ویژه کنید
عکس و تصویر نبردهای عرب ها با ایران ساسانی از 633 تا 652 زادروزی (میلادی) ______________________________________________________ 1- نبرد ...


نبردهای عرب ها با ایران ساسانی از 633 تا 652 زادروزی (میلادی)
______________________________________________________
1- نبرد زنجیر (سلاسل) 633 زادروزی
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Chains
https://fa.wikipedia.org/wiki/نبرد_زنجیر

2- نبرد رود (آوریل 633 ز.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_River
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B...

3- نبرد ولجه (می 633)
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Walaja
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B...

4- نبرد الیس (می 633)
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ullais
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B...

5- نبرد حیره (می 633)
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hira
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B...

6- نبرد عین‌التمر
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ayn_al-...
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B...

7- جنگ مصیخ
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Muzayyah
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%A...

8- نبرد ثنی
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Saniyy
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B...

9- نبرد زمیل
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Zumail

10- نبرد فراض
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Firaz
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B...

11- نبرد پل (نوامبر 634)
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Bridge
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B...

12- نبرد قادسیه (نوامبر 636)

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_al-Q%C4...
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B...

13- فتح مدائن (ژانویه تا مارس 637)
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Ctesipho...
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%A...

14- نبرد جلولا (آوریل 637)
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Jalula
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B...

15- نبرد نهاوند (642)
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Nah%C4%...
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B...

16- جنگ آمودریا (651)
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Oxus_River
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%A...

17- فتح هرات (652)
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Herat_(652)


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...