ویژه کنید
عکس و تصویر ⬅ یاد چادرهای ساده قدیمی و حجاب هایی که با آن چادر نمایان بود بخیر ...


⬅ یاد چادرهای ساده قدیمی و حجاب هایی که با آن چادر نمایان بود بخیر ... ساده ، بدون آلایش، بدون زینت وبدون تبرج بدون دلبری از نامحرم بدون خودنمایی
⬅ راستی بر سر چادرهای ساده و اصیل چه آمد؟
☜چادری های امروزی که فقط چادر بر سر دارند اما هیچ کدام از مولفه های حجاب و پوشش در آنها نمایان نیست.
☜حجاب جمال باطل(حجابی که بارنگهای جیغ ومتبرج باشد و درمرکزباشد)
☜حجاب کمال صحیح(حجابی که صاحب آن درحاشیه و بدون خودنمایی و جلب توجه باشد)
✅ پوشیدگی سالم بدون جلب توجه را حجاب می گویند
⚪ فلسفه ی حجاب
⏪ پوشاندن زیبایی ها
⏪ افزایش حیا
⏮ دوری از جلب توجه
👈 درضمن مانمیگیم همش مشکی بپوشید
👈 ما گفتیم رنگی بپوشید که ساده و مات و شمارا در حاشیه قراربده نه متبرج و در مرکز
👈 در کاربرد قرآنی، زنانی که با هر نوع رفتار حتی هنجاری و پوشش و تزیین، خود را در چشم مردان می آورند،
وبه به و چه چه مردان را به اسمان بلند می کنند متبرج و خودنما نامیده می
شوند
👈 و هرگونه وسیله ای است که توجه دیگران را برانگیزد، حتی رنگ های خیره کننده روسری، ابزاری است برای تبرج چه برسد به آرایش!
👈 کسانیکه مدعی می شوندحجاب پوشاندن بدن به جز گردی صورت و دستها است درواقع به حدشرعی حجاب درقالب ظاهراون اشاره میکنند.اما توجه ندارندکه هرظاهری، باطن و روحی دارد 
و روح حجاب:وقاروحیاوعفت بوسیله کنترل رفتار
👈 درسته حجاب برتر چادر حضرت زهرا هست
ولی حجاب به معنی چادر نیست
👈 دقت کنید شمایه وقت می بینی یک خانم با مانتو در حاشیه و ساده و متانت داره و متبرج نیست و درحاشیه اس ولی یک وقت می بینی یک خانم چادری و متبرج بالباسای جیغ . حجاب اون مانتویی کمال هست و صحیح . ولی حجاب اون چادری جمال هست و باطل
#چادر_سر_کردن_آداب_دارد

#با_حجاب_به_جنگ_حجاب_رفته_ای.
#چادر_سر_کردن_آداب_دارد
#چادری_نما
#فلسفه_ی_حجاب_چیست؟
#منظور_فضای_مجازیست
#رنگ_جیغ_در_هر_مکان_ممنوع🚫
#مدافعین_حیا

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...