ویژه کنید
عکس و تصویر وتازه ایران و عراق و روسیه و چین و مالزی و اندونزی و استرالیا و ...


وتازه ایران و عراق و روسیه و چین و مالزی و اندونزی و استرالیا و عمان و برزیل و مکزیک و آرژانتین و الجزایر و ترکیه و استرالیا وآلمان وسوئد ونروژ وپاکستان وهند و افغانستان درمقابل اسرائیل و آمریکا و کانادا و انگلیس و عربستان سعودی یا نظام جهانی درمقابل نظام جهانی مبتنی نظام سلطه قرار بگیرد میباشد و انتظار"اعلام نتیجه"تشکیل کنفدراسیون را ازآنان بخواهید و بخواهید که با داشتن آزادی بله بگویند تا نظامی درمقابل نظام سلطه به نام نظام امید تشکیل دهیم می باشد. با فرستان دیپلمات و جمع دیپلمات درناحیه ای بی طرف این نظام امید درمقابل نظام سلطه تشکیل بدهید می باشد‌.  وتازه کارخانه های اسلحه سازی را فشرده سازی کرده و بتوان متحرک کرد و درحال تحرک ساخت و چهار مدل باشد زمینی همچون تانکی و زمینی همچون حیوانی (چار دست و پا) و هوایی و آبی باشد و بتوان درمیدان جنگ وارد شده و سلاح و تانک ها و هوابردها و . . . بیرون بفرستد می باشد اما ۱_برای امنیت باشد ۲_ درمقابل استحمارگران یا تزویران بایستد می باشد. و تازه بتوان کارخانه ی فشرده اسلحه سازی متحرک تولید ربات ها بزرگ جنگی برای امنیت بکند (که پیش پا افتاده ترین آن سرباز های رباتی که لیزر و آتش پرت می کنند و تانک باشد و دست آخر آن ابر غول هوشمند رباتی همچون دایناسور ویا آدم های ابر غول باشد که قدشان به یک دایناسور رکس حتی بیشتر برسد) و حتی درمیدان های جنگ طی مسیر کرده و کارخانه ی فشرده اسلحه سازی متحرک هوایی اندکی زمینی و اکثرا هوایی داشته باشد و کارخانه ی فشرده اسلحه سازی متحرک زمینی دفاع ساز و زمینی اکثرا باشد می باشد و تولید سلاح هارپ درداخل هوابردها ممکن باشد و بتوان شکل دوم از نیروها را نامرئی طراحی کند و کارخانه ی فشرده اسلحه سازی متحرک حیوانی قدرت به نامرئی شدن را داشته باشد و بتواند این قدرت را به دیگر کارخانه ی فشرده اسلحه سازی متحرک ها هم بدهند و چون اینان تا سال ۲۰۷۰ لااقل باید ساخته شوند تا بتوانند امنیت جهانی برآورده کنند و بعدا آنقدر هوشمندی سازی کنید که خود کارخانه ی فشرده اسلحه سازی متحرک  هم سلاح دفاعی شوند و بتوانند از خود مقابله نشان بدهند و تازه TEPE را ضدلیزر و ضد آتش بکنید تا بتواند کارش را بکند و خدمتش را به منافع بشریت برساند می باشد و همین است که این سلاح اختراع شود همه کشور ها به زیر سلطه دارنده ی این سلاح می روند اگر سلطه آن به حق باشد و استکبار نباشد می تواند جهان را فرمانروای خود بکنند و آمریکا با بم اتم موفق به نظام سلطه شد و انگلیس با هوابرد ها موفق به نظام سلطه پیشین شد و عثمانی ها با توپ ها موفق به نظام سلطه قبل از پیشین شدند اما سلاح برای خودنمایی است نه برای کشتار تا بتوان برتری خود را نسبت به دیگر کشوران اثبات کرد و تازه اینکه سلاحی که سلاح منبع باشد حتما سلاح پیشرفته است و دراین سلاح ها انرژی و نور بسیار به کار رود می باشد و تازه نامرئی شدن صورت نمی گیرد مگر اینکه بدنه کاری کند که نور را جذب نکند و آنجا نامرئی می شود و خدانکرده جنگ شد جنگ را به بیرون از شهر ها قرار دهید و به شهرها نکشانید مگر قعله ها ویا مرکز امنیت های نظامی آنهم اگر وارد شهر می شوید طوری وارد شهر شوید که بدون جنگ و خون ریزی باشد می باشد راهش این است که از فکر و قلب مردم وارد شوید نه از جسم مردم و ما نمی دانیم همه مردم با ما خواهند شد ویا علیه ما اما می دانیم اگر از فکر و قلب وارد شویم مردم پذیرا می باشند اگر از راه جسم مردم وارد شویم انتظار نداشته باشیم که مردم پذیرایی خوبی داشته باشند و بدانید که استحمارگران یا بدی اصلی اگر نبودند فقط ستمها و ستمگران دشمن ما بود و شما با شعور باشید حتی درباشعوری اما فقط نسبت به استحمارگران به طور با شعورانه بی شعور باشید یعنی شما درهمه حال خوب و بخشنده باشید فقط یک استثناء و منحصر به فردی برای استحمارگران قرار بدهید که آنان تنها فقط خوبی درحقشان بدی درعمل کردن به آنان (استحمارگران) است بقیه خوبی درحقشان خوبی درعمل کردن هم می باشد می باشد. و تازه اینکه خداوند همین را می خواهد که همانا با استثمارگران و استحمارگران دشمن جلادی باشید و بقیه دشمنان همانا دشمن دوست باشید می باشد و فتنه خود حکم باطل می باشد و تازه اینکه استحمارگر تا نگوید ببخشید و اصلاح نشود بخشیده نمی شود اما بقیه بدی ها می تواند بخشش نگفته هم بخشیده شوند می باشد و این است که فرصت حتی برای آنان موجود است اما اگر استحمارگران دراستحمارگری ماندند بخشش هم نمی شوند و رحم از سمت مردم بسیج و حاکمان و نظامیان نمی شود می باشد پس بستگی به خودشان دارد که بیایند بخشش بخواهند و اصلاح شوند ویا به فساد پنهان خود ادامه دهند می باشند‌.
و تازه اینکه خودنمایی یکی از نیازهای انسان است اما باید به جا و به موقعیتش خودنمایی شود می باشد وخودنمایی خوب هم داریم مثل زینت دست توسط انگشتر و خودنمایی بد این است با آن جو بگیرید.
فرصت طلب باشید و وقت شناس باشید و به موقعیت های مناسب برسید می باشد. و تازه اینکه حق این مطالب به معنا است پس حق بی معنا نیست یا حق نما نیست و تازه خداوند ثروتمند ستمگر و پیر نادان و فقیر متکبر را دشمن دارد. وتازه اینکه ثروتمند باید مصلح باشد می باشد و تازه اینکه درروال تکلیف و درحساب ملاک سنگین تر از وظیفه و تکلیف نیست و انسان دریافتن طاقت آن را دارد می باشد هرچند به اندازه ی انسان نیست چون اصول دین به معنا دراندازه ی انسان نیست اما طاقت یافتن انسان را دارد می باشد بعد هم موجود خداگونه همه اش انسان نیست می باشد و تازه عبادت بقدر طاقت خود کنید که خدا ملول نشود تا شما ملول شوید. و تازه هر عمل دنیا تاثیر درآخرت دارد اما کسی که استحمارگر است یا دارای خوش اخلاق و خوش انسانیت بدون ۱۰ سنت و بدون تقوا است جهنمی او بیشتر از کسی است که انسانیت و ^اخلاق هم ندارد^ می باشد چون جهنمیترین ها خوبترین های بی تقوا کفر دار است و جهنم سطحی بی تقواهاست و بهشت ترین ها خوبترین های با تقوا با ایمان دار است و بهشت سطحی تقوا دار ها است می باشد. خدا رحمت کند کسی را که ما زاد گفتار خود را نگهدارد و ما زاد مال خود را خرج کند. خداوند شما را از گفتگوهای بیهوده نهی کرده است. و تازه هوش مصنوعی اختراع کنید که برای حفظ طبیعت و انرژی باشد می باشد و  فردا بسازیم با عشق و بخندیم دست به دست هم می باشد و تازه اینکه به محدوده ی شخصی دیگران عملا وارد نشویم مگر دشمن با جاسوسی می باشد و درمحدوده ی عمومی دیگران عملا وارد شویم می باشد و تازه اینکه دانسته اسلام به روز داشته باشید و مدرنیسم و امتدادش و فراتر ازآن داشته باشید و تازه اینکه هوابرد کبری بسازید که معلق هوایی و لیزر پرتاب می کند و با سرعت ترین ممکن حرکت می کند و تازه اینکه برای درمان بیماری ها آب سیب بسیار مناسب است پس اگر نانو درمانی را با قرص آب سیب داد می توان تاثیرش را چندین برابر کرد می باشد و تازه اینکه دراینترنت پایداری و سرعت معیار آن است اگر سرعت و پایداری آن را افزایش دهیم و کار را فایلی پوشه و خلاصه ای تر بکنید و شلوغی کار سامانه کار را پایان می آورند پس شلوغی نباید باشد و نظام آراستگی و پاکیزگی محل کار می تواند کمبود و نقص را کاهش می دهد و شهر هوشمند و زندگی هوشمند باید برقرار شود می باشد.
#حدیث_مهدوی
#نرم_افزار_جامع_مهدویت

