نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تاریخ کوتاه ایران و جهان-350 ______________________________________________ در سال 51 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، بخش های هنوز زورگیری نشده از سرزمین «گالیا» (فرانسه) را ، به قلمروی خود افزود (1). (1) http://geacron.com/home-en/

تاریخ کوتاه ایران و جهان-350 ______________________________________________ در سال 51 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، بخش های هنوز زورگیری نشده از سرزمین «گالیا» (فرانسه) را ، به قلمروی خود افزود (1). (1) http://geacron.com/home-en/

۲ ساعت پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 349 ________________________________________________ تندیس برنزی «سورنا» ، سپهبد «شاهنشاهی ایران اشکانی» در نبرد «کررائه» (حران)(هلن پولیس) ، در موزهء ایران باستان ، دربرابر دیدگان بازدیدکنندگان است (1). (1) https://fa.wikipedia.org/wiki/سورنا

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 349 ________________________________________________ تندیس برنزی «سورنا» ، سپهبد «شاهنشاهی ایران اشکانی» در نبرد «کررائه» (حران)(هلن پولیس) ، در موزهء ایران باستان ، دربرابر دیدگان بازدیدکنندگان است (1). (1) https://fa.wikipedia.org/wi...

۲ ساعت پیش
2K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-348 _________________________________________________ نبرد «کررائه» (حران) (هلن پولیس)- بخش سه (ویرایش 2) ______________________________________________________ رمی ها چون با جغرافیای این پهنه (منطقه) آشنا نبودند ، در روند پس نشینی خود ، بارها آماج ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-348 _________________________________________________ نبرد «کررائه» (حران) (هلن پولیس)- بخش سه (ویرایش 2) ______________________________________________________ رمی ها چون با جغرافیای این پهنه (منطقه) آشنا نبودند ، در روند پس نشینی خود ، بارها آماج (هدف) تازش سپاهیان ایران اشکانی می‌شدند . سرانجام کراسوس به دست ایرانیان کشته شد و ...

۳ ساعت پیش
7K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-347 _________________________________________________ نبرد «کررائه» (حران) (هلن پولیس)- بخش دو (ویرایش 2) __________________________________________________ «کراسوس» با سپاه بزرگ و ورزیدهٔ خود راهی «میاندورود دجله فرات» شد . در این میان ، شاهنشاه «اُرد ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-347 _________________________________________________ نبرد «کررائه» (حران) (هلن پولیس)- بخش دو (ویرایش 2) __________________________________________________ «کراسوس» با سپاه بزرگ و ورزیدهٔ خود راهی «میاندورود دجله فرات» شد . در این میان ، شاهنشاه «اُرد دوم» ، با نیروهای پیاده خود با شتاب فراون قلمروی ارمنستان را به خاک ایران ...

۳ ساعت پیش
12K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-346 _________________________________________________ نبرد «کررائه» (حران) (هلن پولیس)- بخش یک __________________________________________________ نبرد «کررائه» (حران) (هلن پولیس) ، که نخستین نبرد «شاهنشاهی ایران اشکانی» و «گزینامردمی (جمهوری) رم» بود ، در بهار سال ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-346 _________________________________________________ نبرد «کررائه» (حران) (هلن پولیس)- بخش یک __________________________________________________ نبرد «کررائه» (حران) (هلن پولیس) ، که نخستین نبرد «شاهنشاهی ایران اشکانی» و «گزینامردمی (جمهوری) رم» بود ، در بهار سال 54 پ. روی داد . کراسوس فرماندار رومی بخش خاوری «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، سپاه ...

۳ ساعت پیش
13K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-345 _______________________________________________ در سال 56 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، آداک (جزیرهء) قبرس ، و در سال 55 پ. ، باختر سرزمین «گالیا» (فرانسه) را زورگیری کرد (1) ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-345 _______________________________________________ در سال 56 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، آداک (جزیرهء) قبرس ، و در سال 55 پ. ، باختر سرزمین «گالیا» (فرانسه) را زورگیری کرد (1) ؛ یادآوری می شود که تا پیش از سال 56 پ. ، آداک (جزیرهء) قبرس ...

