ویژه کنید
عکس و تصویر متن رو کامل بخونید،پلیز👇 👇 برف سنگینی در حال باریدن بود، ناصرالدین شاه هوس درشکه ...


متن رو کامل بخونید،پلیز👇 👇

برف سنگینی در حال باریدن بود، ناصرالدین شاه هوس درشکه سواری به سرش زد...

دستور داد اتاقک درشکه را برایش گرم و منقل و وافور شاهی را هم در آن مهیا سازند، آنگاه در حالی که دو سوگلی اش در دو طرف او نشسته بودند، در اتاقک گرم و نرم درشکه، دستور حرکت داد، کمی که از تماشای برف و بوران بیرون و احساس گرمای مطبوع داخل کابین سرخوش شد، هوس بذله گویی به سرش زد و برای آنکه سوگلی هایش را بخنداند، با صدای بلند به پیرمرد درشکه چی که از شدت سرما می لرزید، گفت:

درشکه چی ! به سرما بگو ناصرالدین شاه "تره هم واست خرد نمی کنه!"
درشکه چی بیچاره سکوت کرد...

اندکی بعد ناصرالدین شاه دوباره سرخوشانه فریاد زد:
درشکه چی! به سرما گفتی؟؟؟
درشکه چی که از سردی هوا نای حرف زدن نداشت، پاسخ داد: بله قربان گفتم!!!
-خب چی گفت؟؟؟

گفت: با حضرت اجل همایونی کاری ندارم،
اما پدر تو یکی رو درمی یارم...

نتیجه:
این حکایت دقیقا حکایت کسانی است که برای تحریم ها تره هم خرد نمیکنند و مشغول جشن برای کم شدن یک موجود مزاحم از برجام هستن

و ملت زیر خط فقر، همان درشکه چی اند که باید تمام سختی های تحریم را تحمل می کنند...
#برجام
#سرجام
#ته چام
#ترامپ
#دلار_7تومانی
#سکه_2میلیونی
#عوام_فریبی
#حسن_روحانی
#به_گاو_رفتیم_
#هه
#مرسل #morsalrastin
#morsal

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...