نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#همسر_اجباری #۲۹۸ هیچی دادا..سرما خوردم... پاشو بیاد اینجا. اون پرونده هارو بیار.. -آریا خودم میرم تو نمیخواد بری بمون پیش آنا ... -منم نمیخواستم برم.. میخواستم بگم تو بری.. آه سردی کشید... -ممنون. من امروز ...

#همسر_اجباری #۲۹۸ هیچی دادا..سرما خوردم... پاشو بیاد اینجا. اون پرونده هارو بیار.. -آریا خودم میرم تو نمیخواد بری بمون پیش آنا ... -منم نمیخواستم برم.. میخواستم بگم تو بری.. آه سردی کشید... -ممنون. من امروز باید زود برم خونه میدونی که امشب..قرارکه... نزاشت حرفی بزنم. -آره میدونم میخوای زود بری ...

۴ دقیقه پیش
448
#همسر_اجباری #۲۹۷ منم نگاهمو ازش میدوزدیدم. سرشو گرفت باالو گفت -قرصاتو خوردی... -آره متوجه اشکام شد... اخمی کردو گفت...گریه چرااا... هیچی دلم گرفت ... -آروم باش دل منم گرفته همه چی درست میشه.. و بعد ...

#همسر_اجباری #۲۹۷ منم نگاهمو ازش میدوزدیدم. سرشو گرفت باالو گفت -قرصاتو خوردی... -آره متوجه اشکام شد... اخمی کردو گفت...گریه چرااا... هیچی دلم گرفت ... -آروم باش دل منم گرفته همه چی درست میشه.. و بعد پاشدو رفت بروس از رو میزآرایش بر داشت. -آنی خانم میخوام موهات شونه کنم بعد ...

۷ دقیقه پیش
919
#همسر_اجباری #۲۹۶ دوست داشتن آریا لیاقت میخواست ....کاش منم لیاقت داشته باشم... امشب مامان آذر با هرحرفی که میزد که تو نبود من آریا چی کشیده اشک میریخت ...ازم خواست منم آریا رو درک کنم... ...

#همسر_اجباری #۲۹۶ دوست داشتن آریا لیاقت میخواست ....کاش منم لیاقت داشته باشم... امشب مامان آذر با هرحرفی که میزد که تو نبود من آریا چی کشیده اشک میریخت ...ازم خواست منم آریا رو درک کنم... ازم خواست آرومش کنم بعد یه این همه مشکل و اتفاق که هنوز تموم نشده ...

۹ دقیقه پیش
1K
#همسر_اجباری #۲۹۵ صندلی که پام بود در اوردمو پرت کردم سمتش ....آخش بلند شد دست از رو چشمش گرفت آذین با عجله رفت کنارش داداش چشمش دراومد آخه این چه کاریه... احسان:ای ....چشممم آیییی... -لوس ...

#همسر_اجباری #۲۹۵ صندلی که پام بود در اوردمو پرت کردم سمتش ....آخش بلند شد دست از رو چشمش گرفت آذین با عجله رفت کنارش داداش چشمش دراومد آخه این چه کاریه... احسان:ای ....چشممم آیییی... -لوس نشو احسان به چشت نخورد هواسم بود... شما همش با هم کل کل میکنید... دیگه ...

۱۰ دقیقه پیش
704
#همسر_اجباری #۲۹۴ آرمان در دستشویی ایستاده بود. و مانیا رو دلداری میداد. -خانمم آروم تر عق بزن بابا طبیعیه.باید یه مدتی تحمل کنی. این حالت تهوع رو همه زنا دارن منو آذین هردو باهم همزمان ...

#همسر_اجباری #۲۹۴ آرمان در دستشویی ایستاده بود. و مانیا رو دلداری میداد. -خانمم آروم تر عق بزن بابا طبیعیه.باید یه مدتی تحمل کنی. این حالت تهوع رو همه زنا دارن منو آذین هردو باهم همزمان . گفتیم :چییی؟ آرمان که تازه متوجه ماشد.و فهمید همه چی رو لو داده... لبخند ...

