نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تاریخ کوتاه ایران و جهان-317 (ویرایش 3) __________________________________________ در سال 120 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» در هاتیا (آسیای صغیر یا آناتولی) ، بخشی از قلمروی «پادشاهی پونت» را زورگیری کرد (1) . ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-317 (ویرایش 3) __________________________________________ در سال 120 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «گزینامردمی (جمهوری) رم» در هاتیا (آسیای صغیر یا آناتولی) ، بخشی از قلمروی «پادشاهی پونت» را زورگیری کرد (1) . این بخش از قلمروی «پادشاهی پونت» (2) ، همان نیمهء خاوری قلمروی «پادشاهی پرگامون» بود ...

۱ هفته پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-314 (ویرایش 3) ____________________________________________ در سال 129 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «فرهاد دوم» هفتمین پادشاه «ایران اشکانی» ، بخشی از استان های پدفراز خاوری (جنوب شرقی) ایران در هنگامهء هخامنشیان را ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-314 (ویرایش 3) ____________________________________________ در سال 129 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «فرهاد دوم» هفتمین پادشاه «ایران اشکانی» ، بخشی از استان های پدفراز خاوری (جنوب شرقی) ایران در هنگامهء هخامنشیان را از مرزدران (متجاوزان) مقدونیه ای – یونانی بازپس گرفت (1)(2) . همچنین ، در همین ...

۱ هفته پیش
3K
درست است که «توخاری ها» (یوئه ژی ها) ، «ایرانی تبار» بوده اند ، ولی همانجور که می دانید ، آنها از «ایرانیان بافرهنگ و شهرنشین (متمدن) درون بلنددشت (فلات) ایران» نبوده اند ، و ...

درست است که «توخاری ها» (یوئه ژی ها) ، «ایرانی تبار» بوده اند ، ولی همانجور که می دانید ، آنها از «ایرانیان بافرهنگ و شهرنشین (متمدن) درون بلنددشت (فلات) ایران» نبوده اند ، و مانند ترک ها و مغول ها ، بسیار ددمنش (وحشی) بوده اند . بواژگانی دیگر ...

۲ هفته پیش
9K
من در ویرایش سوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-296 » ، افزوده ام که: _______________________________________________________________ با تازش رو به باختر «ترک ها و مغول ها» ، که در سال 194 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) رخ داد ، ...

من در ویرایش سوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-296 » ، افزوده ام که: _______________________________________________________________ با تازش رو به باختر «ترک ها و مغول ها» ، که در سال 194 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) رخ داد ، «ایرانی تبارهای» شهر «بلخ» که از پیرامون سال 1800 پ. به باختر «چین امروزین» کوچ ...

۲ هفته پیش
7K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-306 (ویرایش 8) ____________________________________ در سال 143 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، نیمهء فرازی (شمالی) «بلنددشت (فلات) ایران» ، «دشت خوزستان» (ایلام) {1} و پدفراز «میاندورود دجله فرات» {سومر یا بابل} ، ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-306 (ویرایش 8) ____________________________________ در سال 143 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، نیمهء فرازی (شمالی) «بلنددشت (فلات) ایران» ، «دشت خوزستان» (ایلام) {1} و پدفراز «میاندورود دجله فرات» {سومر یا بابل} ، بدست «مهرداد یکم» ، به قلمروی «ایران اشکانی» افزوده شد (1)(2) . «مهرداد یکم» ، ...

۲ هفته پیش
8K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 298 (ویرایش 4) ________________________________________________ در سال 190 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، در باختر هاتیا (آسیای صغیر یا آناتولی) ، میان «امپراتوری سلوکی» و «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، «جنگ ماگنزیا» روی داد ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 298 (ویرایش 4) ________________________________________________ در سال 190 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، در باختر هاتیا (آسیای صغیر یا آناتولی) ، میان «امپراتوری سلوکی» و «گزینامردمی (جمهوری) رم» ، «جنگ ماگنزیا» روی داد ، که با شکست «امپراتوری سلوکی» پایان یافت (1) . یادآوری می شود : «پادشاهی ...

۳ هفته پیش
7K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 296 (ویرایش 3) ________________________________________ در سال 194 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، تیره های (طایفه های) «ترک» و «مغول» که با یکدیگر ، همپیمانی (کنفدراسیون) «شیونگ نو» را پدید آورده بودند ، ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 296 (ویرایش 3) ________________________________________ در سال 194 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، تیره های (طایفه های) «ترک» و «مغول» که با یکدیگر ، همپیمانی (کنفدراسیون) «شیونگ نو» را پدید آورده بودند ، قلمروی خود را به سوی باختر ، گسترش دادند (1)(2) ؛ چون «دیوار بزرگ چین» ...

