ویژه کنید
عکس و تصویر روز عشق شاید همه این روزهای عادی است که در قلبمان حضور دیگرانی را حس ...

روز عشق شاید همه این روزهای عادی است که در قلبمان حضور دیگرانی را حس میکنیم که دوستشان داریم... چه باشند و چه نباشند !
این دیگران میتوانند ادم هایی باشند که ما در قلب و باور و خلوتمان بارها و بارها چشمها، دستها، حرفها، و طرز خندیدنشان را ترسیم کرده باشیم و در ثانیه ای تا بی نهایت کهکشان را سیر کرده باشیم.
همانهایی که اگر خندیدند ما هم توانستیم بخندیم
همانهایی که غمشان روزمان را تار کرد و خوشحالیشان شبمان را روشن...
همانهایی که زشتی هایمان را زیبا دیدند و زیبایی هایمان را صدچندان کردند.
همانهایی که ما را بی نقاب تاب آوردند و بی قضاوت خواستند.
همانهایی که کلافگیهایمان را بهانه ی رفتن نکردند و در برابر همه اشفتگیهایمان بزرگوارانه سکوت کردند و هزار باره بخشیدند.
همانهایی که ما را باور داشتند در لحظه هایی که خودمان هم خودمان را باور نداشتیم.
همانهایی که بهانه ای شدند برای برخاستن و ساختن و سازش هزار باره با زندگی...
همانها که اگر زمانه سخت گرفت، آنها بر ما آسان گرفتند و ماندند و ماندند و ماندند تا شدند بخشی از زندگیمان...
بخشی از زندگیمان که نه میشود فراموشش کرد و نه میشود دوستش نداشت و نه میشود به وقت پریشانی نادیده اش گرفت.
و شما اما اگر در زندگیتان ردپایی دارید از :
حرفایی که دلگرم کننده اند
سکوتهایی که پر احترام و حرمتند
اعتمادی که ریشه در باد ندارد
باوری که بسادگی خراب نمیشود
دستانی که چفت و محکند
چشمانی که نجیب و گرمند
لبهایی که به لبخند باز میشوند
و موهایی که پر موج و براقند ...
قدرش را بدانید!
چرا که توانسته اید بهترین بخش زندگی خود را تجربه کنید و بی شک زندگی با شما مهربانتر بوده است..
❤ ️❤ ️

Telegram.me/Labkhande_Shirin

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

کانال رسمی ویسگون در تلگرام

http://telegram.me/wisgoon

ارسال دیدگاه

Loading...