نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۶ ثانیه پیش
10
حلالم کن اگر روزی زدستت دانه میچیدم تمام دل خوشیهارا به‌چشمان تو میدیدم کبوتربودم و جلد وجود ‌و‌ هم هوای آسمان‌تو غریبه بودم و افسوس خودم را آشنا دیدم...!

حلالم کن اگر روزی زدستت دانه میچیدم تمام دل خوشیهارا به‌چشمان تو میدیدم کبوتربودم و جلد وجود ‌و‌ هم هوای آسمان‌تو غریبه بودم و افسوس خودم را آشنا دیدم...!

۱۲ ثانیه پیش
16
۲۷ ثانیه پیش
24
۳۷ ثانیه پیش
30
۵۱ ثانیه پیش
40
۱ دقیقه پیش
54
۱ دقیقه پیش
61
۱ دقیقه پیش
79
با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو باشد که خستگی بشود شرمسار تو در دفتر همیشه ی من ثبت می شود این لحظه ها عزیزترین یادگار تو

با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو باشد که خستگی بشود شرمسار تو در دفتر همیشه ی من ثبت می شود این لحظه ها عزیزترین یادگار تو

۱ دقیقه پیش
71
۱ دقیقه پیش
85
۲ دقیقه پیش
96
۲ دقیقه پیش
118
۲ دقیقه پیش
133
فکر کنه دیگع من نباشم توع زندگیت چی میشع خودت هم تنهاع باشی بع منع فکرع نکنی😏 😎

فکر کنه دیگع من نباشم توع زندگیت چی میشع خودت هم تنهاع باشی بع منع فکرع نکنی😏 😎

۳ دقیقه پیش
115
۳ دقیقه پیش
136
۳ دقیقه پیش
147
گفتم چکنم که شاد و خندان بشوی مانندِ رطب به زیرِ دندان بشوی دیدم که مزاحم نشوم بهتر از آن... باشد که ز دیدنم پشیمان بشوی

گفتم چکنم که شاد و خندان بشوی مانندِ رطب به زیرِ دندان بشوی دیدم که مزاحم نشوم بهتر از آن... باشد که ز دیدنم پشیمان بشوی

۳ دقیقه پیش
120
انگشتانت را شانه بکش بر گیسوانم دیریست گرفتارم گره بگشای از قلب پریشانم

انگشتانت را شانه بکش بر گیسوانم دیریست گرفتارم گره بگشای از قلب پریشانم

۵ دقیقه پیش
158
دوستت دارم مثلِ اولین حسِ گرمِ لمسِ دستانت همانقدر آرام، همانقدر شرمگین و همانقدر پُرشور من تو را تا به ابد همانقدر بی نظیر دوست خواهم داشت عشقم ‌‌‎‌

دوستت دارم مثلِ اولین حسِ گرمِ لمسِ دستانت همانقدر آرام، همانقدر شرمگین و همانقدر پُرشور من تو را تا به ابد همانقدر بی نظیر دوست خواهم داشت عشقم ‌‌‎‌

۷ دقیقه پیش
215
عکس خودمه.

عکس خودمه.

۸ دقیقه پیش
289