ویژه کنید
عکس و تصویر أّحبک والگلب متخبل اعلیک ومحد بالبشر مثلک حلالی اسمر انت العمر وانت اسمر عیونی الاثنین ...

أّحبک والگلب متخبل اعلیک
ومحد بالبشر مثلک حلالی اسمر
انت العمر وانت اسمر عیونی الاثنین
وانت العمر المضوی الیالی
احبک لو تظل تسحگ علی الروح
وبنص الگلب رسمک یغالی
امل منک جذب وانساک فد یوم
واظل اشتاگلک لیلی ونهاری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...