نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

همه ی دخترها به دوست داشته شدن نیاز دارند ، به یک نفر که احساسشان را بفهمد و پا به پایشان دیوانگی کند معنی اخم هایشان را بداند و با غر زدن های گاه و ...

همه ی دخترها به دوست داشته شدن نیاز دارند ، به یک نفر که احساسشان را بفهمد و پا به پایشان دیوانگی کند معنی اخم هایشان را بداند و با غر زدن های گاه و بی گاهشان کنار بیاید ، آنها یک نفر را میخواهند که عشق را بلد باشد ...

۴۳ دقیقه پیش
11K
دخترا حتمااا بخونین😍 👌 . همه ی دخترها به دوست داشته شدن نیاز دارند ، به یک نفر که احساسشان را بفهمد و پا به پایشان دیوانگی کند معنی اخم هایشان را بداند و با ...

دخترا حتمااا بخونین😍 👌 . همه ی دخترها به دوست داشته شدن نیاز دارند ، به یک نفر که احساسشان را بفهمد و پا به پایشان دیوانگی کند معنی اخم هایشان را بداند و با غر زدن های گاه و بی گاهشان کنار بیاید ، آنها یک نفر را میخواهند ...

۱ هفته پیش
158K
خرداد،خرداد،خرداد عجیب،عجیب،همه چیزشان عجیب است... تعارف که نداریم که آقا،بگذار رک بگویم این جماعت خردادی بی اعصابند ولی موقع عصبانیت بسیار جذاب میشوند... زود عصبی میشوند ولی خدا میداند هیچی در دلشان نیست... از رفتارهای ...

خرداد،خرداد،خرداد عجیب،عجیب،همه چیزشان عجیب است... تعارف که نداریم که آقا،بگذار رک بگویم این جماعت خردادی بی اعصابند ولی موقع عصبانیت بسیار جذاب میشوند... زود عصبی میشوند ولی خدا میداند هیچی در دلشان نیست... از رفتارهای عجیبشان برایت بگویم که یک لحظه با تو خوبند چند دقیقه بعد بدون هیچ دلیلی ...

۴ هفته پیش
43K
خرداد،خرداد،خرداد عجیب،عجیب،همه چیزشان عجیب است... تعارف که نداریم که آقا،بگذار رک بگویم این جماعت خردادی بی اعصابند ولی موقع عصبانیت بسیار جذاب میشوند... زود عصبی میشوند ولی خدا میداند هیچی در دلشان نیست... از رفتارهای ...

خرداد،خرداد،خرداد عجیب،عجیب،همه چیزشان عجیب است... تعارف که نداریم که آقا،بگذار رک بگویم این جماعت خردادی بی اعصابند ولی موقع عصبانیت بسیار جذاب میشوند... زود عصبی میشوند ولی خدا میداند هیچی در دلشان نیست... از رفتارهای عجیبشان برایت بگویم که یک لحظه با تو خوبند چند دقیقه بعد بدون هیچ دلیلی ...

۶ خرداد 1398
39K
ردیبهشت اردیبهشت اردیبهشت اگر بگویم اولویت اولشان دیگران هستند بعد خودشان باورت میشود؟؟؟ به خداوندی خدا راست میگویم این جماعت اردیبهشتی آنقدر دلسوز و مهربان هستند که از وقت و هزینه که هیچ از وجودشان ...

ردیبهشت اردیبهشت اردیبهشت اگر بگویم اولویت اولشان دیگران هستند بعد خودشان باورت میشود؟؟؟ به خداوندی خدا راست میگویم این جماعت اردیبهشتی آنقدر دلسوز و مهربان هستند که از وقت و هزینه که هیچ از وجودشان برای اطرافیانشان میگذارند... رفیق اردیبهشتی که داشته باشی مانند کوه پشتت میماند و تکیه گاه ...

۲۱ اردیبهشت 1398
9K
اردیبهشتی‌ها تولدتون مبارک 😍 تگشون کنید . اردیبهشت اردیبهشت اردیبهشت اگر بگویم اولویت اولشان دیگران هستند بعد خودشان باورت میشود؟؟؟ به خداوندی خدا راست میگویم این جماعت اردیبهشتی آنقدر دلسوز و مهربان هستند که از ...

اردیبهشتی‌ها تولدتون مبارک 😍 تگشون کنید . اردیبهشت اردیبهشت اردیبهشت اگر بگویم اولویت اولشان دیگران هستند بعد خودشان باورت میشود؟؟؟ به خداوندی خدا راست میگویم این جماعت اردیبهشتی آنقدر دلسوز و مهربان هستند که از وقت و هزینه که هیچ از وجودشان برای اطرافیانشان میگذارند... رفیق اردیبهشتی که داشته باشی ...

۱ اردیبهشت 1398
4K
محبوبم چند کلام با تو حرف دارم نمی دانم کجای این جهان هستی! ولی خودت خوب میدانی اسفند کوله و بارش را بست و رفت. و حال بهار است ... دلم خوش بود در حوالی ...

