نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آمین

آمین

۴۵ ثانیه پیش
179
انسان‌ها، با مهرشان کار خورشید را بر عالم هستی میکنند به دلهای تاریک روشنایی می‌بخشند اندیشه کن، تا پیشه‌ور مهربانی باشی هدیه شما عشق و آرامش باشد تا آسمان در قلبها، جاودان بمان

انسان‌ها، با مهرشان کار خورشید را بر عالم هستی میکنند به دلهای تاریک روشنایی می‌بخشند اندیشه کن، تا پیشه‌ور مهربانی باشی هدیه شما عشق و آرامش باشد تا آسمان در قلبها، جاودان بمان

۱ دقیقه پیش
359
بگو دلایِ سنگ اگِ کتیبه میشدن روشون چی مینوشتی..

بگو دلایِ سنگ اگِ کتیبه میشدن روشون چی مینوشتی..

۱ دقیقه پیش
406
۳ دقیقه پیش
929
۴ دقیقه پیش
980
۵ دقیقه پیش
1K
۵ دقیقه پیش
1K
۵ دقیقه پیش
1K
۵ دقیقه پیش
1K
۶ دقیقه پیش
2K
۶ دقیقه پیش
2K
۶ دقیقه پیش
2K
حالم اصلا خوب نیست یه نصف قرص « کلونازپام»خوردم منتظرم تاثیرکنه نمیتونم حتی خمیازه بکشم انگارسفت شده

حالم اصلا خوب نیست یه نصف قرص « کلونازپام»خوردم منتظرم تاثیرکنه نمیتونم حتی خمیازه بکشم انگارسفت شده

۶ دقیقه پیش
2K
برخورد اقشار متفاوت با کرونا: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌▪️‏علوم پزشکی: برای درمان بیماران کم نمی گذاریم سپاه و بسیج: در ضدعفونی معابر و اماکن کمک میکنیم آتش نشانی: ماشین ها و تجهیزات درخدمت وزارت بهداشت معلم ها: ...

برخورد اقشار متفاوت با کرونا: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌▪️‏علوم پزشکی: برای درمان بیماران کم نمی گذاریم سپاه و بسیج: در ضدعفونی معابر و اماکن کمک میکنیم آتش نشانی: ماشین ها و تجهیزات درخدمت وزارت بهداشت معلم ها: درفضای مجازی تدریس را ادامه میدهیم بانکها و ادارات: باوجود خطر، سر کار حاضر میشویم. ...

۶ دقیقه پیش
2K
۶ دقیقه پیش
2K
۶ دقیقه پیش
2K
۷ دقیقه پیش
2K
۷ دقیقه پیش
2K