۳ ساعت پیش
2K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-344 (ویرایش 3) ___________________________________________ در سال 56 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «اُرُد دوم» ، شهر 64 سالهء تیسفون را پایتخت خود ساخت (1). تیسفون را «مهرداد دوم» در پیرامون سال 120 ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-344 (ویرایش 3) ___________________________________________ در سال 56 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «اُرُد دوم» ، شهر 64 سالهء تیسفون را پایتخت خود ساخت (1). تیسفون را «مهرداد دوم» در پیرامون سال 120 پ. ساخت (1). یادآوری می شود که از سال 100 پ. ، شهر صددروازه {دامغان} ...

۳ ساعت پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-343 (ویرایش 5) ___________________________________________________ در سال 56 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، با درگذشت «مهرداد سوم» ، برادرش «ارود دوم» ، به شاهنشاهی «ایران اشکانی» رسید . او شهر تیسفون را به ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-343 (ویرایش 5) ___________________________________________________ در سال 56 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، با درگذشت «مهرداد سوم» ، برادرش «ارود دوم» ، به شاهنشاهی «ایران اشکانی» رسید . او شهر تیسفون را به سرنام (به عنوان) پایتخت «شاهنشاهی ایران اشکانی» ، برگزید . یادآوری می شود که شهر ...

۳ ساعت پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-342 ________________________________________________ در تاریخ 57 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، با درگذشت «فرهاد سوم» ، «مهرداد سوم» به شاهنشاهی «ایران اشکانی» رسید ؛ ولی او یک سال پس از تاجگذاریش ، درگذشت ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-342 ________________________________________________ در تاریخ 57 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، با درگذشت «فرهاد سوم» ، «مهرداد سوم» به شاهنشاهی «ایران اشکانی» رسید ؛ ولی او یک سال پس از تاجگذاریش ، درگذشت (1). (1) https://fa.wikipedia.org/wi... (2) https://fa.wikipedia.org/wi...

۳ ساعت پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-341 ____________________________________________________ در سال 57 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، بخش خاوری سرزمین «گالیا» (فرانسه) ، را زورگیری کرد (1). (1) http://geacron.com/home-en/

تاریخ کوتاه ایران و جهان-341 ____________________________________________________ در سال 57 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، بخش خاوری سرزمین «گالیا» (فرانسه) ، را زورگیری کرد (1). (1) http://geacron.com/home-en/

۳ ساعت پیش
1K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-340 ________________________________________________ در سال 60 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «ژولیوس سزار» (1) پس از اینکه به فرمانده یکمی «گزینامردمی (جمهوری) رم» برگزیده شد ، با دو فرمانده بزرگ دیگر بنامهای «کراسوس» ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-340 ________________________________________________ در سال 60 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «ژولیوس سزار» (1) پس از اینکه به فرمانده یکمی «گزینامردمی (جمهوری) رم» برگزیده شد ، با دو فرمانده بزرگ دیگر بنامهای «کراسوس» (2) و «پومپی» (3) همپیمان شد ، و پایابراین ، نخستین «همپیمانی سه گانهء فرماندهان» ...

