نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

از اینا لدفا🤧😑

از اینا لدفا🤧😑

۲۶ ثانیه پیش
61
در قلبم ڪسے را پنهان ڪرده ام... که شنیدن صدایش.. طرز نگاه ڪردنش.. حتی راه رفتنش را

در قلبم ڪسے را پنهان ڪرده ام... که شنیدن صدایش.. طرز نگاه ڪردنش.. حتی راه رفتنش را" خیلے "دوست دارم ... و او شاید نداند ک شیرین ترین میوه ممنوعه ے جهانِ من است... درست است ڪه مالک قلبش نیستم اما بجاے همه رهگذرها همه گل فروش ها همه ڪتاب ...

۴۹ ثانیه پیش
120
#طبیعت

#طبیعت

۱ دقیقه پیش
255
تولدم مبارک🥰😍⁦❤️⁩😃😙بالاخره 21ساله شدم😂پیر شدم😭

تولدم مبارک🥰😍⁦❤️⁩😃😙بالاخره 21ساله شدم😂پیر شدم😭

۱ دقیقه پیش
224
ﺑﻬﺖ ﻟﻮﻧﻲ ﻭﺗﻔﻄﺮ ﻛﻠﺸﻲ ﺑﻌﻴﻮﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﺣﺒﻬﻢ ﻣﺎﻳﺤﺒﻮﻧﻲ . ﻭﻟﻴﺶ ﻭﻟﻴﺶ ﻭﺷﺒﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻀﻤﻮﻡ ﻛﺎﻭﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﺑﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻳﺎﺕ ﺑﺲ ﺍﺿﺤﻚ ﻭﺟﺬﺏ ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﻩ ﺑﺴﻨﻮﻧﻲ. ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎﺗﺮﻫﻢ ﻛﺤﻞ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﺭﻫﻤﺖ ...

ﺑﻬﺖ ﻟﻮﻧﻲ ﻭﺗﻔﻄﺮ ﻛﻠﺸﻲ ﺑﻌﻴﻮﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﺣﺒﻬﻢ ﻣﺎﻳﺤﺒﻮﻧﻲ . ﻭﻟﻴﺶ ﻭﻟﻴﺶ ﻭﺷﺒﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻀﻤﻮﻡ ﻛﺎﻭﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﺑﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻳﺎﺕ ﺑﺲ ﺍﺿﺤﻚ ﻭﺟﺬﺏ ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﻩ ﺑﺴﻨﻮﻧﻲ. ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎﺗﺮﻫﻢ ﻛﺤﻞ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﺭﻫﻤﺖ ﺻﺪﻡ ﺗﺎﻟﻴﻬﺎﺍ ﻳﻌﻤﻮﻧﻲ ﻭﺣﺘﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﺣﺒﻬﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺑﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻮﻙ ﻭﻋﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺎﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻲ

۲ دقیقه پیش
361
...جهان به اعتبار خنده ی تو زیباست

...جهان به اعتبار خنده ی تو زیباست

۴ دقیقه پیش
486
فعلا دوره دوره عوضیاس؛ اما تو آدم باش:)

فعلا دوره دوره عوضیاس؛ اما تو آدم باش:)

۴ دقیقه پیش
523
به هوای دیدنتو دل خود را به باد سپرده ام‌تا در کوچه پس کوچه های شهر به دونبال تو بگرده #عاشقانه

به هوای دیدنتو دل خود را به باد سپرده ام‌تا در کوچه پس کوچه های شهر به دونبال تو بگرده #عاشقانه

۴ دقیقه پیش
529
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۶ دقیقه پیش
761
تنهایی دلیل نمیشه که به هر کسی بگی عشقم و عزیزم و به آغوش هر بی سروپایی پناه ببری.. همانطور که گرسنگی دلیل نمیشه که هر آشغالی رو به جای غذا مصرف کنی..

تنهایی دلیل نمیشه که به هر کسی بگی عشقم و عزیزم و به آغوش هر بی سروپایی پناه ببری.. همانطور که گرسنگی دلیل نمیشه که هر آشغالی رو به جای غذا مصرف کنی..

۸ دقیقه پیش
1K
خیلی خوشکله نتونستم پستش نکنم ❤😍✔

خیلی خوشکله نتونستم پستش نکنم ❤😍✔

۸ دقیقه پیش
1K
دنبال بهترین نباش ، دنبال یه آدم معمولی باش که سعی میکنه برات بهترین باشه...

دنبال بهترین نباش ، دنبال یه آدم معمولی باش که سعی میکنه برات بهترین باشه...

