ویژه کنید
عکس و تصویر بابا‌لنگ‌دراز‌عزیزم بعضی‌آدم‌ها‌را‌نمیشودداشت فقط‌میشود‌یک‌جور‌خاصی‌دوستشان‌داشت بعضی‌آدم‌هااصلابرای‌این‌نیستند که‌برای‌توباشندیاتوبرای‌آن‌ها... اصلا‌به‌آخرش‌فکرنمی‌کنی آن‌هم‌نه‌دوست‌داشتن‌معمولی‌نه‌حتی‌عشق یک‌جور‌خاصی‌دوست‌داشتن‌که‌اصلاهم‌کم‌نیست این‌آدم‌ها‌حتی‌وقتی‌که‌دیگر‌نیستند‌هم‌در‌کنج دلت‌تا،ابدیه‌جور‌خاص‌دوست‌داشته‌خواهندشد... #جودی_ابوت

بابا‌لنگ‌دراز‌عزیزم
بعضی‌آدم‌ها‌را‌نمیشودداشت
فقط‌میشود‌یک‌جور‌خاصی‌دوستشان‌داشت
بعضی‌آدم‌هااصلابرای‌این‌نیستند 
که‌برای‌توباشندیاتوبرای‌آن‌ها...
اصلا‌به‌آخرش‌فکرنمی‌کنی
آن‌هم‌نه‌دوست‌داشتن‌معمولی‌نه‌حتی‌عشق
یک‌جور‌خاصی‌دوست‌داشتن‌که‌اصلاهم‌کم‌نیست
این‌آدم‌ها‌حتی‌وقتی‌که‌دیگر‌نیستند‌هم‌در‌کنج دلت‌تا،ابدیه‌جور‌خاص‌دوست‌داشته‌خواهندشد...

#جودی_ابوت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...