امام صادق

«اقرب ما یکون العباد من الله عزوجل و ارضی ما یکون عنهم، اذا افتقدوا حجة الله عزوجل، فلم یظهر لهم و لم یعلموا بمکانه، و هم فی ذلک یعلمون انه لم تبطل حجج الله عنهم و بیناته. فعندها فتوقعوا الفرج صباحا و مساءا، و ان اشد ما یکون غضب الله تعالی علی اعدائه اذا افتقدوا حجة الله فلم یظهر لهم، و قد علم ان اولیائه لا یرتابون. و لو علم انهم یرتابون لما غیب عنهم حجته طرفة عین، و لا یکون ذلک الا علی رأس شرار الناس».

«نزدیکترین موقع مردم به خداوند، بیشترین موقع خشنودی خدا از مردم، هنگامی است که حجت خدا در میان مردم نباشد و بر آنها آشکار نشود و جای حجت خدا را ندانند. ولی باور دارند که حجت خدا و نشانه های او باطل نشده است. در چنین مقطعی هر صبح و شام منتظر فرج باشید. و شدیدترین موقع خشم خدا بر دشمنان خود هنگامی است که حجت خدا در میان آنها نباشد و بر آنها ظاهر نشود. خداوند می دانست که دوستان او در مورد حجت خدا دچار شک و تردید نمی شوند. و اگر می دانست که آنها دچار شک و تردید می شوند حتی به مقدار یک چشم به هم زدن حجت خود را پنهان نمی کرد. غیبت حجت خدا در زمانی خواهد بود که بدترین مردم بر آنها حکومت کند».

