ویژه کنید
عکس و تصویر ️ مارا چه شده است ... ⁉️ تا دیروز دخترانمان برای حفظ حجاب می جنگیدند ...

️ مارا چه شده است ... ⁉️

تا دیروز دخترانمان برای حفظ حجاب
می جنگیدند و کشته می شدند...
اما امروز افتخارشان نمایش و #خودآرایی
در هر شهر و برزنی شده است؟!

پسرانمان که تا دیروز برای برگرداندن
جنازه یک دختر ایرانی از دست بعثی
شهید میدادند ، امروز آتش حراج به
غیرتشان زدند و منادی آزادی روابط اند!

مگر چند سال فاصله است بین
جوان دیروز و جوان امروز

چه شد که #برهنگی افتخار شد؟!
چه شد که #بی_غیرتی مد شد؟!
چه شد که #حیا رخت بر بست؟!
جواب این سوال ها واضح است...

️جواب همه نهفته است در #لقمه_حرام
و شبهه ناکی که وارد سفره ها شد!
رسانه و ماهواره های بیگانه که وارد
خانه ایرانی شد وصبح تا به شب تبلیغ
بی حیایی و بی عفتی کرد و خانواده را
یک لفظ بی معنی ترجمه کرد...
آن مبلغانی که بدرستی تبلیغ نکردند و از
دشمن جاماندند در جاییکه دشمن حتی
به سر سفره های مردم نفوذ کرده بود...
و آن هایی که ادعای دین داشتند ولی
جلوی منکر را نگرفتند...

همه ما مسئولیم ...❗️

#تلنگر

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...