نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

با اینک نپارمت بد جور میترسم...

با اینک نپارمت بد جور میترسم...

۲۵ ثانیه پیش
21
۳ دقیقه پیش
136
۴ دقیقه پیش
155
۴ دقیقه پیش
162
۴ دقیقه پیش
178
شبتون خوش

شبتون خوش

۵ دقیقه پیش
210
🍁 🍃 چشمهای تو جور دیگریست... آدم هوس می کند «دوستت دارم» بگوید! #فرشته_رضایی

🍁 🍃 چشمهای تو جور دیگریست... آدم هوس می کند «دوستت دارم» بگوید! #فرشته_رضایی

۶ دقیقه پیش
272
✔ ️بـبیــن حـاجـی وقــتـی داری گــُنـده تـر از دهنـت حـرف میــزنـی✔ ️ ✖ ️منـتـظـر جــ*ـر خــوردن دهنــتم بــاش✖ ️ ◀ مــن اگـه دشمــن نداشــتم بـه قـدرت خـودم شــک میکـردم▶ ✠عمــو پشــت ســرم داســتـآن نـسـاز✠ ⇈قــاطـی ...

✔ ️بـبیــن حـاجـی وقــتـی داری گــُنـده تـر از دهنـت حـرف میــزنـی✔ ️ ✖ ️منـتـظـر جــ*ـر خــوردن دهنــتم بــاش✖ ️ ◀ مــن اگـه دشمــن نداشــتم بـه قـدرت خـودم شــک میکـردم▶ ✠عمــو پشــت ســرم داســتـآن نـسـاز✠ ⇈قــاطـی کـنــم کتــاب قِــصـَـت میکــنـم⇈ ⛔ نـصـف آفریــقــارو من سیــاه کــردم پـس ذغـالتـو بنــداز اونـوَر بچــه⛔ ...

۶ دقیقه پیش
354
فقط خودت بدرد خودت میخوری...

فقط خودت بدرد خودت میخوری...

۸ دقیقه پیش
302
۸ دقیقه پیش
232
#اسفند

#اسفند

۹ دقیقه پیش
333
۹ دقیقه پیش
314
#بهمن

#بهمن

۱۰ دقیقه پیش
423
#دی

#دی

۱۱ دقیقه پیش
458
۱۲ دقیقه پیش
397
#آذر

#آذر

۱۲ دقیقه پیش
488
۱۳ دقیقه پیش
415
#آبان

#آبان

۱۴ دقیقه پیش
518
#مهر

#مهر

۱۶ دقیقه پیش
607
#شهریور

#شهریور

۱۷ دقیقه پیش
649