته:
💥 ⭕ ️ کلمه as well در اخر جمله به معنی ( نیز ، همچنین) می دهد.

🌸 🌸 ضمیر مفعولی:
💥 💥 چون این ضمیر در حالت مفعولی بکار می رود یعنی عمل فاعل روی آنها انجام می گردد از این لحاظ آنها رو ضمایر مفعولی می نامد

📍 مرا، به من me
📍 تورا، به تو you
📍 او را ، به او ( مذکر) him
📍 اورا ، به او ( مونث) her
📍 آنرا، به آن it
📍 مارا، به ما us
📍 شما را، به شما you
📍 آنها را ، به آنها them
مثال:👇 🔰 👇 🔰 👇 🔰

1⃣ She teaches me English.
📗 او به من انگلیسی می آموزد.

2⃣ I speak to her in English.
📕 من با او به زبان انگلیسی صحبت می کنم.

🌸 🌸 ضمایر ملکی:
💥 💥 ضمیر ملکی کلمه ای است که علاوه بر ضمسر بودن مالکیت را بیان می کند و در حقیقت به جای صفت ملکی و اسم می نشیند.

▪ ️ مال من mine
▪ ️ مال تو yours
▪ ️ مال او ( مذکر) his
▪ ️ مال او ( مونث) hers
▪ ️ مال آن (اشیا) its
▪ ️ مال ما ours
▪ ️ مال شما yours
▪ ️ مال آنها theirs
مثال:👇 🔰 👇 🔰 👇 🔰

1⃣ This is my book and that is yours
📗 این کتاب من است و آن کتاب مال شماست.

🔸 🔸 نکته:
🎯 کلمه yours بجای your book بکار برده شده هدف جلوگیری از تکرار اسم (book) می باشد.


🍎 کانال انگلیسی عمومی👇 👇
@general_english_channel
〰 〰 〰 〰 😇 😇 〰 〰 〰 〰
‌‌‌‌‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...