نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

_ تا حالا شده قَُِلَُِبَُِتَُِ برا یه لحظه از کار بیفته؟ + اوهوم^^ _کی ؟ + وقتی بهم گفت { خَُِیَُِلَُِیَُِ دَُِوَُِسَُِتَُِ دَُِاَُِرَُِمَُِ }

_ تا حالا شده قَُِلَُِبَُِتَُِ برا یه لحظه از کار بیفته؟ + اوهوم^^ _کی ؟ + وقتی بهم گفت { خَُِیَُِلَُِیَُِ دَُِوَُِسَُِتَُِ دَُِاَُِرَُِمَُِ }

۲ ساعت پیش
4K
۳ ساعت پیش
6K
کدوم اهنگ؟؟؟

کدوم اهنگ؟؟؟

۳ ساعت پیش
6K
۳ ساعت پیش
7K
تست هوش تنها 3% افراد جواب درست میدن 😁

تست هوش تنها 3% افراد جواب درست میدن 😁

۴ ساعت پیش
8K
۴ ساعت پیش
7K
دیدین یهو یکی بدون هیچ دلیلی از راه میرسه انقدر بهت حس خوبی میده که نمیتونی ازش دل بکنی به شدت ازین ادما نیاز دارم تو زندگیم ازینا که از چت کردنم بفهمن خوب نیستم ...

دیدین یهو یکی بدون هیچ دلیلی از راه میرسه انقدر بهت حس خوبی میده که نمیتونی ازش دل بکنی به شدت ازین ادما نیاز دارم تو زندگیم ازینا که از چت کردنم بفهمن خوب نیستم ازینا که حرفاشون بهم بزنن ازینا که همیشه باشن

۴ ساعت پیش
8K
😯 🤐

😯 🤐

۴ ساعت پیش
9K
۴ ساعت پیش
9K
🙄 🙄

🙄 🙄

۴ ساعت پیش
9K
البته یکشنبه باید بریم مدرسه

البته یکشنبه باید بریم مدرسه

۴ ساعت پیش
10K
۵ ساعت پیش
11K
۵ ساعت پیش
10K
فک کنم امیر تازه برنامهpicsartرو نصب کرده😂

فک کنم امیر تازه برنامهpicsartرو نصب کرده😂

۵ ساعت پیش
11K
۵ ساعت پیش
10K
۵ ساعت پیش
11K
:) هَمرو به خودم گفتم:||

:) هَمرو به خودم گفتم:||

۵ ساعت پیش
11K
😂 😂 😂 😂

😂 😂 😂 😂

۵ ساعت پیش
12K
بچه هاامشب برای من عاشورابود...فک کردم معجزه شده وفراموشش کردم...ولی بایکی توهیئت حرف میزدم دربارش بهم خبرهای جدیدداد...انگارپارچ آب سردریختن روسرم....اولش دیدم زانوهام بیحس شده توجه نکردم...رفتم تونرفتم جلوسینه زنی عقب بودم....دیدم هی حالم داره ...

بچه هاامشب برای من عاشورابود...فک کردم معجزه شده وفراموشش کردم...ولی بایکی توهیئت حرف میزدم دربارش بهم خبرهای جدیدداد...انگارپارچ آب سردریختن روسرم....اولش دیدم زانوهام بیحس شده توجه نکردم...رفتم تونرفتم جلوسینه زنی عقب بودم....دیدم هی حالم داره بدترمیشه دست وپاهام به لرزه افتادگریه شدیدی هم گرفته بودم...رفتم گوشه که کسی منونبینه....وقتی همه ...

۵ ساعت پیش
13K
😨 😱

😨 😱

۶ ساعت پیش
11K