کمال الدین/ ص337
و تازه پدر و مادر در نگرش شخصی و عملی تاثیر دارند می باشد و تازه ایمان خود را تازه کنید و لا اله الا الله بسیار بگوید می باشد مقصد من پیروزی اسلام است و هر رهسپاری مقصدی دارد و تازه مقصد آدمیزاد مرگ است از یاد خدا غافل مشوید که یاد خدا کارها را آسان و شما را بآن جهان راغب می کند. در بهشت خانه ای هست که آن را خانه خوشحالی نامند و جز کسانی که یتیمان مؤمنان را خوشحال کرده باشند، وارد آن نمیشوند. و تازه اینترنت جزء رسانه است و منبع جستجوگر رسانه ای اینترنت است که اینترنت یکی از بزرگترین اختراع بشر بوده است چون بزرگترین استراتژیست انسانی است و این را تا جای ممکن پایدارتر و سرعت بخش تر و فرصت طلب تر بکنید می باشد و اینترنت نامش عوض شود محتوایش منبع جستجوگر رسانه ای عوض نمی شود می باشد و معنایش متعلق به همان است می باشد و اینترنت تا سرعت ممکن برساند و فایل های اینترنتی را پوشه ای تر بکنید تا بتوانید اقدام ها پر رونق تر شود می باشد و تازه بچه نباشید و دروغ هایند که راست تر از راستند مثل دروغ مصلحتی می باشد و تازه انسان های بزرگ دلشان بچه باشد عملشان پیچیده است و راست گویند اما دروغ می گویند تا اصل راستی ضربه نخورد و این به خاطر این است که سیاست حفاظ عملی آنان است میباشد
و تازه خونگرم آرام و اکثرا کمیت زبان سکوت و باوقار و خویشتن دار که با چشمان گرمی دارد و تبسمی بر دهان دارد خصلت بزرگان است و بزرگ بودن حقیقی به طبیعی بودن نیست به و بزرگ بودن حقیقی به طبیعی مبتنی برمبانی الهی در طبیعی عملی مصنوعی است می باشد و تازه از دروغ تا جایی که به اصالت راستی آسیب نمی رساند بپرهیزید زیرا دروغ نه جدی و نه شوخی روا نیست، انسان نباید بطفل خود وعده دهد و وفا نکند، دروغ کسان را ببدکاری می کشاند و بدکاری آنها را بجهنم می رساند، و راستی کسان را به نیکو کاری میکشاند و نیکوکاری آنها را ببهشت میرساند. و تازه با کالای تقلبی یا مبارزه کالا درروال تکلیف می باشد پس کالای قاچاق باید مبارزه شود می باشد این یکی از راه بالا بردن اقتصاد می باشد و تازه  اینکه معتاد به دشمنی نرم مخفی یا فشار اقتصادی یا تحریم است می باشد که راهش این است که تا آمریکا حکومتش عوض نشود این اتفاق نمی افتد ویا چین و روسیه تحریم آمریکا کنند می باشد و تازه اینکه اتلاف دشمن ماست و تازه درکار بخشش میان فرزندان خویش مساوات را رعایت کنید. من اگر کسی را برتری می دادم زنان را برتری می دادم. و تازه خداوند از بندگان خود جز سرکش مغروری را که از اطاعت خدا سرکشی کند و از گفتن لا اله الا اللَّه امتناع دارد عذاب نمی کند. و تازه اینکه برای خاموشی آتش جنگل نه تنها باید حفظ مواد آتش زا کرد بلکه باید هر منطقه ای حدود ۲۰ کیلومتر به ۲۰ کیلومتر سنسوری باشد که با حس دود بی رویه در مناطقی که به خصوص ممنوعه جنگل برای نشستن است باشد و صدا بدهد و خبر به منطقه بدهد تا رسیدگی بشود قبل از اینکه فراگیر شود می باشد و تازه اینکه برای پیش بینی طوفان شدید باید سنسوری درمنطقه که امکان آمدنش است گذاشت تا درصورت آمدن آژیر به صاحبان منطقه بدهد تا منطقه را ترک کنند می باشد و تازه اینکه حتی درقطعات وابستگی باید برچیده شود و خودکفایی باشد می باشد و بومی سازی آنان بسیار مهم است می باشد و تازه اینکه کودکان حق کار ندارند ویا اگر کار می کنند باید درکنارش تحصیل نیز بکنند می باشد. و تازه حمایت از کودکان کار و جانبازان بکنید می باشد چون درجامعه دچار ضعف می باشند و تازه اینکه شفاعت من خاص اهل کبریای از امت من است. و تازه اگر اهل حساب و معادله ای اندکی هم وقتی برای هنر بگذار چنین مثل استراحت برای اهل تلاش و کوشش است و همین است یک فیلسوف اهل شاعری و یک ریاضی دان اهل تحلیل موسیقی و یک مهندس اهل نقاشی و . . . یک عجیب نیست و تناقض نیست به ظاهر تناقض است و درواقع یک هدف را عملا دنبال می کند می باشد و تازه بازار کار را بشناسیم و تلاش و کوشش بکنیم و اراده بکنیم و علاقه و امید به آینده داشته باشیم و تازه بهترین از شما از نظر انسانی کسانی می باشید که برای زنان خود بهتر باشند. وتازه اینکه راهکار فن مذاکره این است که شما مهربان و متاثرگر و خوش رفتار و جذاب باشید چنانکه لحن صدایتان مخاطب را جذب کند و جسارت برای صحبت کردن داشته باشید و چند بار خودتان درآینه ویا خودتان با خودتان بحث کرده باشید می باشد می توان به فن مذاکره رسید (تخصصی اینگونه مسائل باید مطالعه داشت) و تازه علم آنقدر پیشرفت و توسعه رو به فزاینده می کند که کارشناس هم برداشته می شود و کارکنان بسیار می شوند اما کارشناس باید باشد اما می گویم روزی آنقدر جهان متمدن می شود که کارشناسی موجود نیست و کارکن خود کارشناس خودش است می باشد چون علم تکثری درحالی تجزیه شدن است و به رشته های متعدد و متعددتر تبدیل می شود و همین وضع است که برای چنین روزی باید آماده شد و تازه به خود سخت گیر باشید این باعث رشد و پیشرفت شما می شود می باشد و تازه اینکه بدانید فضای مجازی از فضای واقعی است اگر شما درآن کسی را آزرده کردید درواقع واقعا کسی را آزرده کرده و روز قیامت بدهکار او خواهید بود پس بدانید درفضای مجازی با چه کسی ارتباط برقرار می کنید به چه روشی برقرار می کنید و به چه سمتی پیش می برید چون نزد خدا فضای مجازی و واقعی هردو واقعی است می باشد اما این بدین معنا نیست که تمام شب و روزتان فضای مجازی شود چون فضای بسته تحرک همانا آدم را تنها می کند و توهم تنهایی شدن می دهد هرچند به خیال خودتان فضای مجازی باز باشد اینجا است که باید چشمانتان را باز کنید که نمی کنید و زندگی فضای بسته نمی خواهد فضای باز برای تحرک آدمی می خواهد می باشد و فضای مجازی لااقل باید همچون ساعت همراه شده باشد ویا نشده کم مصرف شود چون زندگی درکنار خانواده بودن است می باشد نمی گویم تکنولوژی را کنار بگذارید کنار می گویم تکنولوژی که باعث شود درکنار خانواده بودن را بگیرد آنهم کمش کنید(نه اینکه نباشد)فضای مجازی و اینترنت و رسانه و روانشناسی و...همچون چاقو است هم میتواند ازهزاران گل بهتر باشد مثل دست دکتر واقعی هم می تواند ناحق باشد مثل دست قاتل عمدی می باشد‌‌ و همانطور که ضررش فراوان است فایده اش فراوان است.
