ویژه کنید
عکس و تصویر ای #شلمچه با آنها که بعدها می آیند #قصه هایت را بگو ... اگر بی ...

ای #شلمچه با آنها که بعدها می آیند #قصه هایت را بگو ...
اگر بی توجهی نشان دادن باز #بگو ... با زبانی دیگر ... با #آهنگی نوتر ...
اگرباز توجهی نکردن برسرشان فریاد بکش ...
سرت را به #دیوار هستی بکوب تا بالاخره مجبور شوند بشنوند ...
وقتی شروع به صحبت کردی لازم نیست ادای سخن رانان حرفه ای را درآوری ... نه ..فقط راست بگو ...
آنچه را با چشمت دیدی به زبان آور ...
ای #شلمچه آنها از زندگی دنیا حضی نبرده بودند ... آمده بودند تا بگویند دنیا حرفی برای گفتن ندارد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...