۱۳ دقیقه پیش
1K
#همسر_اجباری #۲۹۲ من بادمجون بمم بعد تو چی باشی... گل سر سبد... -اوهوع..توگلوم گیر کرد توهمون سنگ پای قزوین خودمونی... معلوم بود کم اورد. -ایششش برو گم شووو. وقطع کرد... آنا کنارم نشسته بود طرف ...

#همسر_اجباری #۲۹۲ من بادمجون بمم بعد تو چی باشی... گل سر سبد... -اوهوع..توگلوم گیر کرد توهمون سنگ پای قزوین خودمونی... معلوم بود کم اورد. -ایششش برو گم شووو. وقطع کرد... آنا کنارم نشسته بود طرف شاگرد صندلی رو خابونده بودم که راحت باشه... چشاش بسته بود...یه نگاه بهش کردمو لبخندی ...

۱۶ دقیقه پیش
2K
پارت ۲۳ : نزاشت حرفمو کامل کنم و گفت : من واقعاً پشیمانم اصلاً حالم خوب نبود خسته بودم یک لبخندی زدم و بدون هیچ حرفی رفتم بیرون و تا خونه پیاده رفتم هِی با ...

پارت ۲۳ : نزاشت حرفمو کامل کنم و گفت : من واقعاً پشیمانم اصلاً حالم خوب نبود خسته بودم یک لبخندی زدم و بدون هیچ حرفی رفتم بیرون و تا خونه پیاده رفتم هِی با خودم حرف میزدم که ساعت و نگا کردم ساعت داشت نه میشد رسیدم دم در ...

۱۹ دقیقه پیش
2K
#همسر_اجباری #۲۹۱ گیان بن دل. خم شدمو بوسه کوتاهی رو لبش زدم. -من به فدای این لحن حرف زدنت خانمی. االن بهتر میشی آروم میشی . راستی آنی واقعا تو آزار داری ؟چه سودی واست ...

#همسر_اجباری #۲۹۱ گیان بن دل. خم شدمو بوسه کوتاهی رو لبش زدم. -من به فدای این لحن حرف زدنت خانمی. االن بهتر میشی آروم میشی . راستی آنی واقعا تو آزار داری ؟چه سودی واست داره.؟ ابرواشو داد باال و گفت چی... مگه من چه گناهی کردم که اینجوری عاشقم ...

۲۰ دقیقه پیش
2K
وانشات کوکی قسمت دوازدهم با نشستن زبونش بین خط لبام دهنم رو باز کردم و پذیرای زبون خیس و داغش شدم.جانگ کوک هم آزادانه همه جای دهنم رو لمس کرد.منم کم کم زبونم رو به ...

وانشات کوکی قسمت دوازدهم با نشستن زبونش بین خط لبام دهنم رو باز کردم و پذیرای زبون خیس و داغش شدم.جانگ کوک هم آزادانه همه جای دهنم رو لمس کرد.منم کم کم زبونم رو به حرکت در آوردم و شروع به بازی کردن با زبونای هم کردیم. _شما دوتا دارید ...

۲۰ دقیقه پیش
2K
چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم چرا رو در تو آرم من که خود را گم کنم در تو به خود باز آمدم ...

چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم چرا رو در تو آرم من که خود را گم کنم در تو به خود باز آمدم نقش تو در خود جستجو کردم خیالت ساده دل تر بود و با ما از ...

۲۹ دقیقه پیش
2K
واقعا قشنگه ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ

واقعا قشنگه ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ " : ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ " ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ : ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﺖ ﺩﻭﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ : ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ ! ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ... ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ...

۵۶ دقیقه پیش
854
وانشات کوکی قسمت یازدهم 💫 فلش بک💫 تهیونگ آروم به سمت من نزدیک شد و حلقه ی دستاش رو تنگ تر کرد. +با اینکه فقط یه روزه باهات آشنا شدم اما.... -اما چی؟ +اما احساس ...

وانشات کوکی قسمت یازدهم 💫 فلش بک💫 تهیونگ آروم به سمت من نزدیک شد و حلقه ی دستاش رو تنگ تر کرد. +با اینکه فقط یه روزه باهات آشنا شدم اما.... -اما چی؟ +اما احساس میکنم که از اول زندگیم میشناسمت -خب +یو این من دوست دارم -جان؟ بوسه ی ...

