ویژه کنید
عکس و تصویر #طلبگی جلوه‌ے زیبایے استـ #جھاد در لباس طلبگے و جھاد آنگاه ڪامل تر گردد، ڪه ...

#طلبگی

جلوه‌ے زیبایے استـ
#جھاد در لباس طلبگے
و جھاد آنگاه ڪامل تر گردد،
ڪه فاتـح جھاد‌فے‌سبیل‌الله؛
پیروزِ جھاد‌اڪبر با نفس هم باشد

#جھا‌دفےسبیل‌الله
#مبارزه‌با‌نفس

|#خاکیان_خدایی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...