نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲ دقیقه پیش
584
۳ دقیقه پیش
672
۳ دقیقه پیش
730
♡:|

♡:|

۳ دقیقه پیش
808
۳ دقیقه پیش
816
۵ دقیقه پیش
1K
۶ دقیقه پیش
1K
۶ دقیقه پیش
1K
پنجشنبه ها چه خوشحال می‌شوند عزیزانی که دستشان از دنیا کوتاه است و منتظر مهرتان هستند جایشان تا ابد در قلبمان خالیست، با فاتحه و صلوات یادآورشان باشیم🌺

پنجشنبه ها چه خوشحال می‌شوند عزیزانی که دستشان از دنیا کوتاه است و منتظر مهرتان هستند جایشان تا ابد در قلبمان خالیست، با فاتحه و صلوات یادآورشان باشیم🌺

۹ دقیقه پیش
2K
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

۹ دقیقه پیش
2K
این زندگی نیست پس چیه ....

این زندگی نیست پس چیه ....

۱۰ دقیقه پیش
2K
۱۰ دقیقه پیش
2K
۱۰ دقیقه پیش
2K
۱۰ دقیقه پیش
2K
چالش داریم...🙈😻❤ #پست_موقت #کامنت_اجباری

چالش داریم...🙈😻❤ #پست_موقت #کامنت_اجباری

۱۲ دقیقه پیش
3K
ﺑﺎﻍ ﺍﮔﺮ ﻣﺘﺮﻭڪہ ﺷﺪ ﺩﻳﻮﺍﺭﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﭼڪﺎﺭ ﻗﻠﺐ ﺑﺸڪﺴﺘہ ﺩﮔﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﭼڪﺎﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺸﻖ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﻳﺎ ﻫﻮﺍﻳﻲ ڪﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗُﻨﮓ ﺧﺎﻟﻲ ، ﺁﻩِ ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ مـے خواهد چـڪـار

ﺑﺎﻍ ﺍﮔﺮ ﻣﺘﺮﻭڪہ ﺷﺪ ﺩﻳﻮﺍﺭﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﭼڪﺎﺭ ﻗﻠﺐ ﺑﺸڪﺴﺘہ ﺩﮔﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﭼڪﺎﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺸﻖ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﻳﺎ ﻫﻮﺍﻳﻲ ڪﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗُﻨﮓ ﺧﺎﻟﻲ ، ﺁﻩِ ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ مـے خواهد چـڪـار

۱۲ دقیقه پیش
3K
اگر دارین بریزین بازی کنبم ک پوکیدم...

اگر دارین بریزین بازی کنبم ک پوکیدم...

۱۳ دقیقه پیش
3K
همچین میگن خوبا زود میمیرن انگار ماکح زندح ایم کصکشیم:|||👊🏿🚫😐😹😹 #ݐصــربدٺر👽💦👅

همچین میگن خوبا زود میمیرن انگار ماکح زندح ایم کصکشیم:|||👊🏿🚫😐😹😹 #ݐصــربدٺر👽💦👅

۱۴ دقیقه پیش
3K