ویژه کنید
عکس و تصویر همیشـه بـرای #خـودتان یڪ راه #فـرار داشتـه باشیـد ... بـرای #زمـانی ڪه لبـه #پـرتگاه #نامـردی‌ها ...

همیشـه بـرای #خـودتان یڪ راه #فـرار داشتـه باشیـد ...
بـرای #زمـانی ڪه لبـه #پـرتگاه #نامـردی‌ها قـرار گـرفتید،
بـرای روزی ڪه، #زمـان ، #واقعیتـــ‌های تلـخ را نشـانتان میـدهد،
بـرای وقتـی ڪه بـه دسـت افـرادی #خـاص پـرتاب میشـوید بـه عمـق #تنهـایی ،
بلـه، بـرای آن روزها حتمـا یڪ راه فـرار داشتـه باشیـد..

وگـرنه در اوج #نـاباوری #نـابود خـواهید شـد..#پژمان_نصیریان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...