ویژه کنید
عکس و تصویر مراجعه و مطالعه ی اجمالی قانون مجازات اسلامی که مرجع اصلی، جهت تعیین جرائم و ...

مراجعه و مطالعه ی اجمالی قانون مجازات اسلامی که مرجع اصلی، جهت تعیین جرائم و محدودیت های مربوط به جاسوسی دشمنان محسوب می شود، در می یابیم که در خصوص جرائم مربوط به جاسوسی اطلاعاتی و امنیتی صحبتی به میان نیامده و لذا در این بخش با قوانینی با موضوع پیشگیری از این جرائم مواجه نیستیم و این در حالی است که مدام از جاسوسی های زمینی، دریایی، فضایی، انسانی و... از جرائد و رسانه های دولتی اخبار تهدید آمیز دریافت می کنیم. پر واضح است که هیچ کشوری پذیرای سرویس های جاسوسی برای تخلیه اطلاعات مردم و مسئولین خویش نیست. اما در دنیای کنونی با یک استحاله و یا تعویض عنوان مواجه هستیم، آن طور که بدترین چیزها در زیباترین پوشش ها عرضه می شود، به گونه ای که افراد آنها را انتخاب خود می دانند. از مصادیق آن می توان به شبکه های ضد اجتماعی به ظاهر رایگان که در یک تاکتیک برنامه ریزی شده ترویج شده اند اشاره کرد و حال آنکه تنها هدف از ساخت و ترویج آنها سوء استفاده از یک نیاز کاذب ِ برنامه ریزی شده است که با ترفند رایگان بودن برای اهداف جاسوسی مورد استفاده قرار می گیرد.
@jebheeqdam

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...