ویژه کنید
عکس و تصویر تاریخ کوتاه ایران و جهان-174 (ویرایش 2) _____________________________________________ گرچه تاریخنویسان جهان ، از «بندی» (اسیر) ...


تاریخ کوتاه ایران و جهان-174 (ویرایش 2)
_____________________________________________
گرچه تاریخنویسان جهان ، از «بندی» (اسیر) کردن «یهودیان» و آوردن آنها به درون قلمروی «پادشاهی آشور» از «پادشاهی اسرائیل» و «پادشاهی یهودیه» سخن گفته اند ، ولی من بر این باورم که برونانه (در واقع) پادشاهان «سامی تبار» آشور ، از سال 745 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، رزمندگان یهودی «پادشاهی اسرائیل» و «پادشاهی یهودیه» را گردآوری می کردند تا از آنها ارتشهائی برپد (علیه) «ایرانی تبارها» فراهم کنند . چرائی (دلیل) این کار هم ، این بوده است که شمار«سامی تبارهائی» که از پیش ، در درون قلمروی «پادشاهی آشور» زندگی میکردند ، بسیار بسیار کم بود ، و پادشاهان «سامی تبار» آشور نیاز فراوانی به داشتن نیروهای «خودی» داشتند . نگارهء (تصویر) این فرسته (پست) ، گاه ها (زمان ها) و گذرراه های (مسیرهای) گردآوری «رزمندگان یهودی» را نشان میدهد (1).

به فرمان پادشاهان «سامی تبار» پادشاهی آشور ، آندسته از مردم ایران که در سرزمینهای نزدیک مرز زندگی می کردند ، بندی (اسیر) شدند و به «پادشاهی اسرائیل» دورفرست (تبعید) شدند ؛ و در این سرزمین ها ، رزمندگان یهودی از سه تیرهء (طایفهء) اسرائیلی «رئوبن» ، «گاد» ، و «مناسه» آورده شدند ، تا از آنجا به درون «شاهنشاهی ایران» بتازند . «یهودیان ایرانی شده» ، از همین تیره های تاخته به ایران هستند.

پژوهشپایه (منبع تحقیق):
(1)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiglath-Pileser_III

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...