ویژه کنید
عکس و تصویر تنگی_نفس_حمله_ایی_شبانه 💯 مایعات تجمع یافته درطول روز در وضعیت درازکش وخوابیده به سیستم عروقی وگردش ...

تنگی_نفس_حمله_ایی_شبانه

💯 مایعات تجمع یافته درطول روز در وضعیت درازکش وخوابیده به سیستم عروقی وگردش خون برمیگردد وبدلیل اختلال توانایی بطن_چپ درتخلیه خون اضافه شده فشار درگردش خون ریوی افزایش می یابد

💯 افزایش فشارخون ریوی باعث شیفت مایع به فضای کیسه های هوایی شده و آلوئول پر ازمایع قادر به تبادل O2 و Co2 نیست ودرنتیجه بیمار دچار تنگی_نفس_شبانه و اختلال خواب میشود

💯 تنگی نفس حمله ایی شبانه نمایانگر وقوع احتقان_حاد_ریوی است که به دلیل افزایش بازگشت خون وریدی به ریه ها درطول خواب وسرکوب مرکز تنفس در هنگام خواب است

🔴 زمانیکه بیمار به حالت عمودی درمی آید یا می ایستد در طول 30 دقیقه حمله PND پایان میابد

🔴 چون سیستم گردش خون یک سیستم بسته است صدمه به یکی از بطن ها معمولا به نارسایی دیگری منجر میشود.

🔰 دیورتیک ها ( دفع آب اضافی درریه) و دیگوکسین ( تقویت قلب چپ) ورژیم کم نمک از درمانهای اصلی PND است

🔰 عامل PND از مشخصه اصلی بیماریهای قلب وعروق است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...