محبوبم چند کلام با تو حرف دارم نمی دانم کجای این جهان هستی! ولی خودت خوب میدانی اسفند کوله و بارش را بست و رفت. و حال بهار است ... دلم خوش بود در حوالی همین روزها پیدا میشوی اما تصوراتم برعکس واقعیت شد. همه خیال می کردند به خاطر ...

۱۷ فروردین 1398
17K
فروردینیارو رو تگ کنید(تولدتون مبارک) ⁦✍ ️⁩فروردین فروردین فروردین... مغرور هایِ مهربان و حسود و خاص... برو و از هر کسی که یک فروردینی در زندگی اش دارد بپرس فروردینی ها چگونه هستند اولین جمله ...

فروردینیارو رو تگ کنید(تولدتون مبارک) ⁦✍ ️⁩فروردین فروردین فروردین... مغرور هایِ مهربان و حسود و خاص... برو و از هر کسی که یک فروردینی در زندگی اش دارد بپرس فروردینی ها چگونه هستند اولین جمله ای که میگویند است"خیلی خاص هستند" از مغرور بودنشان برایت نگویم که مغرور های ماه ...

۴ فروردین 1398
26K
این که یک روز بی هوا،یکدفعه ای،دلت هوای نوشتن کند ... دلت بخواهد مثل خیلی اوقات دیگرت بنویسی و این بار یکدفعه ای نوشتن را به جای کاغذ،در این صفحه ی مجازی آغاز کنی. ابتدا ...

این که یک روز بی هوا،یکدفعه ای،دلت هوای نوشتن کند ... دلت بخواهد مثل خیلی اوقات دیگرت بنویسی و این بار یکدفعه ای نوشتن را به جای کاغذ،در این صفحه ی مجازی آغاز کنی. ابتدا مینویسی و خودت دوباره و سه باره می خوانی بعد هرکجا نوشته ای نظرِ دلت ...

۲۱ اسفند 1397
17K
همه آمدند و از شخصیت ماه تولدشان دلبری کردند و تمام شد... اما نوبتی هم باشد نوبت ته تغاری های خداوند،اسفندی های عزیز است... چه بگویم برایت از شخصیت های اسفند مهربان،مهربان،مهربان.... هر چقدر بگویم ...

همه آمدند و از شخصیت ماه تولدشان دلبری کردند و تمام شد... اما نوبتی هم باشد نوبت ته تغاری های خداوند،اسفندی های عزیز است... چه بگویم برایت از شخصیت های اسفند مهربان،مهربان،مهربان.... هر چقدر بگویم مهربان کم است دلشان خیلی نازک است سرِ همین دل نازکی شان خیلی زود رنج ...

۱۹ اسفند 1397
9K
‌#شیراز انقدر زانوی غم بغل نگیر و حرص نخور عزیز من... مقصر تو نیستی... تقصیر تو نیست اگر هیچ چیزی کم نگذاشتی ولی انتهای قصه خیانت دیدی... عزیز‌من... بعضی از این جماعت ذاتا خراب هستند ...

‌#شیراز انقدر زانوی غم بغل نگیر و حرص نخور عزیز من... مقصر تو نیستی... تقصیر تو نیست اگر هیچ چیزی کم نگذاشتی ولی انتهای قصه خیانت دیدی... عزیز‌من... بعضی از این جماعت ذاتا خراب هستند دست خودشان نیست ذاتشان هرز پریدن است اصلا گویا در توانشان نیست به یک نفر ...

۱۲ اسفند 1397
11K
انقدر زانوی غم بغل نگیر و حرص نخور عزیز من... مقصر تو نیستی... تقصیر تو نیست اگر هیچ چیزی کم نگذاشتی ولی انتهای قصه خیانت دیدی... عزیز‌من... بعضی از این جماعت ذاتا خراب هستند دست ...

انقدر زانوی غم بغل نگیر و حرص نخور عزیز من... مقصر تو نیستی... تقصیر تو نیست اگر هیچ چیزی کم نگذاشتی ولی انتهای قصه خیانت دیدی... عزیز‌من... بعضی از این جماعت ذاتا خراب هستند دست خودشان نیست ذاتشان هرز پریدن است اصلا گویا در توانشان نیست به یک نفر بسنده ...

۱۲ اسفند 1397
11K
😍 😍 کیا اسفندی هستن؟! تگشون کنید . همه آمدند و از شخصیت ماه تولدشان دلبری کردند و تمام شد... اما نوبتی هم باشد نوبت ته تغاری های خداوند،اسفندی های عزیز است... چه بگویم برایت ...

😍 😍 کیا اسفندی هستن؟! تگشون کنید . همه آمدند و از شخصیت ماه تولدشان دلبری کردند و تمام شد... اما نوبتی هم باشد نوبت ته تغاری های خداوند،اسفندی های عزیز است... چه بگویم برایت از شخصیت های اسفند مهربان،مهربان،مهربان.... هر چقدر بگویم مهربان کم است دلشان خیلی نازک است ...