تازه بین آن چیز هایی که بعض می باشند یعنی هم باطلند هم حق باید حقش را درنظر گرفت چون حق غالب به معنا است و باطل مغلوب به معنا می باشد پس نمی توان انرژی هسته ای تولید نکرد نمی تواند چاقو تولید نکرد نمی توان روانشناسی را درس درعلم نداد و . . . اما باید تحت کنترل قرار بگیرند مثلا روانشناسی تحت کنترل حوزه ی علمیه باشد تا روانشناسی غربی نشود و انرژی هسته ای تحت کنترل حکومت و سازمان صلح بشری باشد تا بم اتم نشود و اگر شد به عنوان استفاده نشود می باشد و . . . و حتی چیزی که فکرش انسان منحصر به فردترین نمی کند یعنی انسانیت و عشق هم می تواند مثل چاقو باشد وقتی که ملبس بشود می باشد و این عجیب نیست و همین است که حتی دین غیر از دین درحساب ملاک یا غیر ازدین ۱۰ سنت می تواند همچون چاقو باشد وقتی که دین ملبس بشود می باشد اما منافق بیشتر دین با انسانیت ملبس می شود می باشد و تحت کنترل گرفتن درمصادف با تحت حاکمیت است یعنی شان انسانی باید تحت کنترل باشد و شان الهی تحت حاکمیت باشد چنین است که شان الهی باید شان انسانی را تحت نظر بگیرد تا خطا نکند و گمراه نشود و همین که نمی گذارد که همچون چاقو به انحراف بیفتد و یعنی انسانیت آن باشد که قرآن و معنای حقیقی می گویند می باشد و یعنی انرژی آن باشد که منافع بشری را تامین کند میباشد و . . . می باشد و تازه می خواهم شما را منتزع کنم فرض کنیم کسی درساختمان است می خواهد ازفلان شخص درساختمان انتقام با بم بگیرد به نظر شما چه کسی را اول می کشد ؟...آدم عینی می گوید اول کسی که از او انتقام می گیرد و آدم بصیرت می گوید همه افراد ساختمان را می کشد  و آدم منتزع می گوید اول خودش را می کشد می باشد تا برای بعضی ها جا بیفتد طول می کشد و بابا شما خدا نکرده می میرد چه کسی مرده است ؟ آدم عینی می گوید معلومه بابا فوت کرده و آدم بصیری می گوید گذشته او هم فوت کرده با مردنش آدم منتزع می گوید بابا زنده است این خانواده اش است که بدون پدر مرده محسوب می شوند و تازه منتزع هوا سرد باشد نمی گوید سرد است می گوید هوا گرم نیست و هوا گرم باشد نمی گوید گرم است می گوید سرد نیست و . . . و هروقت به چنین شخصیتی رسیدید که منتزع است بدانید فهمیده است و شوخی او را نگیرید می باشد و چنین اشخاصی ویا ملاکدارند ویا آزاده اند میباشند و اینان که به چنینگونه فهم هایی رسیده اند می توانند جامعه را آباد بکنند و تشخیص حقایق را بدهند می باشد‌. و تازه اینکه کار اتحادی با برنامه ی منظم داشته باشید تا بتوانید درمقابل دشمن ویا رقیب غالب شوید می باشد و تازه اینکه ایمان سه بخش است بخشی یقین و اصول و بخشی صبر و اخلاق و بخشی شکر و عبادت. استغفار وسیله محو گناهانست. محکمترین دستاویزهای اسلام این است که کسیرا برای خدا دوست داری و کسیرا برای خدا دشمن داری. و تازه اینکه (غیر استحمارگران و استثمارگران و ... یا معدودلله که می خواهد معدودلله بماند) وقتی بر دشمن خود قدرت یافتی بشکرانه قدرت از او در گذر می باشد و تازه خوارترین مردم کسی است که مردم را خوار شمارد. (وتازه اینکه کارخانه فشرده اسلحه سازی متحرک ربات هایی متحرک جنگی بسازد که اندازه ۱۰ تانک لااقل باشند و حداکثر ربات آدم نمایی که اندازه ی یک ۶۰ تانک است و تانک ها مجهز به لیزر به جای توپ شوند و تازه اینکه آینده جنگ هوابردهایی که عملا از زمین برخواسته اند و منفجر می شوند یعنی موشک می باشد پس یک کارخانه فشرده اسلحه سازی متحرک زمینی بتواند بین سامانه های دفاعیش همچون هواده کربن دی اکسید دهنده یک سامانه موشک سازی هیدروژنی داشته باشد که ارتقا بیابد و بتواند دربیرون از خود بسازد و موقع آخر ارتقاء صدای آژیر بسیار بلند بدهد که یعنی موقع برای خودنمایی است می باشد و به جای آدم ربات ها درآن کار کنند می باشد) و تازه اینکه موشک بسازید که به جای تخریب آباد‌ کنند چطور ممکن است ؟ داخل موشک آب و گِل و بذر زیاد باشد می باشد ویا داخلشان نفت ریخته و بر بیابان منفجر کرده تا نمک بیابان را بگیرد و بیابان زدایی شود می باشد و این انفجار پخش بودن را می آورد باعث می شود که به طور گسترده بیابان زدایی بکند و فقط اخطار داده باشید کسی درآن منطقه نباشد می باشد تا چنین سرسبزی را به جاهایی که حتی هیچ موقع علف و سرسبزی نرویده برویانید می باشد.و بتوان شهر جنگلی را درهمه جا گسترده کرد باشد و چنین بتوان زمینی آباد آورد که مایه ی نیاز همه ی ما می باشد.و تازه اینکه خداوند چنین راضی از بشر می شود که سلاح های مخرب  و حیات گیر را اکثرا تبدیل به سلاح های سازنده و حیات بخش بکند و اندکی برای امنیت بگذارد می باشد. من از آنچه نمیدانید نگرانی ندارم ولی باید دید آنچه را میدانید چگونه بکار می بندید. زمین زمین خداست و بندگان بندگان خدایند، هر جا نیکی بتو ازدیگری رسید اقامت گیر. از لغزش دانا بترسید و منتظر بازگشت وی باشید و بقیه مسائل را ازآیات و رویات و احادیث بگیرید.
و تازه درکل (درملاک انسانی) ما داریم با نظام هوشمند اسلامی با نظام نوین دنیایی ویا نظام نوین سکولار می جنگیم و تازه اینکه ابلیس یک استحمارگر است چنان انرژی خدایی می دهد از سر تزویر که با هیچ لذتی برابری نکند و به خاطرش خود به خود انسان همانا خدا حقیقی هم فراموش کند می باشد چه برسد به پایین ترش می باشد و بدانیم پشت پرده همه نظام جهان نظام سلطه است و نظام سلطه دست انگلیس و آمریکا است و دست لاوی صهیون است و لاوی صهیون دست ایلومیناتی ها و شیطان پرست ها و اینان هم دست ابلیس ویا بافومت است می باشد که ابلیس حضور خارجی درعیان به اندازه ی شعور انسان حتی بیشتر از هوشمندی هوش انسان دارد می باشد و این موجود درجایی به سر می برد و مدیریت همه ی جهان را می کند و تازه جسمی هم انسان نیست چون حضور خارجی درعیان شاخصا (به تغییر شکل و عین شعور داشتن) دارد (اما انسان حضور خارجی درنسبی است) پس ابلیس اگر بخواهد می تواند بین ما راه برود اما مخفی است و جهان انسانها را اداره می کند بله جهان خلقت دست خداست اما جهان منظور جهان انسانها دست ابلیس است و ابلیس تا روز معین (ظهور است) جزء مومنین و یاران خدا و مصلحین که فهمیده اند و بیدار شده اند اگر بدانیم حضور خارجی درعیان شاخصا دارد می فهمیم که فرشتگان و خدا و دین و کتاب حضور خارجی دارند پس همین است که با این دانستن به ایمان حضوری می رسیم تا ایمان سطحی می باشد وتازه روزی که قدس پایتخت صهیونیست شود اسرائیل به تدریج دارد نظام سلطه جهان از آمریکا به اسرائیل جا به جا می شود می باشد. و تازه اقتصاد‌ به تمام نادیدنی می شود درآخرالزمان می باشد و تازه پول نامرئی هم اختراع کنید که با ردیابی چهره و ذهن خوانی میزان پولی که بخواهد جا به جا کند می باشد و تازه اینکه عهدشکنی عامل می شود که بنا را به دشمنی