ویژه کنید
عکس و تصویر اگردیگران را#عادت بدهی که همیشه #آبمیوه_مانده تهه دستگاه آبمیوه گیری #سهم توباشد یا#کتلت زیادی #برشته_شده،یا#بدمزه ...

اگردیگران را#عادت بدهی که همیشه #آبمیوه_مانده تهه دستگاه آبمیوه گیری #سهم توباشد 

یا#کتلت زیادی #برشته_شده،یا#بدمزه ترین آبنبات ماده درظرف #شکلات

یاهرچیز دیگری که دیگران #دوستش ندارند .

#به مروراین میشود#سلیقه ات،میشود#سهمت!

#هیچکس هم نمیگوید #آه چه انسان #فداکاری!

 

بدنیست #گاهی برای خودت یک#نوشابه_سرد بازکنی،

چراسهم تو#نرمترین_بالش نباشد،یا#بهترین_یادگاری ازسفر

یا#سرگل_غذا،
یاحتی #ساعتی ازبرنامه تلوزیونی دلخواه...

گاهی باید مثل #ملکه هازندگی کرد!بایدبه دیگران #فهمانددروجودهرفردبغیرازیک موجود#فداکار

#ملکه ای زندگی میکندکه گاه باید #عصای_سلطنتش رابالابیاوردو#محکم برزمین بکوبد

تادیگران یادشان بماند #سهم توهمیشه #بهترین چیزهاست...

#موفرفری🐝


 

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...