۳ هفته پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 292 (ویرایش 5) ________________________________________________ در سال 215 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، تیره های (طوایف) ترک و مغول ، با یکدیگر همپیمان شدند ، و همپیمانی (کنفدراسیون) «شیونگ نو» را پدید آوردند ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 292 (ویرایش 5) ________________________________________________ در سال 215 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، تیره های (طوایف) ترک و مغول ، با یکدیگر همپیمان شدند ، و همپیمانی (کنفدراسیون) «شیونگ نو» را پدید آوردند (1)(2). «ترک ها» و «مغول ها» ، بمانند «چینی ها» ، مردمانی «چشم بادامی» بودند ...

۳ هفته پیش
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 295 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 205 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، در چین شاهیخاندان «پین یین» سرنگون گردید ، و شاهیخاندان «هان» به فرمانروائی چین رسید (1)(2). از همین سال ، ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 295 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 205 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، در چین شاهیخاندان «پین یین» سرنگون گردید ، و شاهیخاندان «هان» به فرمانروائی چین رسید (1)(2). از همین سال ، دومین شاهیخاندان پادشاهی «ویتنام» نیز به فرمانروائی رسید (3)(4). به سر نام (به عنوان) یک ...

۳ هفته پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 287 ________________________________________________ در سال 248 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، همگاه با بنیادگذاری شدن «پادشاهی ایران اشکانی» بدست «ارشک یکم» (1)(2) ، خاوری ترین بخش قلمروی «سلوکیان» ، از قلمروی «امپراتوری سلوکی» ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 287 ________________________________________________ در سال 248 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، همگاه با بنیادگذاری شدن «پادشاهی ایران اشکانی» بدست «ارشک یکم» (1)(2) ، خاوری ترین بخش قلمروی «سلوکیان» ، از قلمروی «امپراتوری سلوکی» جدا شد ؛ و پایابراین (بنابراین) ، فرمانروایان یونانی این سرزمین جدا شده ، ناچار ...

۳ هفته پیش
3K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 283 (ویرایش 2) ______________________________________________ در سال 303 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «چاندرا گوپتا مائوریا» نخستین پادشاه هند از شاهیخاندان «مائوریا» ، به «قلمروی جانشینان اسکندر مقدونی» تاخت و بخشی رونهیدنی (قابل ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 283 (ویرایش 2) ______________________________________________ در سال 303 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «چاندرا گوپتا مائوریا» نخستین پادشاه هند از شاهیخاندان «مائوریا» ، به «قلمروی جانشینان اسکندر مقدونی» تاخت و بخشی رونهیدنی (قابل توجه) از قلمروی آنها را به خاک هند افزود (1)(2)(3). همانجور که در کارنگارهء (نقشهء) ...

۳ هفته پیش
8K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-279 __________________________________________________________ رخ دادن بزرگترین تاراج (غارت) تاریخ ، بدست «اسکندر مقدونی» ؛ و همچنین سرنگون شدن «خویشفرمائیگرائی» و برپا شدن «برده دارسالاری»::::::: از سال 334 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، که «اسکندر ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-279 __________________________________________________________ رخ دادن بزرگترین تاراج (غارت) تاریخ ، بدست «اسکندر مقدونی» ؛ و همچنین سرنگون شدن «خویشفرمائیگرائی» و برپا شدن «برده دارسالاری»::::::: از سال 334 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، که «اسکندر مقدونی» ، مرزدریش (تجاوزش) به قلمروی «ایران هخامنشی» را آغاز کرد ، روند تاراج (غارت) ...

۴ هفته پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران وجهان-270 ___________________________________________________ دربارهء ریشهء مردمان اروپا ، و از آن میان ، مردم لاتین تبار ، باید گفت که ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در پیرامون سال 6900 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، ایرانی تبارهای {1} دارای ...

تاریخ کوتاه ایران وجهان-270 ___________________________________________________ دربارهء ریشهء مردمان اروپا ، و از آن میان ، مردم لاتین تبار ، باید گفت که ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در پیرامون سال 6900 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، ایرانی تبارهای {1} دارای فن شناسی (تکنولوژی) نوسنگی {2} تا "دشت پونتی - کاسپی" {3} قلمروگستری کردند ، و ...

۴ اردیبهشت 1398
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 269 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 337 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «شهر- کشور» لاتین تبار « رم » ، با زورگیری (غصب) کردن بخش هائی از «شهر- کشور های» لاتین تبار ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 269 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 337 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «شهر- کشور» لاتین تبار « رم » ، با زورگیری (غصب) کردن بخش هائی از «شهر- کشور های» لاتین تبار «سامنیتی» و «اومبری» ، و بخشی از «شهر- کشور» «نا لاتین تبار» «اتروسکی» ، قلمروی ...