۴ ساعت پیش
8K
باغ‌های معلق بابل این باغ‌ها مرموزترین سازه در بین این هفت شگفتی می‌باشند. بعضی از مورخان آنرا واقعی نمی دانند

باغ‌های معلق بابل این باغ‌ها مرموزترین سازه در بین این هفت شگفتی می‌باشند. بعضی از مورخان آنرا واقعی نمی دانند

۵ ساعت پیش
3K
مجسمه رودس بین سال‌های292 تا 280 پیش از میلاد کولوسوس رودس که تمثالی غول پیکر از هلیوس خدای خورشید یونانیان بود این مجسمه 30متر بود

مجسمه رودس بین سال‌های292 تا 280 پیش از میلاد کولوسوس رودس که تمثالی غول پیکر از هلیوس خدای خورشید یونانیان بود این مجسمه 30متر بود

۵ ساعت پیش
3K
معبد آرتمیس که یک معبد یونانی بود در افسوس (ترکیه امروز) ساخته شده و به پیشگاه الهه یونانی آرتمیس (دیانا) که خدای شکار،تقدیم شد.

معبد آرتمیس که یک معبد یونانی بود در افسوس (ترکیه امروز) ساخته شده و به پیشگاه الهه یونانی آرتمیس (دیانا) که خدای شکار،تقدیم شد.

۵ ساعت پیش
3K
فانوس دریایی الکساندریا یا اسکندریه زمان ساخت آن بین 280 تا 247 پیش از میلاد بوده است. ازنظر بلندی سومین عجایب هفتگانه است

فانوس دریایی الکساندریا یا اسکندریه زمان ساخت آن بین 280 تا 247 پیش از میلاد بوده است. ازنظر بلندی سومین عجایب هفتگانه است

۵ ساعت پیش
2K
زئوس در المپیا این مجسمه توسط پیکر تراش یونانی فیدیاس در 432 قبل از میلاد ساخته و در معبدی که آن‌هم به این خدا تعلق داشت قرار داده شد

زئوس در المپیا این مجسمه توسط پیکر تراش یونانی فیدیاس در 432 قبل از میلاد ساخته و در معبدی که آن‌هم به این خدا تعلق داشت قرار داده شد

۵ ساعت پیش
4K
مقبره ماسولوس در سال‌های 353 تا 350 پیش از میلاد و برای ماسولوس حکمرانی از ساتراپ نشین‌های تحت امر امپراتوری ایران ساخته شده

مقبره ماسولوس در سال‌های 353 تا 350 پیش از میلاد و برای ماسولوس حکمرانی از ساتراپ نشین‌های تحت امر امپراتوری ایران ساخته شده

۵ ساعت پیش
3K
این هرم بزرگ به عنوان آرامگاه خوفو فرعون مصر و طی دوره‌ای بیست ساله در حدود 2.560 پیش از میلاد ساخته شده است

این هرم بزرگ به عنوان آرامگاه خوفو فرعون مصر و طی دوره‌ای بیست ساله در حدود 2.560 پیش از میلاد ساخته شده است

۵ ساعت پیش
4K
نظر مردم دوران باستان درباره ماه گرفتگی این بود که خدایان از انسان خشمگین هستند. برخی دیگر نیز تصور می کردند در هنگام خسوف، ماه شکار یک پلنگ می شود و به همین دلیل ماه ...

نظر مردم دوران باستان درباره ماه گرفتگی این بود که خدایان از انسان خشمگین هستند. برخی دیگر نیز تصور می کردند در هنگام خسوف، ماه شکار یک پلنگ می شود و به همین دلیل ماه به رنگ قرمز در می آید

۵ ساعت پیش
4K
در شب هالووین مردم با پوشیدن لباسهای ترسناک و کوبیدن بر طبل و اشیایی مثل دیگ و بشقاب و ایجاد صدا، سعی می ‌کنند تا دیوها و اجنه را فراری دهند🎃 اما جشن هالووین ارتباط ...

در شب هالووین مردم با پوشیدن لباسهای ترسناک و کوبیدن بر طبل و اشیایی مثل دیگ و بشقاب و ایجاد صدا، سعی می ‌کنند تا دیوها و اجنه را فراری دهند🎃 اما جشن هالووین ارتباط با بحث سایه در روانشناسی یونگ دارد. درواقع این جشن به افراد این فرصت را ...

۵ ساعت پیش
4K