نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید ...

شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید مدافع ولایت محمدحسین حدادیان رو آماده کرده ایم و فایل ها در کانال شهید قراردادیم ...

۱ ساعت پیش
151
شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید ...

شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید مدافع ولایت محمدحسین حدادیان رو آماده کرده ایم و فایل ها در کانال شهید قراردادیم ...

۱ ساعت پیش
149
شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید ...

شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید مدافع ولایت محمدحسین حدادیان رو آماده کرده ایم و فایل ها در کانال شهید قراردادیم ...

۱ ساعت پیش
146
شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید ...

شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید مدافع ولایت محمدحسین حدادیان رو آماده کرده ایم و فایل ها در کانال شهید قراردادیم ...

۱ ساعت پیش
142
شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید ...

شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید مدافع ولایت محمدحسین حدادیان رو آماده کرده ایم و فایل ها در کانال شهید قراردادیم ...

۱ ساعت پیش
145
شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید ...

شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید مدافع ولایت محمدحسین حدادیان رو آماده کرده ایم و فایل ها در کانال شهید قراردادیم ...

۱ ساعت پیش
140
شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید ...

شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید مدافع ولایت محمدحسین حدادیان رو آماده کرده ایم و فایل ها در کانال شهید قراردادیم ...

۱ ساعت پیش
148
شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید ...

شما میتونید به نیابت از شهدا با یادشان به زیارت مخصوص اربعین بروید تا ثابت کنیم از شهادت نمی هراسیم و ادامه دهنده راه شهدایمان هستیم... برای این منظور چند پوستر ازشهدا و الخصوص شهید مدافع ولایت محمدحسین حدادیان رو آماده کرده ایم و فایل ها در کانال شهید قراردادیم ...

۱ ساعت پیش
143
از طرف کودکان سرزمینم : 🌷 به یاد امام و شهدا و درگذشتگانتان صلوات🌷 از طرف کودکان سرزمینم 26/7/97 پنجشنبه

از طرف کودکان سرزمینم : 🌷 به یاد امام و شهدا و درگذشتگانتان صلوات🌷 از طرف کودکان سرزمینم 26/7/97 پنجشنبه

۴ ساعت پیش
655
خاکـی کہ شوی اینجـا هم می توانی #زنـدگی ڪنی ... #زندگی_در_جنگ 🌹 شهدا #رفاقت تا قیامت #خاکیان_خدایی

خاکـی کہ شوی اینجـا هم می توانی #زنـدگی ڪنی ... #زندگی_در_جنگ 🌹 شهدا #رفاقت تا قیامت #خاکیان_خدایی

۴ ساعت پیش
947
رفت بابامست عطریاس ها تاشودهمسنگرعباس ها ؛ رفت بابایم سحرگاهے سامرا تاکہ عباسےکند در شهر سامرا رفتہ بودے یارے سید علے گفتہ بودےزود مے آیے ولے.. #شهید_وحید_نومی_گلزار #خاکیان_خدایی

رفت بابامست عطریاس ها تاشودهمسنگرعباس ها ؛ رفت بابایم سحرگاهے سامرا تاکہ عباسےکند در شهر سامرا رفتہ بودے یارے سید علے گفتہ بودےزود مے آیے ولے.. #شهید_وحید_نومی_گلزار #خاکیان_خدایی

۴ ساعت پیش
955
تو چه کرده ای ؟ کِه خدا همه ات را بَرای خودَش خواست وَ نصیبِ مٰا چیزی نگذاشت ! حَتیٰ نامی ، نشانی ... #خاکیان_خدایی

تو چه کرده ای ؟ کِه خدا همه ات را بَرای خودَش خواست وَ نصیبِ مٰا چیزی نگذاشت ! حَتیٰ نامی ، نشانی ... #خاکیان_خدایی