۵۷ دقیقه پیش
4K
وانشات کوکی قسمت دهم بالاخره رسیدم.از ماشین پیاده شدم.وقتی به داخل مهمونی رفتم پسرا رو دیدم که سر یه میز نشسته بودن.جانگ کوک و تهیونگ به طرز وحشتناکی خوشگل شده بودن.یهو هی جو صدام کرد ...

وانشات کوکی قسمت دهم بالاخره رسیدم.از ماشین پیاده شدم.وقتی به داخل مهمونی رفتم پسرا رو دیدم که سر یه میز نشسته بودن.جانگ کوک و تهیونگ به طرز وحشتناکی خوشگل شده بودن.یهو هی جو صدام کرد منم به طرفش رفتم.به همه سلام کردم و سر میز میکاپر ها نشستم.یه گارسون اومد ...

۱ ساعت پیش
4K
وانشات کوکی قسمت نهم تمام شب رو داشتم به این ماجراها فکر میکردم.با همین افکار خوابم برد. صبح ناچار از صدای مین سو چشمام رو باز کردم. -مین سو ساکت شو بذار بخوابم. +قبل اینکه ...

وانشات کوکی قسمت نهم تمام شب رو داشتم به این ماجراها فکر میکردم.با همین افکار خوابم برد. صبح ناچار از صدای مین سو چشمام رو باز کردم. -مین سو ساکت شو بذار بخوابم. +قبل اینکه بخوابی بذار یه چیزی بهت بگم. -هوفففف +آقا جانگ کوکتون انقدر زنگ زد که من ...

۱ ساعت پیش
5K
پسرامون اینستا دارن ولی آخه چرا کیونگ و چن ندارن شایدم دارم من ندیدم.اگه پیج هاشون رو دارین بگین

پسرامون اینستا دارن ولی آخه چرا کیونگ و چن ندارن شایدم دارم من ندیدم.اگه پیج هاشون رو دارین بگین

۱ ساعت پیش
859
‏یه زمانی چند بازی داوریا به ضرر لنگ بود، آقای ناظمی پشت سرهم واسه تیم محبوبشون پست میذاشت.. وزیرورزش میگفت اشتباهات داوری سهوی نیست !! الان که داوران ۷ امتیاز رو از استقلال گرفتن چرا ...

‏یه زمانی چند بازی داوریا به ضرر لنگ بود، آقای ناظمی پشت سرهم واسه تیم محبوبشون پست میذاشت.. وزیرورزش میگفت اشتباهات داوری سهوی نیست !! الان که داوران ۷ امتیاز رو از استقلال گرفتن چرا صداتون درنمیاد؟ چرا باشگاه استقلال کاری نمیکنه؟

۱ ساعت پیش
920
هر آدمی یه راه بی نهایته که هیچکس به تهش نرسیده، پس نمیتونی ادعا کنی یکیو واقعا میشناسی

هر آدمی یه راه بی نهایته که هیچکس به تهش نرسیده، پس نمیتونی ادعا کنی یکیو واقعا میشناسی

۱ ساعت پیش
667
نمیدونم چرا احساس میکنم صورتم تو کل وجودم هیچکارست... واسه خودش کار میکنه... عجیبه احساس میکنم ازم جداست... #کیونگسو #اکسو . . . #حرف_دل_غزاله

نمیدونم چرا احساس میکنم صورتم تو کل وجودم هیچکارست... واسه خودش کار میکنه... عجیبه احساس میکنم ازم جداست... #کیونگسو #اکسو . . . #حرف_دل_غزاله

۱ ساعت پیش
1K
برای اینکه تکه ای از افتخارات بلک پینک رو ببینین متن زیر را بخونید⬇ . . . همه میگن این عکس بلک پینک با بلینک ها هست...اما این عکس بلک پینک با تدارکاته❤ هر استادیوم ...

برای اینکه تکه ای از افتخارات بلک پینک رو ببینین متن زیر را بخونید⬇ . . . همه میگن این عکس بلک پینک با بلینک ها هست...اما این عکس بلک پینک با تدارکاته❤ هر استادیوم یه سری تدارکچی داره،و این تدارکاتچی ها مال کوچلاست❤ جایی که حتی بی تی اس ...

۱ ساعت پیش
3K