۸ دقیقه پیش
1K
#ﻟﻠﺬﻭﺍﻗﻴﻦ ﻻﺗﻨﺪﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻳﺴﻮﻩ ﻻﺗﻨﺪﻡ، ﺗﺮﻩ ﺍﻟﻌﺎﻓﻮﻙ ﻣﺮﺗﺎﺣﻴﻦ.. ﺭﻭﺡ ﺍﺭﺗﺎﺡ ، ﺭﻭﺡ ﺃﺣﻠﻢ، ﺭﻭﺡ ﺍﻛﺘﺐ ﻏﺰﻝ، ﻏﻨﻲ، ﺍﺳﻤﻊ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺯ. ﻋﺸﺮﻳﻨﻚ ﺣﺮﺍﻡ ﻳﺨﻠّﺼﻦ ﺑﺎﻟﻬﻢ، ﺣﻦ ﺍﻟﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺗﺮﻳﺪ. ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻤﺎﺿﻴﻬﻢ ﻣﻠﺜﻢ، ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺟﻮﻙ ...

#ﻟﻠﺬﻭﺍﻗﻴﻦ ﻻﺗﻨﺪﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻳﺴﻮﻩ ﻻﺗﻨﺪﻡ، ﺗﺮﻩ ﺍﻟﻌﺎﻓﻮﻙ ﻣﺮﺗﺎﺣﻴﻦ.. ﺭﻭﺡ ﺍﺭﺗﺎﺡ ، ﺭﻭﺡ ﺃﺣﻠﻢ، ﺭﻭﺡ ﺍﻛﺘﺐ ﻏﺰﻝ، ﻏﻨﻲ، ﺍﺳﻤﻊ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺯ. ﻋﺸﺮﻳﻨﻚ ﺣﺮﺍﻡ ﻳﺨﻠّﺼﻦ ﺑﺎﻟﻬﻢ، ﺣﻦ ﺍﻟﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺗﺮﻳﺪ. ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻤﺎﺿﻴﻬﻢ ﻣﻠﺜﻢ، ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺟﻮﻙ ﺑﺤﻠﻢ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻃﻮﻳﻞ . ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻚ ﺗﻔﺰ، . ﺍﻟﺸﻮﮒ ﻣﺎﻳﺮﺣﻢ، ﺻﻌﺒﺔ ﺗﻌﻮﻓﻬﻢ،؟ ﺭﺍﺡ ﺍﺗﻔﻖ ...

۱۰ دقیقه پیش
1K
خوشا فصلی که دور از غم بسازیمش جاودانه #بهار

خوشا فصلی که دور از غم بسازیمش جاودانه #بهار

۱۱ دقیقه پیش
1K
بزرگ نشو این یه تله‌اس

بزرگ نشو این یه تله‌اس

۱۲ دقیقه پیش
2K
۱۳ دقیقه پیش
2K
۱.منم دوست دارم♡ ۲.آغا مگه من دیونم هر کی از راه رسید گفت دوست دارم باهاش رل بزنم!ولی اگه منم عاشقش باشم آره بعدشم من به رل زدن به چشم یه سرگرمی نگاه نمیکنم :| ...

۱.منم دوست دارم♡ ۲.آغا مگه من دیونم هر کی از راه رسید گفت دوست دارم باهاش رل بزنم!ولی اگه منم عاشقش باشم آره بعدشم من به رل زدن به چشم یه سرگرمی نگاه نمیکنم :| تو کیستی؟!! این لینک و تو اون پیج قبلی که هنگ کرده بود گذاشتم الان ...

۱۳ دقیقه پیش
2K
ﻋﻔﺘّﻨﻲ ﻟﻮﺣّﺪﻱ ﻭﺗﺎﺭﺳّﻨﻲ ﺑﺲ ﺩﺧﺎﻥ ﻭﺷﺮﺑﺖ ﻋﻴﻮﻧﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ! ﻳﻞ ﻣﺨﺘﻨﮓ ﻣﻨﻲ ﻭﺁﻧﻲ ﻏﺎﺑﺔ ﺗﻴﻦ! ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻤﺮﻱ ﺑﻌﺸﺮّﺗﻚ ﺃﺷّﻬَﮕﻚ ﻋﺒﺮﺓ.. ﺑﻌﺪ ﻋﻨﺪﻙ ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺿﺤﻜﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺎﺡ ﻭﺑﻌﺪ ﺑﻴﺔ ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺩﻣﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ

ﻋﻔﺘّﻨﻲ ﻟﻮﺣّﺪﻱ ﻭﺗﺎﺭﺳّﻨﻲ ﺑﺲ ﺩﺧﺎﻥ ﻭﺷﺮﺑﺖ ﻋﻴﻮﻧﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ! ﻳﻞ ﻣﺨﺘﻨﮓ ﻣﻨﻲ ﻭﺁﻧﻲ ﻏﺎﺑﺔ ﺗﻴﻦ! ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻤﺮﻱ ﺑﻌﺸﺮّﺗﻚ ﺃﺷّﻬَﮕﻚ ﻋﺒﺮﺓ.. ﺑﻌﺪ ﻋﻨﺪﻙ ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺿﺤﻜﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺎﺡ ﻭﺑﻌﺪ ﺑﻴﺔ ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺩﻣﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ

۱۴ دقیقه پیش
2K
۱۵ دقیقه پیش
2K