درمناقشه گذاشت می باشد و تازه اینکه نمی توان هم یزید را داشت هم امام حسین (ع) (راست قوی و دروغ ضعیف) اما حضرت محمد (ص) درمقابل دشمنش سیاست به خرج می داد حتی در مجبور می شد دروغ می گفت تا اصل راستی را حفظ کند می باشد و تازه دروغ برای نگه داشتن اصل راستی داریم مثل دروغ مصلحتی و دروغ سیاسی می باشد. وتازه اندک مسئله ای است که با عشق می توان گفت و با عقل نمی شود آنهم با عقل غیر عقل معرفت نمی شود می باشد. و تازه مشکل باطل این است که راست مطلق از مبنا تا هدف خود به خودی هم معنای اندیشیدن درخودذات خدا می خواهد ویا دروغ سلیم می خواهد هردو برای درملاک انسانی دروغ به معناند می باشد (فقط راست مطلق از مبنا تا هدف غیر خود به خودی مقبول است) حتی یکیشان هم به تنهایی دروغ می باشد و باطل است و دشمن را تا حدی بکشانید که به جای خنده ای که چیزی پنهان می کند آب دهان قورت بدهد می باشد با پیدا کردن حساسترین مسئله ی آنان که به آنان برخورد به درحساب ملاک برنخورد می باشد یعنی شان انسانی که می خواهند اولویت بگذارند تا شان الهی ویا با شان الهی همراهش شان انسانی می خواهند نه بعدش می باشد چنین که به خواست ابلیس پیش می برند و اگر می دانستند حکم این فضولی هایشان مرگ حقیقی آنان است ساکت می شدند می باشد و قبل از رسیدن هرچه استثمارگر و استحمارگر (که منظور بازنگردند) را بکشید و هیچ رحمی به آنان نکنید این کشتن درمعنا حتی مقدس تر از نماز است و فرار از آن فرار از جنگ است که همانا سودمند نزد خدا نمی شود و تازه سه گناهست که با وجود آن هیچ کار نیکی سودمند نیست شریک قرار دادن برای خدا و ناخشنودی پدر و مادر و فرار از جنگ. و تازه خداوند بهشت را سفید آفریده است و سفید از برترین رنگهاست و تازه اینکه اصل را فدای فرع نباید کرد (پس استحمارگران را باید با بد ظاهری درمقابلش چون راستی اصلی همین است که درمقابلش شد هرچند بد ظاهری درمقابلش باشیم می باشد و تازه بد جزئی درمقابل استحمارگران یا کشتن جسمی استحمارگران معنای بد ندارد (یا به همه ذره ای بد نیست) مگر ازخود پندار استحمارگران می باشد پس راس شاکی خود استحمارگر است می باشند.) و تازه اصل درلحظه را باید درعمل اول گذارند بعد سراغ اصل درمعنا رفت می باشد هرچند درعمل اندکی یا کلیتی باید از اصل درمعنا را درهمان حال اصل درلحظه طی کرد می باشد که بتوان به همه مسائل رسید و رشد کرد می باشد. (و تازه برای اینکه سپاه سیاه باشد این است که نور را جذب نکرده تا بتواند استتار داشته باشد ولی  بس نبوده و باید پوششی از جنس انرژی خاص انتخاب کرد که نور را جذب نکند می باشد) و تازه اینکه استتار اگر حرارت زیاد باعث نابودی نشود و انفجار نکند و تخریب اجزا نیاورد و ذوب نکند اما بتواند به طور پایدار زیاد باشد به میزان نور رسیده باشد می تواند نور همانا نور را گرفته و بازتاب کند می باشد و آنجا است ^ جسم زیرین ناپیدید می شود^ می باشد و تازه اینکه برای اینکه درسرعت نور حرکت کرد وانسان زنده بماند باید به سفینه ای هیدروژن آغشته شده تا بتوان سلامت مانده شود.
(و تازه اینکه سازمان هوا و فضا ایران گسترش پیدا کند و به مرکزی همچون ناسا تبدیل شود و حتی بزرگتر ازآن شود) تا یک تولید موشک فضایی و یک فرستادن بلکه مرکز کنترل زده شود که همچون ناسا باشد و شغل و رشته ها همگی متوازن به خصوص رشته ی اقتصاد و هوا و فضا و فلسفه و توسعه سیاسی می باشد و حرکت به سوی فضا ضروری است می باشد و تازه انتظار واقعی حس تنهایی (ویا حس غروب)میآورد هرچند درعین بسیاری مثل تو درحال خواندن باشند و حجم تنهایی تو بیشتر از بودن ماست می باشد همین برای ما بس که مهدی ما واقعا موجود است که انتظار ما دارای حس تنهایی کردن به او است و همین حس برای اثبات کننده ی موجودیت حضور خارجی انسانی به نام حضرت مهدی (عج) می باشد مثل حس سبزی در فیروزه ای آبی است می باشد و تازه ^انرژی متراکم خوب برتر از فرکانس خوب است^ می باشد و تازه حال اندکی آینده اگر مبتنی بر مبنای آینده مبتنی برمبانی گذشته و بی زمانی نباشد نفاق ویا کفر دار غیر آزاده است می باشد. و تازه اینکه شاد از حس خوش است و بعد از درحساب ملاک قرار دارد با وجدان و انسانیت و انتظار قرار دارد و اگر حال اندکی آینده مبتنی بر مبانی لازم بود اولیاء الله است می باشد و تازه روزی می رسد که حضرت مهدی (عج) درمقابل ابلیس قرار می گیرد و درقدس بزرگترین جنگ رخ خواهد داد ^و جنگ پایان همه افکار صورت درهمانجا صورت می گیرد می باشد^ و تازه اینکه کسی می داند دروغ می گوید می اندازد گردن شایعه می باشد. و تازه سخت کوشی و مرتب و منظم و خلاق و منعطف و پیشگام و برنامه ریزی و پایبند به محور اخلاقی و کار نیک و شبکه سازی و حفظ روابط و مطالعه مداوم و استخدام افراد توانمند و ریسک پذیری و سحر خیزی و سایر موارد در شغل موفق تاثیرگذار می باشند و دین آسلام ناب مهم است با هرچه مغایر هم روی ثابت باشد حتی مهم تر از انسانیت و زندگی روی ثابت است چنانکه انسانیت قبل از قومیت است (چه برسد انسان) اهمیتش می باشد و تازه اینکه کسی بگوید حضرت مهدی (عج) نیست همانا پوشاننده ی درحساب حقیقت است و کافر است و حضرت مهدی (عج) حضور خارجی واحد انسانی دارد می باشد و این موجود می باشد حتی عالم مظهر امام عصر (عج) می باشد و تازه اینکه عدالت دشمن را از پا می اندازد می باشد و تازه معجزه هم با تلاش و کوشش بدست می آید می باشد. وتازه برای بدست آوردن ثروت فردی کارآفرینی کنید و بازاریابی راه بیندازید و بیشتر بفروشید و کالای داخلی بفروشید (و تازه انسانیت مبتنی برمبانی دین نشناس از قومیت هم پست تر و انسانیت مبتنی برمبانی دین از دین به تنهایی هم بالاتر است می باشد و معنایی به اصل خوب است که بد ظاهری درمقابل استحمارگران بود و نسبت به بقیه دشمنان عادل بهتر است بخشنده بود می باشد.) و تازه ما هم باید سختی بکشیم و حق معلق پذیر بین هوا و زمین است یعنی تا اینقدر فشار باید روی ما باشد می باشد و تازه رسانه دوست ما است به خصوص رسانه ی ایران اما مشکلاتی و عیب هایی بعضی موقع ها یکمی زیاد دارد چون معصوم نیست می باشد اما قابل تحسین تر می باشد. ای انسان تازه صبح حرکت درانتظار توست و تا شب تو خیلی راه مانده است پس تازه آخرالزمان درمعنا همان پایان اول زمان درعیان است و تازه صبحت آغاز می شود و تا شب مانده است شاید میلیاردها سال مانده باشد هرچقدر مانده باشد ۱۰ سنت ثابت است اما اکثر موارد تغییر می کنند می باشد. دانشمندان به “نور مایع” دست یافتند!