۴ اردیبهشت 1398
4K

پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) Justinian I (527- 565) https://en.wikipedia.org/wi... (2) https://en.wikipedia.org/wi... (3) file:///D:/01-Danew/3-Hámayeėidanewan/07-Piwinewenasi/Ėitalia%20(Rum)/10-Zámindarsalari%20(395-1453)/Rume%20Xavári%20(395-480-1453)/03%20%20Justinian%20d.%20518-602/3%20%20Justin-II%20%20565-578/justinian%20&%20turks.pdf (4) https://en.wikipedia.org/wi.... (5) https://en.wikipedia.org/wi.... (6) https://en.wikipedia.org/wi.... (7) https://alchetron.com/Tong-... (8) https://en.wikipedia.org/wi... (9) #imgrc=wtvWGOABxXcwtM" rel="nofollow">...: (10) https://fa.wikipedia.org/wi.... (11) https://en.wikipedia.org/wi.... (12) https://en.wikipedia.org/wi... (13) https://fa.wikipedia.org/wi.... دنبال کنندگان گرامی ، دشمنان ایران کاری کرده اند که نوشتارهء (مقالهء) ویکی پدیای انگلیسی ...

۳۱ فروردین 1398
7K
سومین تازش ترک ها به «ایران ساسانی» از سال 627 تا 629 زادروزی (چند سال پیش از تازش عرب ها) (ویرایش 4) ____________________________________________________________________ پیشگفتار ::::::::::::::: رونهش (توجه) داشته باشید که هم میهنان آتورپاتگانی (آذربایجانی) ما ...

سومین تازش ترک ها به «ایران ساسانی» از سال 627 تا 629 زادروزی (چند سال پیش از تازش عرب ها) (ویرایش 4) ____________________________________________________________________ پیشگفتار ::::::::::::::: رونهش (توجه) داشته باشید که هم میهنان آتورپاتگانی (آذربایجانی) ما ، ترک نیستند ؛ بلکه «ایرانیان به زور ترک زبان شده» هستند. این دگرش (تغییر) ...

۳۱ فروردین 1398
7K
« کشور روسیه» ، همان «امپراتوری روم خاوری» (بیزانس) است ، که در پی شکست خوردن از ترک های سلجوقی در سالهای 1071 تا 1074 زادروزی (میلادی) (1) و سپس شکست خوردن از ترک های ...
عکس بلند

« کشور روسیه» ، همان «امپراتوری روم خاوری» (بیزانس) است ، که در پی شکست خوردن از ترک های سلجوقی در سالهای 1071 تا 1074 زادروزی (میلادی) (1) و سپس شکست خوردن از ترک های عثمانی در سالهای 1265 تا 1371 زادروزی (میلادی) (2) ، ناچار شد از باختر «هاتیا» ...

۳۱ فروردین 1398
6K
1- ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها --------------------------------------- 2- دو رگه ها و سه رگه ها { اسلامگرایان ، مارکسیست ها ، مارکسیست های اسلامی ، و باخترگرایان (غرب گرایان) } -------------------------------------------------------- 2-1 ...

1- ایرانیان نیامیخته با عرب ها و ترک ها --------------------------------------- 2- دو رگه ها و سه رگه ها { اسلامگرایان ، مارکسیست ها ، مارکسیست های اسلامی ، و باخترگرایان (غرب گرایان) } -------------------------------------------------------- 2-1 دورگه های «عرب – ایرانی» 2-2 دورگه های «ترک – ایرانی» 2-3 سه رگه های ...

۳۱ فروردین 1398
4K
پیشگفتار::::::::::::::::::::::::::::: رونهش (توجه) داشته باشید که هم میهنان آتورپاتگانی (آذربایجانی) ما ، ترک نیستند ؛ بلکه «ایرانیان به زور ترک زبان شده» هستند . این دگرش (تغییر) زبان از سال 1407 ، که سال آغازین ...

پیشگفتار::::::::::::::::::::::::::::: رونهش (توجه) داشته باشید که هم میهنان آتورپاتگانی (آذربایجانی) ما ، ترک نیستند ؛ بلکه «ایرانیان به زور ترک زبان شده» هستند . این دگرش (تغییر) زبان از سال 1407 ، که سال آغازین فرمانروائی «ترک های قره قویونلو» بر ایران است ، آغاز شده است{1}. --------------------------------------------------------------------- عرب ها ...

۳۱ فروردین 1398
4K
آنچه که امروزه با نام «رازیگری (معماری) اسلامی» شناخته میشود ، برونانه (در واقع) «رازیگری (معماری) ایرانی ساسانی» است ؛ چون «عرب ها» ، که «ایران ساسانی» را زورگیری (غصب) کردند ، مردمانی «روستا نشین» ...
عکس بلند

آنچه که امروزه با نام «رازیگری (معماری) اسلامی» شناخته میشود ، برونانه (در واقع) «رازیگری (معماری) ایرانی ساسانی» است ؛ چون «عرب ها» ، که «ایران ساسانی» را زورگیری (غصب) کردند ، مردمانی «روستا نشین» بوده اند و از «رازیگری» (معماری) ، چیزی نمی دانسته اند. پااستوار (ثابت) کنندهء این ...

۳۱ فروردین 1398
3K