ویژه کنید
عکس و تصویر لذت.پا برهنه.قدم.زدن😊 🌊 رو.شن های.داغ🔥 و رسیدن موج.به انگشت.ها،😍 🌊 نگاه کردن به نم.نم.بارون💧 از ...

لذت.پا برهنه.قدم.زدن😊 🌊
رو.شن های.داغ🔥 و رسیدن موج.به انگشت.ها،😍 🌊
نگاه کردن به نم.نم.بارون💧 از پشت.پنجره‌ی.بخار گرفته
تو.فصل.سرما❄ و لیس.زدن به.بستنی😊 🍦
یا.رسیدن به.خونه🏠 تو یه روز.گرم🌞 و نشستن زیر.کولر؛😍 🍃
دراز.کشیدن رو یه سطح.صاف💟 و صدای شکسته.شدن.قلنج ها💙
یا راه.رفتن🐾 روی سبزه.های #سبز🌿 و #تازه #جنگل😍 🌲
زل.زدن به لبخند.های.شیرین ی.دختر.کوچولو😍 🍒
رفتن زیر دوش.آب.داغ🚿 و حس.رهایی ماهیچه.ها😊 💖
#در_مقایسه_با_لذت_با_تو_بودن_هیچ_رفیق#هیچ!!!

#پ_ن_دریایی: 😊 🌊

ی روز #خیلی.شیرین😍 💖 کنار سواحل دریا🍃
حس.جریان آب.دریا❤
#قدمهات روی ماسه.ها😍
آرامش.بخش ترین.احساس این.روزهای.سخته...😊 🍒
ممنون.خدا بخاطر.دریات😍 🌊


#خرم_آن_روٖز_که_بازآیی_و_سعدی_گوید :😊 🍒
#آمدی؟😍 #وه_که_چه_مشتاق_و_پریشان_بودم 🍃 💙

🌱 #سعدی🌱


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...