۵ اسفند 1397
9K
#آسیبهایی_که_خانواده_را_تهدید_می کند 💢 آسیب های خانواده از دیدگاه قرآن و روایات عواملی که تهدیدکننده بنیان خانواده است 💢 این آسیبهای کلی مربوط به خانواده و آسیبهایی است که زن و شوهر را تهدید می کند ...

#آسیبهایی_که_خانواده_را_تهدید_می کند 💢 آسیب های خانواده از دیدگاه قرآن و روایات عواملی که تهدیدکننده بنیان خانواده است 💢 این آسیبهای کلی مربوط به خانواده و آسیبهایی است که زن و شوهر را تهدید می کند 💢 خانواده، مانند همه نهادهای پرارزش، درمعرض انواع آسیب ها و آفت هایی است که ...

۱ اسفند 1397
217K
#شبهه_لا_اکراه_فی_الدین_با_حکم_ارتداد_ضدیت_دارد در این جلسه می خواهم در مورد یکی از آیات قران صحبت کنم 👇 لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقی‏ لاَ ...

#شبهه_لا_اکراه_فی_الدین_با_حکم_ارتداد_ضدیت_دارد در این جلسه می خواهم در مورد یکی از آیات قران صحبت کنم 👇 لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقی‏ لاَ انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیم در دین، هیچ اکراه و اجباری نیست. مسلماً راه ...

۲۹ بهمن 1397
66K
سلام دوستان✋ شهیدمدافع حرم مهدی ثامنی رادهستم خوش حالم امروز من مهمون شما در ویسگون هستم✋ 😊 💞 🌀 💞 🌀 💞 🌀 💞 🌀 💞 🌀 💞 🌀 💞 🌀 مهدی ثامنی رادهستم ” ...

سلام دوستان✋ شهیدمدافع حرم مهدی ثامنی رادهستم خوش حالم امروز من مهمون شما در ویسگون هستم✋ 😊 💞 🌀 💞 🌀 💞 🌀 💞 🌀 💞 🌀 💞 🌀 💞 🌀 مهدی ثامنی رادهستم ” از پاسداران سپاه شهرستان ورامین در استان تهران که در نبرد با تروریست های تکفیری ...

۲۴ بهمن 1397
75K
اخلاق ماه تولد شما 💞 💗 ﻓــﺮﻭﺭﺩﯾﻦ رک و راست، تند و آتشین مزاج و پر حرارت، پرتوقع و ریاست طلب، یک آن بسیار هیجان انگیز و گرم و ایده آل و یک آن سرد ...

اخلاق ماه تولد شما 💞 💗 ﻓــﺮﻭﺭﺩﯾﻦ رک و راست، تند و آتشین مزاج و پر حرارت، پرتوقع و ریاست طلب، یک آن بسیار هیجان انگیز و گرم و ایده آل و یک آن سرد و یخ و بی تفاوت، شجاع و با اعتماد به نفس است. وقتی عاشق می ...

۱۵ بهمن 1397
5K
#ایده هایی برای داشتن دیوارهایی به سبک #روستیک سبک روستیک چیست؟ این همه روستیک روستیک می کنند و برایش قنج می روند اصلا چه شکلی است؟ فقط اسمش جذاب و خارجی است یا نه واقعا ...

#ایده هایی برای داشتن دیوارهایی به سبک #روستیک سبک روستیک چیست؟ این همه روستیک روستیک می کنند و برایش قنج می روند اصلا چه شکلی است؟ فقط اسمش جذاب و خارجی است یا نه واقعا زیباست؟ خب باید بگویم که زیبایی سبک های مختلف در دکوراسیون داخلی مانند هر چیز ...

۱۹ دی 1397
6K
🎂 تولدت_مبارک دی ماهی جان🎂 . نوبتی هم باشد نوبت سوگلی های زمستان است...⁦❄ ️⁩ این جماعت دی ماهی عجیب به دل مینشینند... اصلا میدانی زمستان با تمام سرد بودن خود فرزندانی گرم و با ...

🎂 تولدت_مبارک دی ماهی جان🎂 . نوبتی هم باشد نوبت سوگلی های زمستان است...⁦❄ ️⁩ این جماعت دی ماهی عجیب به دل مینشینند... اصلا میدانی زمستان با تمام سرد بودن خود فرزندانی گرم و با نشاط دارد... با تمام احساساتی بودنشان همیشه منطقی تصمیم میگیرند و همیشه و در هر ...

۲ دی 1397
5K
هیچکسان ۳ امروز آخرین روز ساله.مثه قدیما دیگه برای عید ذوق و شوقی ندارم ولی از حال و هواش خوشم میاد.خوشحالم از اینکه هنوز تو خونه ی بابام زندگی نمی کنم.یکی از جنبه های مثبت ...

هیچکسان ۳ امروز آخرین روز ساله.مثه قدیما دیگه برای عید ذوق و شوقی ندارم ولی از حال و هواش خوشم میاد.خوشحالم از اینکه هنوز تو خونه ی بابام زندگی نمی کنم.یکی از جنبه های مثبت زندگی م همینه.آزادی ای که الان دارم رو به هیچ وجه تو خونه ی پدر ...

۲۲ آذر 1397
319K