۴ ساعت پیش
964
شوخی شوخی جدی شد چندماه قبل شهادتش به شوخی تو تابوت شهدا میخوابید،خدا هم جدی جدی شهیدش کرد و تو تابوت شهدا خوابوندش.... #شهیدمسلم_خیزاب #خاکیان_خدایی

شوخی شوخی جدی شد چندماه قبل شهادتش به شوخی تو تابوت شهدا میخوابید،خدا هم جدی جدی شهیدش کرد و تو تابوت شهدا خوابوندش.... #شهیدمسلم_خیزاب #خاکیان_خدایی

۴ ساعت پیش
1K
ما مشق غـــــم عشق تــــو را خوب ننوشتیم اماتــــوبڪش خٓط بہ خطاے همہ ی ما.. #شهید_حسین_خرازی #خاکیان_خدایی

ما مشق غـــــم عشق تــــو را خوب ننوشتیم اماتــــوبڪش خٓط بہ خطاے همہ ی ما.. #شهید_حسین_خرازی #خاکیان_خدایی

۴ ساعت پیش
1K
سختی‌های این راه شیرین می‌شود وقتی ‌کہ بہ یاد می‌آوری این راه امتداد راهِ #حسین است ... #رزقک_شهادت #خاکیان_خدایی

سختی‌های این راه شیرین می‌شود وقتی ‌کہ بہ یاد می‌آوری این راه امتداد راهِ #حسین است ... #رزقک_شهادت #خاکیان_خدایی

۴ ساعت پیش
1K
عکاس تو باشی و بگویی که سه حرف است

عکاس تو باشی و بگویی که سه حرف است "بگو سیب" ... من خنده زنم بر لب و دل گفت بگو "عشق" #شهید_عبدالجلیل_محمد_حمدان #حزب_الله 🌹 #یادش_باصلوات #خاکیان_خدایی

۴ ساعت پیش
1K
دست ز تو نمے کشم، تا ڪہ وصال من دهی ... هر چہ کنے بڪن بہ من، راضے ام از رضاے تو ... #شهید_مهدی_حسینی #صبحتون_شهدایے🌷 #خاکیان_خدایی

دست ز تو نمے کشم، تا ڪہ وصال من دهی ... هر چہ کنے بڪن بہ من، راضے ام از رضاے تو ... #شهید_مهدی_حسینی #صبحتون_شهدایے🌷 #خاکیان_خدایی

۵ ساعت پیش
1K
عاشقے را چہ نیازی‌ست بہ توجیہ و دلیل ڪہ تو اے عشق، همان پُرسشِ بے زیرایی #شهید_هادی_ذوالفقاری🌷 #خاکیان_خدایی

عاشقے را چہ نیازی‌ست بہ توجیہ و دلیل ڪہ تو اے عشق، همان پُرسشِ بے زیرایی #شهید_هادی_ذوالفقاری🌷 #خاکیان_خدایی

۵ ساعت پیش
1K
#رفیق_شهیدم باید بپرد هرکه در این پهنه عقاب است حتی نه اگر،بال و نه پر داشته باشد کوه است دل مرد،ولی کوه، نه هر کوه! آن کوه که آتش به جگر داشته باشد عشق است ...

#رفیق_شهیدم باید بپرد هرکه در این پهنه عقاب است حتی نه اگر،بال و نه پر داشته باشد کوه است دل مرد،ولی کوه، نه هر کوه! آن کوه که آتش به جگر داشته باشد عشق است بلای من و من عاشق عشقم این نیست بلایی که سپر داشته باشد... #شهید_مسعود_عسگری

۵ ساعت پیش
745
من و خورشید . . . بہ یڪباره ، توافق ڪردیم روزها . . . نوبتِ او باشد و شب نوبتِ تو #شهید_حزب‌الله #احمد_محمد_مشلب #خاکیان_خدایی

من و خورشید . . . بہ یڪباره ، توافق ڪردیم روزها . . . نوبتِ او باشد و شب نوبتِ تو #شهید_حزب‌الله #احمد_محمد_مشلب #خاکیان_خدایی

۶ ساعت پیش
1K