توسط تحریریه‌ی بیگ بنگ · ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

بیگ بنگ: فیزیکدانان در ژوئن ۲۰۱۷ برای نخستین بار در دمای اتاق به «نور مایع» دست پیدا کردند و دسترسی به این شکل عجیب ماده از همیشه بیشتر شد. این ماده، هم یک ابرشاره با اصطکاک و گرانروی صفر و هم نوعی از چگالش بوز-اینشتین است (که گاهی با عنوان حالت پنجم ماده توصیف می‌شود) و به نور این امکان را می‌دهد که در اطراف اجسام و گوشه‌های آن جاری شود.

به گزارش بیگ بنگ، نور معمولی مانند موج و بعضی مواقع مانند ذره عمل می‌کند و همیشه در یک خط مستقیم سیر می‌کند. به همین دلیل چشم ما قادر به دیدن گوشه‌های اجسام نیست. اما در شرایطی خاص، نور می‌تواند مانند مایع عمل کند و واقعا اطراف اجسام جریان پیدا کند. چگالش‌ بوز-اینشتین برای فیزیکدانان جالب است؛ زیرا در این حالت قوانین موجود، از فیزیک کلاسیک به فیزیک کوانتوم تغییر می‌کند و ماده ویژگی‌های موجی بیشتری به خود می‌گیرد.

این‌ پدیده‌ها در دماهایی نزدیک به صفر مطلق تشکیل می‌شوند و فقط برای کسری از ثانیه پایدار می‌مانند. اما در این مطالعه، پژوهشگران گزارش کردند که با ترکیب نور و ماده در دمای اتاق، توانستند چگالش بوز-اینشتین را ایجاد کنند. دانیله سانویتو، پژوهشگر ارشد از موسسه نانوتکنولوژی CNR در ایتالیا می‌گوید :« نتیجۀ فوق‌العاده‌‌ی کار ما این است که نشان دادیم در شرایط محیطی، خاصیت ابرشارگی در دمای اتاق نیز با استفاده از ذرات نور-ماده‌ای به نام پلاریتون می‌تواند اتفاق بیفتد.»

