نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۴۵ دقیقه پیش
3K
۱ ساعت پیش
5K
هرکی بیداره با من چت کنه😞

هرکی بیداره با من چت کنه😞

۱ ساعت پیش
5K
۱ ساعت پیش
6K
چه کسی گفته عشق با عین شروع شده و با قاف تمام می شود؟ عشق با تو شروع شده و با هیچ چیز تمام نخواهد شد 😊 😍

چه کسی گفته عشق با عین شروع شده و با قاف تمام می شود؟ عشق با تو شروع شده و با هیچ چیز تمام نخواهد شد 😊 😍

۱ ساعت پیش
6K
۱ ساعت پیش
6K
۱ ساعت پیش
6K
۱ ساعت پیش
6K
۱ ساعت پیش
6K
۱ ساعت پیش
6K
۱ ساعت پیش
6K
سلام

سلام

۱ ساعت پیش
7K
۱ ساعت پیش
7K
۱ ساعت پیش
7K
یاد آور لحظه های دردند عمو شبهای اسیری ام، چه سردند عمو دیشب سر نی، فقط سرت را دیدم آغوش تو را چه کار کردند عمو ؟

یاد آور لحظه های دردند عمو شبهای اسیری ام، چه سردند عمو دیشب سر نی، فقط سرت را دیدم آغوش تو را چه کار کردند عمو ؟

۱ ساعت پیش
8K
به یکتایی قسم، یکتا ست عباس امیر کشور دلها ست عباس اگر چه زاده ام البنین است و لیکن مادرش زهرا است عباس

به یکتایی قسم، یکتا ست عباس امیر کشور دلها ست عباس اگر چه زاده ام البنین است و لیکن مادرش زهرا است عباس

۱ ساعت پیش
8K
هیچ حرفیع برآم آروم کنندع نی :) 💔 #موقت

هیچ حرفیع برآم آروم کنندع نی :) 💔 #موقت

۱ ساعت پیش
7K
آبروی حسین به کهکشان می ارزد ، یک موی حسین بر دو جهان می ارزد ، گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست ، گفتا که حسین بیش از آن می ارزد

آبروی حسین به کهکشان می ارزد ، یک موی حسین بر دو جهان می ارزد ، گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست ، گفتا که حسین بیش از آن می ارزد

۱ ساعت پیش
8K
چِــقَدر نـام تــو زیبـاس اَبا عَبـــــدالله چَشــم تـو خــالق دُنیـــاس اَباعَبـــدالله هر کسی داد سلامی به تـو و اَشکَش ریخت اونَظـَرکَرده ی حَضـرت زَهــراس اَباعبــدالله

چِــقَدر نـام تــو زیبـاس اَبا عَبـــــدالله چَشــم تـو خــالق دُنیـــاس اَباعَبـــدالله هر کسی داد سلامی به تـو و اَشکَش ریخت اونَظـَرکَرده ی حَضـرت زَهــراس اَباعبــدالله

۱ ساعت پیش
8K