نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

♤کجایی دلم تنگه واسه روز و شب با تو نگاهت رو من بود اما دزدیدی ازم چشاتو هنوز زیاد نیست فاصله ی بینمون دورتر نشو نگیر ازم خنده هاتو... •شایان اشراقی _ خیالی• #BlackRose

♤کجایی دلم تنگه واسه روز و شب با تو نگاهت رو من بود اما دزدیدی ازم چشاتو هنوز زیاد نیست فاصله ی بینمون دورتر نشو نگیر ازم خنده هاتو... •شایان اشراقی _ خیالی• #BlackRose

۱۸ دقیقه پیش
269
⁦
عکس بلند

۲۵ دقیقه پیش
199
نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شد نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مُشتاقم که ازخاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش ...

نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شد نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مُشتاقم که ازخاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی دَمِ گرم خویش را بر گلویم سخت بفشارد ...

۳۶ دقیقه پیش
642
...

...

۳۶ دقیقه پیش
330
۴۲ دقیقه پیش
404
۴۹ دقیقه پیش
447
۵۰ دقیقه پیش
462
۵۱ دقیقه پیش
467
۵۱ دقیقه پیش
465
۵۱ دقیقه پیش
461
۵۱ دقیقه پیش
465
۱ ساعت پیش
723
۱ ساعت پیش
730
۱ ساعت پیش
761
۱ ساعت پیش
756
۱ ساعت پیش
813
۱ ساعت پیش
971
۱ ساعت پیش
961
۱ ساعت پیش
992
۱ ساعت پیش
992