تولید پلاریتون‌ها نیاز به تجهیزات پیچیده و مهندسی در مقیاس نانو دارد. دانشمندان یک لایه با ضخامت ۱۳۰ نانومتر از مولکول‌های آلی را بین دو آینه‌ی فوق انعکاسی پیچاندند و آن را با استفاده از لیزر با طول پالس ۳۵ فمتوثانیه‌، ترکاندند ( هر فمتوثانیه برابر یک چهارم یک ثانیه است). استفان کیناکوهن یکی از اعضای این گروه و دانشگاه پلی تکنیک مونترئال در کانادا، می‌گوید:« با این روش ما می‌توانیم ویژگی‌ فوتون‌‌ها (مانند جرم موثر نوری و سرعت زیاد) را با اثرات متقابل قوی حاصل از الکترون‌های داخل مولکول‌ها، ترکیب کنیم.

«ابرشارۀ» حاصل، ویژگی‌های عجیبی داشت. در شرایط طبیعی، وقتی مایعی جریان پیدا می‌کند، موج‌ و چرخش به وجود می‌آورد. در حالی که ابرشاره این گونه رفتار نمی‌کند. همانطور که در شکل زیر می‌بینید، جریان پلاریتون‌ها مانند امواجی که تحت شرایط معمولی‌ منتشر شده‌اند، مختل شده است. اما ابرشاره (شکل بالا) این رفتار را ندارد.

کیناکوهن می‌گوید:« در یک ابرشاره، آشفتگی ایجاد شده حول موانع سرکوب شده و موجب می‌شود جریان بدون تغییر به مسیر خود ادامه دهد.» پژوهشگران معتقدند که این نتایج، راه را برای مطالعه در حوزه‌ی هیدرودینامیک کوانتومی و هم‌چنین در دستگاه‌های پلاریتون در دمای اتاق، برای فناوری پیشرفته‌ی آینده، مانند تولید مواد ابررسانا در دستگاه‌هایی مثل LED، پنل‌های خورشیدی و لیزرها هموار می‌کند.

گروه پژوهشگران می‌گویند:« این واقعیت که چنین اثری تحت شرایط محیطی مشاهده شده، می‌تواند مقدار زیادی از کار آینده را پیش ببرد. نه فقط برای مطالعۀ پدیده‌های بنیادی مربوط به چگالش‌ بوز-اینشتین، بلکه برای تجسم کردن و طراحی دستگاه‌های فوتونی مبتنی بر ابرشاره‌ها در آینده، که در آ‌نها هدر رفتن انرژی جنبشی کاملا خنثی شده و پدیده‌های جدید غیرمنتظره می‌توانند مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.» جزئیات بیشتر این پژوهش در مجله Nature Physics منتشر شده‌ است.

بزودی لیزرها به درون خلاء نفوذ می‌کنند

توسط تحریریه‌ی بیگ بنگ · ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

بیگ بنگ: فیزیکدانان به ساختن لیزهایی نزدیک شده‌اند که به اندازۀ کافی برای بیرون کشیدن ماده از خلاء قدرتمند است. گروهی از دانشمندان چینی، امسال آمادۀ ساختن لیزرِ ۱۰۰ پتاواتی در شانگهای هستند که ایستگاه اکستریم لایت(SEL) نام دارد.

به گزارش بیگ بنگ، این باعث می‌شود آنها در خط مقدم میدان وسیعی از دانشمندان سراسر جهان قرار گیرند که در حال تلاش برای تحقق پیش‌بینی‌ای هستند که در سال ۲۰۱۰ توسط گروهی از فیزیکدانان آمریکایی و فرانسوی در مجله Physical Review Letters منتشر شده است؛ این پیش‌بینی می‌گوید لیزری که به اندازۀ کافی قدرتمند باشد، می‌تواند موجب شود الکترون‌ها از درون خلاء بیرون آیند.

ممکن است عجیب باشد که تصور کنیم، الکترون‌ها می‌توانند از فضای خالی بیرون آیند. اما با توجه به ادعای عجیب و غریب الکترودینامیک کوانتومی، این امر معقول‌تر به نظر می‌رسد: در واقع فضای «خالی» هرگز خالی نیست، بلکه از جفت‌های متراکم ماده و پادماده تشکیل شده است. الکترودینامیک کوانتومی می‌گوید این جفت‌ها شکاف بین هرچیزی را به طور محکم پُر می‌کنند- آنها به هیچ شیوۀ قابل ملاحظه‌ای با کیهان تعامل ندارند، زیرا یکدیگر را از بین می‌برند.

بنابراین آسان‌تر است تصور کنیم که لیزر چینی به اندازۀ کافی ماده نخواهد ساخت زیرا باعث می‌شود به جهانی وارد شود که انسان‌ها می‌توانند آن را درک کنند. پالس‌های قدرتمند انرژی آن موجب می‌شود که الکترون‌ها از دوقلوهای پادمادۀ خود، پوزیترون‌ها، جدا شوند؛ طوری که محققان می‌توانند تشخیص دهند. با این حال ساختن لیزری که به اندازۀ کافی قدرتمند باشد، چالشی فنی و دشوار (و گران) است. طبق گزارش محققان این قدرت حدود صد پتاوات تقریباً ۱۰۰۰۰ بار پرانرژی‌تر از زمانی است که تمام شبکه‌های برق جهان با هم ترکیب شوند.

اما یک لیزر کوچک‌ترِ چینی( تجهیزات لیزر فوق‌العاده سریعِ فوق‌العاده قدرتمندِ شانگهای) می‌تواند تا پایان سال جاری به ۱۰ پتاوات دست یابد. (این ۱۰۰۰ برابرِ برقِ تمام شبکه‌های جهان است.) پس لیزرها چگونه می‌توانند به این سطوح عظیم قدرت دست یابند؟

همان طور که نویسندگان توضیح دادند، برق تابع دو چیز است: انرژی و زمان. اگر یک ژول انرژی در یک ثانیه آزاد شود، برابر با یک وات است. اگر یک ژول در یک ساعت آزاد شود، فقط ۰٫۲۸ میلی‌وات است. اما اگر یک ژول فقط در یک میلیونیوم ثانیه آزاد شود، آن یک میلیون وات، یا یک مگاوات است. تمام لیزرهای قدرتمند به طریقی به آزادسازی مقادیر زیادی انرژی در طول دوره‌های زمانی کوتاه، تقویت آن و خم کردنِ پرتوها متکی هستند، به طوری که تمام آن انرژی در دوره زمانیِ حتی کوتاه‌تری به هدف خود برسد. بر اساس گزارش منتشر شده این محققان می توانند تا سال ۲۰۲۳ فقط به اهدافِ سه میکرومتری (سه میلیونیومِ متر، یا به اندازۀ پهنای یک باکتریِ E. coli) با ۱۰۰ پتاوات قدرت، برسد. جزئیات بیشتر این پژوهش در مجلۀ Science منتشر شده است.

در جستجوی ماهیت فضا و زمان

توسط رضا کاظمی · ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

بیگ بنگ: دو محقق از پلی بالقوه میان نسبیت عام و مکانیک کوانتوم(دو نظریه برجسته در علم فیزیک) پرده برداشتند که می ­تواند فیزیکدانان را به تجدید نظری در خصوص ماهیت فضا و زمان وادار کند.

به گزارش بیگ بنگ، نظریه­ نسبیت عام آلبرت اینشتین، گرانش را به عنوان ویژگی هندسی فضا و زمان توصیف می­ کند. هر چه جرم یک جسم بیشتر باشد، تغییر بیشتری در فضا-زمان خواهد بود و این تغییر به شکل گرانش احساس می­ شود. در دهه­ ۱۹۷۰ میلادی، فیزیکدانان استیون هاوکینگ و یاکوب بکنشتاین متوجه ارتباطی میان قسمت سطحی سیاهچاله و ساختار کوانتومی میکروسکوپی آن شدند که آنتروپی‌اش را مشخص می­ کند. این موضوع نشان داد ارتباطی میان نظریه­ نسبیت عام اینشتین و مکانیک کوانتوم وجود دارد.

کمتر از سه دهه بعد، فیزیکدان نظری “خوان مالداسنا” ارتباط دیگری میان گرانش و دنیای کوانتوم کشف کرد. این ارتباط منجر به ارائه مدلی به این مضمون شد که فضا-زمان را می­توان با تغییر میزان درهم ­تنیدگی میان مناطق سطحی مختلف یک جسم، ایجاد یا نابود کرد. به بیانی دیگر، این مسئله به ما می­گوید فضا-زمان، حداقل همانطور که در مدل‌­ها توصیف شده است، محصول درهم تنیدگی میان اجسام است.

به منظور بررسی بیشتر این خط فکری، چونجون چائو و شان کارول از موسسه­ تکنولوژی کالیفرنیا(کل­تک) سعی کردند تا ببینند آیا می ­توانند ویژگی­‌های دینامیک گرانش(که از نسبیت عام با آن آشنا هستیم) را با استفاده از چارچوبی که فضا-زمان از درهم­ تنیدگی کوانتومی ایجاد می­ شوند را بدست بیاورند یا خیر. تحقیقات آنها به تازگی در مجلۀ arXiv منتشر شده است.

چائو و کارول با استفاده از مفهوم ریاضیاتی با نام فضای هیلبرت توانستند شباهت­‌هایی میان معادلات اصلی درهم ­تنیدگی کوانتومی و نسبیت عام پیدا کنند. این موضوع، ایدۀ ادغام فضا-زمان و گرانش از درهم ­تنیدگی کوانتومی را تایید می­ کند. کارول اظهار داشت قدم بعدی تحقیقات، مشخص­ کردن دقت فرضیات این مطالعات می باشد. او در این باره گفت: «یکی از آشکارترین راه‌­ها این است که چک کنیم آیا تقارن­‌های نسبیت در این چارچوب بازیابی شده‌­اند یا خیر. مخصوصا این نظریه که قوانین فیزیک بر سرعت حرکت شما در فضا بستگی ندارند.»

نظریه­ همه چیز

امروزه تقریبا تمام چیزهایی که ما از ابعاد فیزیکی کیهان می­دانیم را می­توان با نسبیت عام و مکانیک کوانتوم توضیح داد. نسبیت عام بسیاری از فعالیت­‌ها، مانند کهکشان‌ها یا سیارات را در مقیاس بزرگ توضیح می­دهد اما مکانیک کوانتوم به ما در درک ابعاد بسیار کوچک مانند اتم­ها و ذرات زیراتمی کمک می­ کند. گرچه به نظر این دو نظریه با یکدیگر قابل تلفیق نیستند. این مسئله باعث شده است تا فیزیکدانان در جستجوی نظریه­ همه ­چیز باشند. نظریه­‌ای که چارچوبی برای توضیح همه ­چیز، از جمله ماهیت فضا و زمان ارائه دهد.

چون گرانش و فضا-زمان بخش مهمی از “همه ­چیز” هستند، کارول معتقد است که تحقیقات او و چائو می­ تواند مسئله ادغام نسبیت عام و مکانیک کوانتوم را پیش ببرد. او اشاره کرد که مقالۀ آنها قطعیت نداشته و جامع نمی­باشد. او اظهار داشت: «تحقیقات ما هنوز در خصوص دیگر نیروهای طبیعت حرف زیادی برای گفتن ندارد، بنابراین ما هنوز فاصله­ زیادی با تلفیق “همه ­چیز” با یکدیگر داریم.»

با اینحال اگر ما به چنین نظریه­‌ای دست یابیم، می­تواند به یافتن پاسخی برای بزرگترین سوالات دانشمندان کمک کند. شاید ما بتوانیم ماهیت اصلی ماده تاریک، انرژی تاریک، سیاهچاله­‌ها و دیگر معماهای کیهانی را کشف کنیم. محققان در حال حاضر به دنبال استفاده از دنیای کوانتوم به منظور بهبود سیستم­‌های محاسباتی هستند. نظریه­ “همه­ چیز” می­تواند این فرایند را با گشودن دیدگاه­‌های تازه به این دنیای عجیب سرعت بخشد. در حالی که جستجوی دانشمندان برای نظریه­ همه ­چیز کم و بیش موفقیت‌­آمیز بوده است، به گفته­ کارول هر میزان از تحقیقات جدید(قطعی و…) می­تواند ما را یک قدم به یافتن این نظریه نزدیکتر کرده و عصر جدیدی در درک بشریت از کیهان آغاز شود.

ساخت آسانسور فضایی تا سال ۲۰۵۰

بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

بیگ بنگ: در حالی که ناسا، اسپیس ایکس و…پروژه‌های متفاوتی را برای رفتن به فضا مدنظر دارند، یک شرکت فضایی ژاپنی بنام اوبایاشی(Obayashi) با پروژه ای جذاب قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ آسانسور فضایی بسازد.


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...